MultiTrans

Elektrośmieci

Mapa punktów zbiórki

polska multimedialna

jFontSize

A- A A+
Odsłon artykułów:
602426
image1 image2 image3

Ogłoszenie - wymiana wodomierzy

Powiększ

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Tuczna informuje, że rozpoczyna się realizacja kompleksowej wymiany wodomierzy głównych na wodomierze wyposażone w nadajniki radiowe.

Wymianą zostały objęte wodomierze, zainstalowane w budynkach i na posesjach podłączonych do sieci kanalizacyjnej lub posiadających przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Właściciele lub użytkownicy posesji proszeni są o bezproblemowe udostępnienie miejsc zamontowania wodomierzy, celem ich wymiany.

Czynności związane z wymianą wodomierzy,  realizowane będą przez firmę  PIAS –KAN Sp. z o.o.

 Osoby wchodzące w skład zespołów dokonujących wymiany, będą posiadały pisemne upoważnienia, podpisane przez Wójta Gminy Tuczna.

Dokonujący wymiany, po instalacji nowych wodomierzy,  sporządzą protokół, który zostanie podpisany przez właściciela  lub użytkownika oraz  instalatora, dokonującego wymiany.

Zespoły dokonujące wymiany, będą pracowały od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 18:00.

W przypadku niedokonania wymiany w poniższym terminie, proszę o kontakt telefoniczny z firmą PIAS-KAN, od poniedziałku do  piątku  w  godz. od 9:00 do 14:00. Na nr tel.: 600 358 850,  w celu ustalenia terminu wymiany wodomierza.

 

 

Terminy wymiany wodomierzy dla miejscowości:

- TUCZNA  w  dniach od 3.04.2018r. do 9.04 2018r.

- WISKI,  BOKINKA PAŃSKA,  MAZANÓWKA,  ŻUKI,  KALICHOWSZCZYZNA
 w dniach od 10.04.2018r. do 12.04 2018r.

 - LENIUSZKI, WÓLKA ZABŁOCKA, WÓLKA ZABŁOCKA KOLONA
w dniu 13.04 2018r.

Terminy wymiany wodomierzy, dla pozostałych miejscowości,  

- w dniach od 16.04.2018r. do 17.04.2018r

Dąbrowica Duża,  Bokinka Królewska,  Choroszczynka

 

- w dniach od 18.04.2018r. do 20.04.2018r
Ogrodniki,  Władysławów,  Międzyleś,  Rozbitówka,  Matiaszówka

Wymiana wodomierzy jest częścią projektu pn.: „Modernizacja hydroforni w miejscowości Tuczna, montaż paneli fotowoltaicznych oraz wymiana wodomierzy”, realizowanego w ramach Działania 6.4- Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych.