MultiTrans

Elektrośmieci

Mapa punktów zbiórki

polska multimedialna

jFontSize

A- A A+
Odsłon artykułów:
665724
image1 image2 image3

PSW nowy kierunek

WWKZ 2019

Informacja Ministerstwa Cyfryzacji w sprawie technologii 5G

Szanowni Państwo,

w dniu 4 lipca 2019 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usługi sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw. W najbliższym tygodniu prace nad ustawą rozpoczyna Senat RP.

Poniżej treść pisma oraz przewodnik po technologii 5G.

Pismo do samorządów

Przewodnik po 5G

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Aktywny Senior na czasie"

W związku z realizacją Projektu pt. "Aktywny Senior na czasie" nr RPLU.11.02.00-06-0152/18 w ramach osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, poniżej przedstawiamy regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Regulamin naboru "Aktywny Senior na czasie"

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce

Rok: 2019; okres: 04 (21.IV - 20.VI)

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą.

W czwartym okresie raportowania tj. od 21 kwietnia do 20 czerwca 2019 roku, stwierdzamy wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski.

Średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie której dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -36 mm. W obecnym sześciodekadowym okresie wartość KBW uległa zmniejszeniu o 1 mm w stosunku do poprzedniego okresu (11 IV-10 VI).

Największy deficyt wody od -170 mm do -209 mm w prezentowanym sześciodekadowym okresie wystąpił na obszarze Pojezierza Lubuskiego. Duży deficyt wody wynoszący od -120 do -170 mm notowano na terenie zachodniej części Pojezierza Wielkopolskiego, na Nizinie Wielkopolskiej, Śląskiej, Podlaskiej, w południowej części Niziny Mazowieckiej, na Polesiu Lubelskim oraz we wschodniej części Pobrzeża Słowińskiego. Na dużym obszarze kraju niedobór wody wynosił od -60 do -119 mm. Natomiast na południu Polski oraz na Pojezierzu Mazurskim notowano wartości KBW od -59 mm po wartości dodatnie.

Czytaj więcej...

Transmisja z obrad Sesji Rady Gminy Tuczna

Transmisja na żywo z obrad VI Sesji Rady Gminy Tuczna kadencji 2018-2023.

Aby obejrzeć transmisję na żywo należy kliknąć w link poniżej.

Link do transmisji z Sesji

SESJE ARCHIWALNE:

V sesja Rady Gminy Tuczna

IV sesja Rady Gminy Tuczna

III sesja Rady Gminy Tuczna

II sesja Rady Gminy Tuczna

I sesja Rady Gminy Tuczna

Komunikat IMGW 14.06.19

KOLONIE LETNIE 2019!

 KOLONIE LETNIE 2019!

 

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych organizuje wyjazd na wypoczynek letni w formie kolonii w 2019r. w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika.

Koszt jaki ponoszą rodzice to: 399,00 zł za turnus+ transport

 

Kolonie letnie organizowane są dla dzieci i młodzieży w wieku do 16 roku życia – urodzonych

po 1 stycznia 2003 r., których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów jest ubezpieczone

w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno – rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.

Wszystkie dokumenty muszą być oryginalne, najlepiej uzupełnione długopisem niebieskim.

Zasady zachowania się podczas burz i nawałnic

Zasady zachowania się podczas burz i nawałnic

Ø  Słuchaj prognoz pogody i komunikatów lokalnych mediów

Ø  jeśli jedziesz samochodem postaraj się zatrzymać i przeczekać, omijając miejsca pod drzewami lub konstrukcjami, które mogą zostać przewrócone lub uszkodzone, zachowaj szczególną ostrożność przy wyjeżdżaniu na otwartą przestrzeń z drogi osłoniętej ekranami, budynkami lub drzewami

Ø  nie parkuj pojazdów w pobliżu drzew, rusztowań, stalowych konstrukcji, tablic reklamowych, trakcji elektrycznych itp.

Ø  unikaj przebywania na otwartej przestrzeni, szukaj schronienia
w budynku a jeśli to niemożliwe: postaraj się przyjąć bezpieczną pozycję (kucnij, zbliżając stopy maksymalnie do siebie)

Ø  jeśli jesteś w grupie osób: rozdzielcie się, żeby nie tworzyć skupiska

Ø  nie rozmawiaj przez telefon komórkowy (najlepiej go wyłącz)

Ø  zejdź z roweru, żeby nie dotykać jego metalowych części

Ø  nie stawaj pod pojedynczym wysokim drzewem ani w pobliżu wysokich konstrukcji, linii wysokiego napięcia, przewodów lub trakcji, unikaj kontaktu z metalowymi przedmiotami

Ø  zejdź ze szczytów wzniesień w obniżenie terenu

Ø  na otwartych zbiornikach wodnych: natychmiast wyjdź na brzeg
z wody, łódki lub kajaka

Ø  w mieszkaniu i domu zamknij wszystkie okna i sprawdź ich zamknięcia (w razie konieczności odpowiednio je zabezpiecz)

Ø  wyłącz z kontaktów urządzenia elektryczne, nie rozmawiaj przez telefon stacjonarny

Ø  z balkonu, tarasu, podwórka i obejścia usuń lub zabezpiecz przedmioty, które mogłyby zostać porwane przez wiatr (donice, suszarki do prania, karmniki, meble itp.)

Ø  zapewnij bezpieczeństwo zwierzętom, które trzymasz na dworze, zamknij je w odpowiednio przygotowanych pomieszczeniach

Ø  po burzy mogą być przerwy w dostawie prądu - miej w domu, latarkę na dynamo lub na baterie, świece z zapałkami, radio na baterie, zapasowe baterie, zapasowe źródło zasilania (powerbank) do naładowania telefonu komórkowego

Telefony alarmowe w razie niebezpieczeństwa:

·         112 – numer alarmowy

·         999 – Pogotowie Ratunkowe

·         998 – Straż Pożarna

·         997 – Policja