MultiTrans

Elektrośmieci

Mapa punktów zbiórki

polska multimedialna

jFontSize

A- A A+
Odsłon artykułów:
638338
image1 image2 image3

Zwiększenie dostępności do atrakcji turystycznych przygranicznych gmin

Powiększ

Gmina Tuczna, jako lider projektu, wspólnie z 6 gminami partnerskimi uzyskała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Zwiększenie dostępności do atrakcji turystycznych przygranicznych gmin poprzez rozwój ścieżek turystycznych i integrację z ponadregionalnym szlakiem turystycznym Green Velo" w ramach działania 7.3 Turystyka Przyrodnicza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Projekt, o wartości 2 286 657,16 zł, realizowany będzie w partnerstwie z następującymi gminami:
• Gminą Sławatycze
• Gminą Łomazy
• Gminą Zalesie
• Gminą Rokitno
• Gminą Konstantynów
• Gminą Kodeń

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do miejsc atrakcyjnych turystycznie pod względem przyrodniczym wraz z tworzeniem infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form turystyki.
Zrealizowane w ramach projektu działania bezpośrednio wpłynął na ukierunkowanie ruchu turystycznego do miejsc atrakcyjnych turystycznie pod względem przyrodniczym na terenie partnerskich gmin. Grupę docelową projektu stanowią Gminy będące w Partnerstwie a co za tym idzie również ich mieszkańcy, grupy szkolne, studenci, grupy naukowe itp. Z produktów projektu skorzystają również turyści odwiedzający poszczególne miejsca realizacji projektu. Projekt zawiera zadania ukierunkowane na integrację z ponadregionalnym szklakiem turystycznym Green Velo co w konsekwencji wiązać się będzie z zwiększonym napływem turystów, a zatem w pełni wykorzystaniem produktów projektu. W ramach projektu przewidziano utworzenie następujących produktów turystycznych:
1) Gmina Tuczna - Wypoczynek w Dolinie Bugu 
2) Gmina Sławatycze - Rowerem poznaj nadbużańską przyrodę 
3) Gmina Łomazy - Rowerem przez Łomazy poznaj nadbużańską przyrodę 
4) Gmina Zalesie - Krzną do Podlaskiego Przełomu Bugu 
5) Gmina Rokitno - Odkryj niepowtarzalny krajobraz w dolinie rzeki Bug 
6) Gmina Konstantynów - Zacznij od Konstantynowa - poznaj nadbużańską przyrodę 
7) Gmina Kodeń - Udostępnienie walorów krajobrazowych w ośrodku turystyki Kodeń 
W ramach projektu przewiduje się również wdrożenie systemu informacji turystycznej ICT.