MultiTrans

Elektrośmieci

Mapa punktów zbiórki

polska multimedialna

jFontSize

A- A A+
Odsłon artykułów:
471944
image1 image2 image3

Sportowa niedziela

Zakaz kąpieli

KOMUNIKAT

 

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców gminy przypominamy o zakazie kąpieli w zbiorniku przeciwpożarowym przy drodze Bokinka Pańska- Tuczna

 


 

Informacja KRUS - pomocnik rolnika

Ważne dla rolników zawierających z pomocnikami umowy o pomocy przy zbiorach chmielu, owoców i warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich

Obowiązujące od dnia 18 maja 2018 r. znowelizowane przepisy w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników oraz ubezpieczenia zdrowotnego wprowadziły obowiązek zgłoszenia przez rolnika do ubezpieczeń w KRUS pomocników, z którymi rolnik zawarł umowę o pomocy przy zbiorach.

Więcej informacji: www.krus.gov.pl


 

„Modernizacja hydroforni w miejscowości Tuczna, montaż paneli fotowoltaicznych oraz wymiana wodomierzy” - kończenie projektu

Gmina Tuczna kończy realizację projektu „Modernizacja hydroforni w miejscowości Tuczna, montaż paneli fotowoltaicznych oraz wymiana wodomierzy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Głównym zadaniem zrealizowanym w ramach projektu była modernizacja ujęcia wody w Tucznej, którą wyposażono w nową instalacje technologiczną. Zdemontowano istniejące filtry, pompy, hydrofory i pozostałe elementy technologiczne, zamontowano nowy aerator, filtry ciśnieniowe oraz zestaw pompowy, wyposażono stację w sprężarkę oraz dmuchawę, zainstalowano niezbędne rurociągi PVC, zamontowano 3 pompy głębinowe oraz założono nowe wodomierze śrubowe i przepływomierze. Zmodernizowano instalację elektryczna i kontrolno-pomiarową stacji, uruchomiono system sterowania i pomiarów z wizualizacją i sterowaniem procesami technologicznymi, wymieniono rozdzielnię zasilającą,  wykonano zasilenie pompowni i studni głębinowych oraz wykonano nową wewnętrzną instalację elektryczną.  W budynku stacji naprawiono tynki, wykonano cokoły pod urządzenia technologiczne, ułożono gresu na posadzkach, pomalowano ściany, wymieniono instalację c.o. oraz wyremontowano kotłownię.

Ponadto u 548 użytkowników sieci wodociągowej zamontowano nowe wodomierze z funkcją radiowego odczytu i przesyłania danych o ilości zużytej wody. Trwają prace nad uruchomieniem gminnego serwisu internetowego, dzięki któremu mieszkańcy zyskają możliwość generowania faktur, zgłaszania uwag i monitorowania swoich rozliczeń za zużycie wody on-line. Przewidywany termin uruchomienia serwisu to lipiec 2018 r.

www.mapadotacji.gov.pl

Konferencja HODOWLA KONI ZIMNOKRWISTYCH SZANSĄ NA ZYSK

25 maja 2018 r. w Urzędzie Gminy w Tucznej odbyła konferencja  HODOWLA KONI ZIMNOKRWISTYCH SZANSĄ NA ZYSK organizowana w ramach projektu „Wojewódzka Wystawa Koni Zimnokrwistych
Tuczna 2018” podlegającego refundacji ze środków pochodzących z Pomocy Technicznej PROW na lata 2014-2020, Schemat II.  
Konferencja jako forma teoretyczna realizacji operacji skierowana była do hodowców koni i rolników z terenu województwa lubelskiego. Poszerzyła wiedzę posiadaną przez hodowców i miłośników koni ras zimnokrwistych, zainteresowanych hodowlą koni tej rasy, rolników, mieszkańców województwa lubelskiego, upowszechniła informację o grupach producenckich w hodowli koni i związanych z nimi możliwościami prowadzenia wspólnych inwestycji
w sektorze rolnym.

Prelegentami konferencji byli wykładowcy ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego  w Warszawie.

Prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka, Dziekan Wydziału Nauk
o Zwierzętach SGGW Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt wygłosiła wykład „Skuteczne zarządzanie populacjami zwierzyny dzikiej,
a zagospodarowanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej”.

Dr Bartłomiej Popczyk SGGW Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt omówił „Grupy producenckie w hodowli koni szanse
i zagrożenia”.

Dr Marek Balcerak SGGW Pracownia Ekonomiki i Organizacji Produkcji Zwierzęcej zaprezentował „Bioasekurację i zwalczanie ASF na poziomie gospodarstwa”.

Na zakończenie konferencji odbyły się konsultacje z wykładowcami.

Konferencją  HODOWLA KONI ZIMNOKRWISTYCH SZANSĄ NA ZYSK zainteresowani byli również obecni: Mateusz Winiarski Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Andrzej Marciniuk Kierownik  Filii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Białej Podlaskiej.

Organizatorzy konferencji:

Partner KSOW – Gminna Biblioteka Publiczna w Tucznej

Dodatkowi partnerzy KSOW – Gmina Tuczna, Szkoła Podstawowa w Tucznej, SGGW w Warszawie

Zapraszamy do Galerii

Niepodległościowy Rajd Rowerowy 2018

Rower kojarzy nam się z wolnością, dlatego chcąc uczcić pamięć o tych, którzy o naszą wolność walczyli i za nią oddawali życie 6 maja z placu pod Urzędem Gminy w Tucznej wyruszyliśmy w Niepodległościowy Gminny Rajd Rowerowy. Przed startem wszyscy otrzymali pamiątkowe biało-czerwone kokardki na rower. Pierwszym punktem rajdu było zapalenie znicza przy pomniku poświęconym Poległym w I i II Wojnie Światowej. Miejscem pierwszego postoju był plac przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Międzylesiu, gdzie mogliśmy trochę odpocząć, a także zwiedzić placówkę. Kolejnym punktem naszego rajdu była Rozbitówka, gdzie zapaliliśmy znicz przy pomniku poświęconym Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu oraz skorzystaliśmy z poczęstunku przygotowanego przez Panią sołtys w tamtejszej świetlicy. Odpoczęci i posileni wyruszyliśmy do miejscowości Wólka Zabłocka, a następnie ruszyliśmy w stronę Tucznej. Zakończenie rajdu nastąpiło przy Domu Strażaka w Tucznej, gdzie przy pomniku poświęconym powstańcom z 1863 roku zapaliliśmy znicz, a także odczytany został apel poległych. Na uczestników rajdu czekało ognisko. W każdym z miejsc postoju dzieci szukały biało czerwonych kokardek przy których znajdowały się zagadki sprawdzające wiedzę o Polsce, a także o Gminie Tuczna, prawidłowe odpowiedzi były nagradzane. W rajdzie wzięło udział 39 rowerzystów i 2 osoby zabezpieczające trasę samochodem strażackim. Dziękujemy osobom, które zaangażowały się w organizację rajdu https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f4c/1/16/1f642.png:) Rajd został objęty Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości nad obchodami Roku Niepodległości w Powiecie Bialskim oraz patronatem programu „Niepodległa”.

Zapraszamy do Galerii

Ankietowe Badanie Rolne 2018

Więcej informacji na temat badań, metod ich realizacji oraz weryfikacji tożsamości ankieterów i teleankieterów można znaleźć na stronie internetowej:

http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2018/

 

V Integracyjna Majówka Rodzinna 2018

Usuwanie azbestu - informacja

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu naboru zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 21.05.2018 r. do dnia 08.06.2018 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy Tuczna u p. Tomasza Kukawskiego, tel. 83 377 10 03 oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

Druki Zgłoszeń lokalizacji oraz Oświadczenia  można pobrać ze strony http://www.azbest.lubelskie.pl Zakładka Usuń azbest/Przewodnik Krok po kroku, lub w Urzędzie Gminy Tuczna, pok.  nr 21.

Na budynkach istniejących, konieczne jest dokonanie zgłoszenia wymiany pokrycia dachowego w Wydziale Architektury i Budownictwa, Starostwo Biała Podlaska.

„POKOLORUJ SWÓJ ŚWIAT” – konkurs dla uczniów szkół podstawowych

„POKOLORUJ SWÓJ ŚWIAT” – konkurs dla uczniów szkół podstawowych

Samorząd Województwa Lubelskiego zaprasza uczniów szkół podstawowych z naszego regionu do udziału w  konkursie plastycznym „Pokoloruj swój Świat”. Zadaniem uczestników jest wykonanie plakatu ukazującego zanieczyszczenia cywilizacyjne oraz promującego zrównoważony rozwój. Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni tabletami, smartfonami i aparatami fotograficznymi ufundowanymi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Wszelkie informacje pod adresem: http://www.lubelskie.pl