MultiTrans

Elektrośmieci

Mapa punktów zbiórki

polska multimedialna

jFontSize

A- A A+
Odsłon artykułów:
549273
image1 image2 image3

"Razem dla serca"

 

 Powiat Bialski - Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej
zaprasza mieszkańców POWIATU BIALSKIEGO
w wieku 40-60 lat do udziału w programie

 

Powiat bialski ChUK

KONFERENCJA prezentacja Razem dla serca


 

Informacja - pielęgniarki

 

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby
do zgłaszania ofert:

Przeprowadzenie wizyt profilaktycznych w domach uczestników Powiatowego programu profilaktyki i promocji zdrowia w celu zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności z powodu chorób układu krążenia wśród mieszkańców powiatu bialskiego Razem dla serca dofinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 


 

II Turniej Halowy Piłki Nożnej

     29 marca 2015 roku na Hali Gimnastycznej w Zespole Szkół w Tucznej odbył się
II Turniej Halowy Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Tuczna turniej zyskuje z roku na rok coraz większe zainteresowanie w tym roku udział wzięło 10 drużyn nie tylko z obszaru Naszej Gminy ale i z całego powiatu.

Organizatorem Turnieju był Wójt Gminy Tuczna – Pan Zygmunt Litwiniuk.


Po oficjalnym rozpoczęciu turnieju o godzinie 11.00 przez Wójta Gminy Tuczna – Zygmunta Litwiniuka oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Tucznej – Renatę Fedorowicz. Drużyny zostały przypisane drogą losowania do dwóch grup, w których toczyły rywalizację systemem „każdy z każdym”.

Czytaj więcej: II Turniej Halowy Piłki Nożnej

Konsultacje "Aktywne Pogranicze"

POF "Aktywne Pogranicze" - konsultacja

 

 Wójt Gminy Tuczna
 z a p r a s z a

  wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Tuczna

  do konsultacji strategiczną część dokumentu oraz indykatywny wykaz projektów
inwestycyjnych i nieinwestycyjnych
Przygranicznego Obszaru Funkcjonalnego "Aktywne Pogranicze"


 

ZSR POF Aktywne Pogranicze na lata 2015-2020

POF Aktywne Pogranicze strategia - zał. 4.3 - wykaz projektów

POF Aktywne Pogranicze strategia - zał. 4.4. - mapa projektów

Formularz zgłaszania uwag do strategii

Formularz zgłaszania uwag do projektów

Informacja afrykański pomór świń

 

 

Ulotka informacyjna

Informacja 1

Informacja 2


 

Ankietowe badania rolnicze

Informacja azbest

 

Urząd Gminy w Tucznej informuje, że w dniach 2- 13 marca 2015 r. ogłaszamy nabór wniosków na realizację zadania Dofinansowanie nowych pokryć dachowych w ramach Projektu pt. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania".

 W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Urzędem Gminy w Tucznej, pokój 15, tel 83 377 10 03 wew. 29

 Do projektu mogą przystąpić osoby fizyczne, które spełniają  warunki  do  uzyskania  świadczeń  pieniężnych  z  pomocy  społecznej określone  w  art.  8  ustawy  z  dnia  12  marca  2004  r.  o  pomocy  społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.).

 Wnioski mogą składać osoby, które zobowiążą się do poniesienia wszelkich kosztów, wynikłych i związanych z wymianą pokrycia dachowego. Dofinansowanie obejmuje tylko  uzyskanie blachy , foli paro przepuszczalnej, gąsiorów kalenicowych.

 Przyznane ilości  blachodachówki dla każdej z gmin uczestniczących w projekcie  to:

 1300 m², tyle samo metrów folii paroprzepuszczalnej oraz 325 m.b. gąsiorów kalenicowych.

 

 

Regulamin

Wniosek do pobrania

 

 


 

Zmiany w dowodach osobistych

Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby, poświadczającym obywatelstwo polskie oraz uprawniającym obywateli polskich do przekraczania granic państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granicy.

Informacja o systemie zabezpieczeń nowego dowodu osobistego (wzór 2015)

 

 

 

WZÓR WNIOSKU O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO

PGE DYSTRYBUCJA S.A. INFORMUJE

 

Wirtualny spacer