MultiTrans

Elektrośmieci

Mapa punktów zbiórki

polska multimedialna

jFontSize

A- A A+
Odsłon artykułów:
506027
image1 image2 image3

Konsultacje "Aktywne Pogranicze"

POF "Aktywne Pogranicze" - konsultacja

 

 Wójt Gminy Tuczna
 z a p r a s z a

  wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Tuczna

  do konsultacji strategiczną część dokumentu oraz indykatywny wykaz projektów
inwestycyjnych i nieinwestycyjnych
Przygranicznego Obszaru Funkcjonalnego "Aktywne Pogranicze"


 

ZSR POF Aktywne Pogranicze na lata 2015-2020

POF Aktywne Pogranicze strategia - zał. 4.3 - wykaz projektów

POF Aktywne Pogranicze strategia - zał. 4.4. - mapa projektów

Formularz zgłaszania uwag do strategii

Formularz zgłaszania uwag do projektów

Informacja afrykański pomór świń

 

 

Ulotka informacyjna

Informacja 1

Informacja 2


 

Ankietowe badania rolnicze

Informacja azbest

 

Urząd Gminy w Tucznej informuje, że w dniach 2- 13 marca 2015 r. ogłaszamy nabór wniosków na realizację zadania Dofinansowanie nowych pokryć dachowych w ramach Projektu pt. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania".

 W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Urzędem Gminy w Tucznej, pokój 15, tel 83 377 10 03 wew. 29

 Do projektu mogą przystąpić osoby fizyczne, które spełniają  warunki  do  uzyskania  świadczeń  pieniężnych  z  pomocy  społecznej określone  w  art.  8  ustawy  z  dnia  12  marca  2004  r.  o  pomocy  społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.).

 Wnioski mogą składać osoby, które zobowiążą się do poniesienia wszelkich kosztów, wynikłych i związanych z wymianą pokrycia dachowego. Dofinansowanie obejmuje tylko  uzyskanie blachy , foli paro przepuszczalnej, gąsiorów kalenicowych.

 Przyznane ilości  blachodachówki dla każdej z gmin uczestniczących w projekcie  to:

 1300 m², tyle samo metrów folii paroprzepuszczalnej oraz 325 m.b. gąsiorów kalenicowych.

 

 

Regulamin

Wniosek do pobrania

 

 


 

Zmiany w dowodach osobistych

Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby, poświadczającym obywatelstwo polskie oraz uprawniającym obywateli polskich do przekraczania granic państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granicy.

Informacja o systemie zabezpieczeń nowego dowodu osobistego (wzór 2015)

 

 

 

WZÓR WNIOSKU O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO

PGE DYSTRYBUCJA S.A. INFORMUJE

 

Wirtualny spacer

 

Konferencja "Aktywne Pogranicze"

 

W dniu 30 stycznia 2015 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Międzylesiu odbyła się konferencja informacyjna zorganizowana w ramach prac nad Zintegrowaną Strategią Rozwoju Przygranicznego Obszaru Funkcjonalnego „Aktywne Pogranicze”. Projekt, który w pierwszym założeniu zjednoczył do wspólnego działania 7 gmin został poszerzony o kolejne i w obecnej wersji integruje 12 jednostek z powiatu bialskiego.

 

Czytaj więcej: Konferencja "Aktywne Pogranicze"

Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej

 

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w 2015 r.


Termin składania wniosków został wydłużony do dnia
2 marca 2015 r (poniedziałek).

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Marek Sawicki

informuje:

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2015 r. do 1 września 2015 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2015 r.
     

Limit zwrotu podatku w 2015 r. wynosić będzie:
81,70 zł * ilość ha użytków rolnych

 

Czytaj więcej: Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w 2015 r.