MultiTrans

Elektrośmieci

Mapa punktów zbiórki

polska multimedialna

jFontSize

A- A A+
Odsłon artykułów:
471904
image1 image2 image3

SPOTKANIE INFORMACYJNO-PROMOCYJNE Z SOŁTYSAMI GMINY TUCZNA

10 listopada b. r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Tuczna odbyło się spotkanie informacyjno-promocyjne pracowników CEiPM w Białej Podlaskiej i MCK w Parczewie z sołtysami oraz pracownikami Urzędu Gminy Tuczna.

Spotkanie miało na celu przedstawienie działalności Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP, tak, aby zainteresować sołtysów ofertą i nawiązać współpracę. Ma ona służyć wykorzystaniu możliwości wspólnego działania na rzecz młodzieży. Ofertę Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Białej Podlaskiej przedstawiła Pani Małgorzata Siłakowicz natomiast z ofertą Młodzieżowego Centrum Kariery Ochotnicze Hufce Pracy w Parczewie zebranych zapoznała Pani Teresa Hołubowicz. Przedstawione propozycje odnosiły się do modelu kompleksowego wsparcia lokalnych społeczności i spotkały się z dużym zainteresowaniem i aprobatą miejscowych władz. Młodzi ludzie z terenów wiejskich będą mieli szansę na podniesienie własnych kwalifikacji poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach oraz możliwości znalezienia pracy. Uczestnicy spotkania wyrazili zainteresowanie i zadowolenie.

          

Zaproszenie dla Pszczelarzy

 

 

Azbest

 

USUWAMY AZBEST !!!

 

Przedłużenie realizacji projektu oraz dodatkowy nabór wniosków

 

Informujemy, iż Zarząd Województwa Lubelskiego zawarł z Centrum Projektów Polska Cyfrowa (Instytucja pośrednicząca) aneks do umowy w sprawie realizacji Projektu pn.„Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego...”który przedłuża realizację projektu o kolejne 6 miesięcy. W związku z powyższym istnieje możliwość przeprowadzenia w roku przyszłym pełnej realizacji prac polegających na usuwaniu odpadów i wyrobów zawierających azbest na terenie całego województwa lubelskiego z terminem realizacji do końca września 2016r.

 

W roku bieżącym w dniach od 2 do 27 listopada zostanie przeprowadzony NABÓR WNIOSKÓW NA USUWANIE ODPADÓW I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST. 

 

Wszystkie informacje dotyczące składania wniosków można uzyskać w Urzędach Gminy w Tucznej pod nr Tel. 83 377 10 03 wew. 29, lub osobiście w  (pok. Nr 15) . Druki wniosków można uzyskać w Urzędzie Gminy w Tucznej lub ze strony internetowej pod adresem:

 http://www.azbest.lubelskie.pl/do-pobrania.html

 

Informacja Ministra Finansów

 

Informacja Ministra Finansów dla rolników dokonujących zakupu paliw
wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym
(pismo z dnia 30 września 2015 r. znak PT3.0723.I.2015.DAV/132)

 

Pismo Ministra Finansów

 

 

„Piękne bo bialskie” najpiękniejszy ogród.

 

Mieszkańcy naszej gminy mogą poszczycić się licz­nymi osiągnięciami na szczeblu powiatowym. Dosko­nałym przykładem jest zwycięstwo Państwa Gertrudy i Mieczysława Kusznierskich  z Władysławowa w konkursie powiatu bialskiego „Piękne bo bialskie” w kategorii  najpiękniejszy ogród roku.

 

Czytaj więcej: „Piękne bo bialskie” najpiękniejszy ogród.

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015

25 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU

Lokale wyborcze będą czynne od 7.00 do 21.00

 

Technika głosowania SEJM

Czytaj więcej: Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015

Terminarz zajęć sportowo-rekreacyjnych 2015/2016

 

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE BEZPOŚREDNIEGO ZAWARCIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU DROGOWEGO

 

Informacja - susza

 

VIII Regionalna Wystawa Koni Zimnokrwistych - relacja

Dnia 9 sierpnia 2015 roku na boisku sportowym przy Zespole Szkół w Tucznej odbyła się VIII Regionalna Wystawa Koni Zimnokrwistych. Impreza objęta była patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego, Marszałka Województwa Lubelskiego  oraz Starosty Bialskiego. Ponadto na tegorocznej wystawie jednym z gości honorowych był  Prezes Związku Koni Ardeńskich we Francji Louis Fisse. Organizatorem wystawy był Wójt Gminy Tuczna, Lubelski Związek Hodowców Koni, Gminna Biblioteka Publiczna w Tucznej, Zespół Szkół w Tucznej oraz Zbigniew Sokołowski.

Czytaj więcej: VIII Regionalna Wystawa Koni Zimnokrwistych - relacja