MultiTrans

Elektrośmieci

Mapa punktów zbiórki

polska multimedialna

jFontSize

A- A A+
Odsłon artykułów:
719396
image1 image2 image3

„Wyjazd studyjny do Francji - innowacyjne rozwiązania w rozwoju produkcji bydła mięsnego i organizacji grup operacyjnych”

Powiększ

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Gmina Tuczna

Realizuje operację pod nazwą „Wyjazd studyjny do Francji  - innowacyjne rozwiązania w rozwoju produkcji bydła mięsnego i organizacji grup operacyjnych”

który odbędzie się w dniach 29.05-03.06.2019 r.

 

Wyjazd organizowany jest w ramach realizacji Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie SIR, w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, działanie 5 - Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust.1 pkt. 13 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz ułatwianie tej współpracy.

Realizacja operacji ma na celu poszerzenie wiedzy na temat postępu hodowlanego zastosowanego w praktyce, rozwoju i organizacji rynku zbytu, funkcjonowania grup operacyjnych realizujących innowacyjne programy badawcze. Wyjazd studyjny adresowany jest do rolników z terenu Gminy Tuczna zainteresowanych rozwojem produkcji bydła mięsnego i udziałem w grupach operacyjnych oraz doradców rolniczych działających na terenie Województwa Lubelskiego. Wielu rolników ze względu na problem występowania na ternie Lubelszczyzny ASF poszukuje nowych możliwości produkcji zwierzęcej, wykorzystując dostępne zaplecze paszowe i możliwości rozwoju rynków zbytu – są gotowi do podjęcia nowych wyzwań tj. zmiany profilu działalności lub jej rozszerzenia o dodatkową działalność. Wizyty w poszczególnych gospodarstwach, firmach - rzeźniach, Instytutach Hodowlanych mają pozwolić uczestnikom na poszerzenie wiedzy na temat możliwości wykorzystania innowacyjnego podejścia do organizacji produkcji zwierzęcej. Poznanie innowacyjnych możliwości jakie daje doświadczenie Francuskich hodowców może być szansą dla rolnika na rozszerzenie swojej dotychczasowej działalności lub przekwalifikowanie jej na nową, bardziej dochodową.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej

„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.