MultiTrans

Elektrośmieci

Mapa punktów zbiórki

polska multimedialna

jFontSize

A- A A+
Odsłon artykułów:
624442
image1 image2 image3

Dzień Kobiet 2018

Bialski Talent Finał

Ogłoszenie 26 luty 2018 r.

Informacja 29 stycznia 2018 r.

INFORMACJA

 

W związku z planowanym, przez Gminę Tuczna, wykonaniem modernizacji ujęcia wody w Tucznej,  przy udziale środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w ramach projektu „ Modernizacja ujęcia wody, montaż  paneli fotowoltaicznych oraz wymiana wodomierzy” informuję,  że w dniu 29 stycznia 2018r. wykonawca inwestycji rozpocznie prace związane z realizacją w/w przedsięwzięcia.

W związku z powyższym, dostarczenie wody na sieć, w okresie realizacji inwestycji,  odbywać się będzie, wyłącznie z ujęcia wody w Wólce Zabłockiej.

 Zakończenie realizacji projektu planowane jest na koniec czerwca 2018r.

 Za mogące wystąpić zakłócenia, związane z ewentualnymi przerwami w dostawie wody oraz kierunkiem jej przepływu,  przepraszamy.

 

 

Wójt Gminy Tuczna

                                                                                               Zygmunt Litwiniuk

 

www.mapadotacji.gov.pl

 

 

Rejestr wyborców - film edukacyjny

Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!

Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy?  Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania?  Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!

Jeśli Twojego nazwiska nie ma w rejestrze wyborców, to nie będziesz mógł głosować w nadchodzących wyborach samorządowych.

Rejestr wyborców to lista osób z prawem do głosowania w danej gminie. 
Jeżeli masz stałe zameldowanie, to znaczy, że Twoje nazwisko jest w rejestrze wyborców w gminie, w której jesteś zameldowany. Będziesz mógł oddać głos.

Jeśli jednak jesteś zameldowany na pobyt czasowy, albo w ogóle nie masz meldunku, to nie ma Cię w rejestrze wyborców i nie będziesz mógł głosować w wyborach.

 Co masz zrobić?

Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w gminie, w której mieszkasz.

Sprawdź już dziś w swoim urzędzie gminy czy jesteś w rejestrze wyborców!

Więcej informacji na stronie www.pkw.gov.pl oraz na kanałach Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego w serwisach społecznościowych.

- wersja bez tłumacza języka migowego: https://www.youtube.com/watch?v=jGOrbygR208

- wersja z tłumaczem: https://www.youtube.com/watch?v=eQVZaB5qeOs

 

 

 

Zwrot podatku akcyzowego luty 2018

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
informuje:
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej
powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018 r.

       

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018 r. wynosi:
86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminach:
3 - 30 kwietnia 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 31 października 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 
Źródło: https://www.minrol.gov.pl/

Ferie Zimowe

1. Oferta dla rodziców

 

Klub Seniora Tuczna dokumenty rekrutacyjne

 

Informacja dot.

 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

  Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

 

 Projekt pt.: „Klub Seniora w Tucznej” nr projektu:  RPLU.11.02.00-06-0031/17współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez  Gminę Tuczna na podstawie Umowy nr 19/RPLU.11.02.00-06-0031/17-00 zawartej z Instytucją Zarządzającą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Dokumenty rekrutacyjne:

 

1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

2. Oświadczenie dotyczące danych osobowych

3. Formularz rekrutacyjny

4. Dokumentacja rekrutacyjna Klub Seniora w Tucznej

Informacja 8 stycznia 2018 r.

Wesołych Świąt 2017