MultiTrans

Elektrośmieci

Mapa punktów zbiórki

polska multimedialna

jFontSize

A- A A+
Odsłon artykułów:
561739
image1 image2 image3

Klub Seniora Tuczna dokumenty rekrutacyjne

Powiększ

 

Informacja dot.

 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

  Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

 

 Projekt pt.: „Klub Seniora w Tucznej” nr projektu:  RPLU.11.02.00-06-0031/17współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez  Gminę Tuczna na podstawie Umowy nr 19/RPLU.11.02.00-06-0031/17-00 zawartej z Instytucją Zarządzającą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Dokumenty rekrutacyjne:

 

1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

2. Oświadczenie dotyczące danych osobowych

3. Formularz rekrutacyjny

4. Dokumentacja rekrutacyjna Klub Seniora w Tucznej