Informacja „Modernizacja hydroforni w miejscowości Tuczna, montaż paneli fotowoltaicznych oraz wymiana wodomierzy".

  • Drukuj
Powiększ

W dniu 7 kwietnia 2017 r. Wójt Gminy Tuczna Zygmunt Litwiniuk wraz ze Skarbnikiem Grzegorzem Panasiukiem podpisali w Urzędzie Marszałkowskim umowę o dofinansowanie projektu „Modernizacja hydroforni w miejscowości Tuczna, montaż paneli fotowoltaicznych oraz wymiana wodomierzy".  Celem projektu jest podniesienie poziomu oraz jakości usług komunalnych w zakresie dostaw wody pitnej na terenie gminy Tuczna poprzez zwiększenie dostępności mieszkańców gminy Tuczna do nowoczesnej infrastruktury  zaopatrzenia w wodę oraz zmniejszenie awaryjności stacji uzdatniania wody w Tucznej. W projekcie zaplanowano przebudowę ujęcia wody w Tucznej oraz montaż paneli fotowoltaicznych na budynku stacji, zakup i wymianę 548 wodomierzy na nowoczesne urządzenia z nakładką radiową do zdalnego przesyłu danych oraz uruchomienie serwisu on-line do obsługi interesantów. Po początkowym okresie przygotowawczym rozpoczęły się prace nad dokumentacją przetargową. Przewidywany czas rozpoczęcia robót budowlanych oraz wymiany wodomierzy to ostatni kwartał 2017 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Szacowana wartość projektu to niemal 900 tys. złotych, zaś uzyskane dofinansowanie wyniesie 85% kosztów kwalifikowalnych projektu. Zapraszamy do śledzenia bieżących informacji o przebiegu realizacji projektu na stronie internetowej Gminy Tuczna w zakładce Aktualności.