MultiTrans

Elektrośmieci

Mapa punktów zbiórki

polska multimedialna

jFontSize

A- A A+
Odsłon artykułów:
549266
image1 image2 image3

III Turniej Halowy Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Tuczna

28 lutego 2016 roku na Hali Gimnastycznej w Zespole Szkół w Tucznej odbył się III Turniej Halowy Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Tuczna turniej zyskuje z roku na rok coraz większe zainteresowanie w tym roku udział wzięło 13 drużyn nie tylko z obszaru Naszej Gminy ale i z całego powiatu.

Organizatorem Turnieju był Wójt Gminy Tuczna – Pan Zygmunt Litwiniuk.

Po oficjalnym rozpoczęciu turnieju o godzinie 10.00 przez Przewodniczącego Rady Gminy Tuczna – Zbigniewa Sokołowskiego, Dyrektor Zespołu Szkół w Tucznej – Renatę Fedorowicz oraz Członka Zarządu Powiatu – Mariusza Kiczyńskiego. Drużyny zostały przypisane drogą losowania do czterech grup, w których toczyły rywalizację systemem „każdy z każdym”.

Organizatorem Turnieju był Wójt Gminy Tuczna – Pan Zygmunt Litwiniuk.

Drużyny zostały przypisane drogą losowania do czterech grup, w których toczyły rywalizację „każdy z każdym”:

 

Czytaj więcej: III Turniej Halowy Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Tuczna

"Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem"

 

Załącznik:

1.Pismo z 27 stycznia 2016 r. z Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2016

 

Regulamin konkursu

Karta zgłoszeniowa

 

III Turniej Halowy Piłki Nożnej

 

REGULAMIN I ZGŁOSZENIA


 

Obwieszczenie 25 stycznia 2016

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r  Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz w związku art. 33 ust.1 pkt. 2 ustawy z  dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) i wniosku Wójta Gminy Tuczna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na :

Modernizacji hydroforni w miejscowości Tuczna, montaż paneli fotowoltaicznych oraz wymianie wodomierzy „

Wójt Gminy Tuczna zawiadamia, że  w dniu 25 stycznia 2016r została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w powyższej sprawie.

Decyzja jest dostępna do wglądu w Urzędzie Gminy Tuczna, pokój nr 15 od poniedziałku do piątku  w godz. 7:30 – 15:30.

                                                                                           WÓJT GMINY TUCZNA

                                                                                           Zygmunt Litwiniuk

 


 

Ankietowe badania rolne

 

Informacja o projekcje OHP

 

Zajęcia sportowe

Harmonogram prowadzonych zajęć sportowych dla dorosłych w Zespole Szkół w Tucznej.

 

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINY

FORMA ZAJĘĆ

UCZESTNICY

PROWADZĄCY

PONIEDZIAŁEK

16.30-18.00

FITNESS / ZUMBA

DOROŚLI

SYLWIA NOWOSAD

WTOREK

X

X

X

X

ŚRODA

17.30-19.00

FITNESS / ZUMBA

DOROŚLI

SYLWIA NOWOSAD

CZWARTEK

X

X

X

X

PIĄTEK

17.30-19.00

FITNESS / ZUMBA

DOROŚLI

SYLWIA NOWOSAD

 

                                  Wójt Gminy Tuczna

                                  Zygmunt Litwiniuk

 

 

 

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wójt Gminy Tuczna zawiadamia, że w dniu 30 października 2015 r. Rada Gminy Tuczna podjęła nową uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty.

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są następujące:

  • 2,00 zł/mieszkańca/miesiąc – selektywna zbiórka odpadów,
  • 6,00 zł/mieszkańca/miesiąc – nieselektywna zbiórka odpadów.

Uchwała Nr XI/48/15 Rady Gminy Tuczna z dnia 30 października 2015 r.  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z dnia 12 listopada 2015 r., pozycja 3453 weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Oznacza to, że zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nastąpiła od miesiąca stycznia 2016 r.

Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty.

 


 

X wieczór z kolędą

W dniu 09 stycznia 2016 roku w świetlicy wiejskiej w miejscowości Bokinka Królewska odbył się jubileuszowy „X wieczór z kolędą”. Otwarcia wieczoru dokonał Wójt Gminy Tuczna – Zygmunt Litwiniuk. Podziękował zespołowi ludowemu BOKINCZANKA, który był pomysłodawcą i organizatorem imprezy w ciągu ostatnich dziesięciu lat za wkład pracy oraz wytrwałość w organizacji każdej z 10 edycji wieczoru z kolędą.

Czytaj więcej: X wieczór z kolędą