MultiTrans

Elektrośmieci

Mapa punktów zbiórki

polska multimedialna

jFontSize

A- A A+
Odsłon artykułów:
581232
image1 image2 image3

Nabór uzupełniajacy na kolektory słoneczne

Weselne oracje

Wojewódzka Wystawa Koni Zimnokrwistych - Tuczna 2018

Sportowa niedziela 2018

Konferencja HODOWLA KONI ZIMNOKRWISTYCH SZANSĄ NA ZYSK

25 maja 2018 r. w Urzędzie Gminy w Tucznej odbyła konferencja  HODOWLA KONI ZIMNOKRWISTYCH SZANSĄ NA ZYSK organizowana w ramach projektu „Wojewódzka Wystawa Koni Zimnokrwistych
Tuczna 2018” podlegającego refundacji ze środków pochodzących z Pomocy Technicznej PROW na lata 2014-2020, Schemat II.  
Konferencja jako forma teoretyczna realizacji operacji skierowana była do hodowców koni i rolników z terenu województwa lubelskiego. Poszerzyła wiedzę posiadaną przez hodowców i miłośników koni ras zimnokrwistych, zainteresowanych hodowlą koni tej rasy, rolników, mieszkańców województwa lubelskiego, upowszechniła informację o grupach producenckich w hodowli koni i związanych z nimi możliwościami prowadzenia wspólnych inwestycji
w sektorze rolnym.

Prelegentami konferencji byli wykładowcy ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego  w Warszawie.

Prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka, Dziekan Wydziału Nauk
o Zwierzętach SGGW Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt wygłosiła wykład „Skuteczne zarządzanie populacjami zwierzyny dzikiej,
a zagospodarowanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej”.

Dr Bartłomiej Popczyk SGGW Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt omówił „Grupy producenckie w hodowli koni szanse
i zagrożenia”.

Dr Marek Balcerak SGGW Pracownia Ekonomiki i Organizacji Produkcji Zwierzęcej zaprezentował „Bioasekurację i zwalczanie ASF na poziomie gospodarstwa”.

Na zakończenie konferencji odbyły się konsultacje z wykładowcami.

Konferencją  HODOWLA KONI ZIMNOKRWISTYCH SZANSĄ NA ZYSK zainteresowani byli również obecni: Mateusz Winiarski Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Andrzej Marciniuk Kierownik  Filii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Białej Podlaskiej.

Organizatorzy konferencji:

Partner KSOW – Gminna Biblioteka Publiczna w Tucznej

Dodatkowi partnerzy KSOW – Gmina Tuczna, Szkoła Podstawowa w Tucznej, SGGW w Warszawie

Zapraszamy do Galerii

GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE TUCZNA 2018

Zaproszenie na Konferencję 25 maja 2018 r.

Ogłoszenie 15 maja 2018 roku

OGŁOSZENIE

 

W związku z zakończeniem prac przy modernizacji ujęcia wody w Tucznej w ramach projektu „ Modernizacja ujęcia wody, montaż  paneli fotowoltaicznych oraz wymiana wodomierzy” informuję,  że w dniu 17 maja 2018r., planowane jest włączenie do sieci wodociągowej, stacji uzdatniania wody w Tucznej.

Od  dnia 23 kwietnia 2018r. do chwili obecnej urządzenia uzdatniające wodę pracują nieprzerwanie, a woda uzdatniona kierowana jest na przelew, kolektorem krytym do rzeki Werbla. Dostarczana woda posiada ocenę higieniczną PPIS w Białej Podlaskiej.

Po podłączeniu SUW w Tucznej do sieci wodociągowej, na odcinku sieci, związanym ze zmianą kierunku przepływu wody, w części wschodniej miejscowości  Tuczna, (ok. ½  odbiorców z terenu miejscowości), przeprowadzone zostanie płukanie sieci. Po przeprowadzeniu płukania możliwa jest krótkotrwała zmiana koloru wody, który nie ma znaczącego wpływu na jej  przydatność.

W celu monitorowania  i kontroli jakości wody, dostarczanej z SUW w Tucznej, prowadzone będzie okresowe badanie mikrobiologiczne wody dostarczanej na sieć. Badania i terminy zostaną uzgodnione z PPIS w Białej Podlaskiej.

W początkowym okresie eksploatacji SUW w Tucznej, przeprowadzone zostanie płukanie końcowych odcinków sieci wodociągowej. W związku z tym możliwe jest wystąpienie zakłóceń w dostawie wody, związanych ze spadkami ciśnienia na sieci wodociągowej.

Za mogące wystąpić utrudnienia związane z dostawą wody, przepraszamy.

 

 

Wójt Gminy Tuczna

Zygmunt Litwiniuk