MultiTrans

Elektrośmieci

Mapa punktów zbiórki

polska multimedialna

jFontSize

A- A A+
Odsłon artykułów:
505997
image1 image2 image3

"Statystyczny Atlas Województwa Lubelskiego 2012"

 

Odnawialne źródła energii.

 

Odnawialne Źródła Energii dają dziś ogromną szansę na poprawienie jakości życia i możliwość inwestowania w przyszłość. 

 

 PRODUKUJ PRĄD ZAMIAST GO KUPOWAĆ!

 

 WSPIERANIE ROZPROSZONYCH ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W GMINIE TUCZNA.

PROSUMENT – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii.

    Szczegółowe informacje pod adresem :

http://www.nfosigw.gov.pl

lub

po kliknięciu na obrazek poniżej

  

    Celem programu jest uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii:
-fotowoltaiki
-pomp ciepła
-kotłów na biomasę
-turbin wiatrowych
-zestawów solarnych
dla osób fizycznych, zamieszkałych w gminie Tuczna.

 

Główne założenia programu dla instalacji fotowoltaicznych

* Maksymalna kwota pożyczki dla osób fizycznych wynosi 100 000 zł w tym 40 000 dotacji,

* Maksymalna kwota pożyczki dla samorządów i wspólnot mieszkaniowych wynosi 300 000 zł w tym 40% dotacji,

* Pożyczka udzielana jest łącznie z dotacją,

* Oprocentowanie w skali roku wynosi 1%,

* Maksymalny okres finansowania pożyczką wynosi 15 lat od daty zawarcia z beneficjentem umowy o dofinansowanie.


Zadzwoń i zapytaj o szczegóły 518 600 688


 

Zapytanie ofertowe

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający:                                                            

 Stowarzyszenie „Naszym Dzieciom”

Dąbrowica Duża 65

21-523 Tuczna

zaprasza do złożenia ofert na :

1.      Przedmiot zamówienia : cenowe rozpoznanie rynku celem realizacji zadania nr 1 i 3 projektu pt.:  ”Modernizacja Oddziałów Przedszkolnych w szkołach podstawowych”   realizowanego w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty  Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 zgodnie                   z umową nr 1376/POKL.09.01.01-06-011/14-00 zawartą z UMWL w dniu 23,07,2014r. Szczegółowym przedmiotem zamówienia jest w szczególności:

a)      organizacja placu zabaw poprzez zakup wyposażenia i montaż urządzeń opisanych w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego;

b)      wyposażenie pomieszczeń w meble, sprzęt RTV i  urządzenia zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe

Terminy odbioru odpadów komunalnych III i IV kwartał 2015 roku oraz I i II kwartał 2016 roku

 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu
GMINY TUCZNA I i II kwartale 2015 roku:

 

Odpady komunalne segregowane,

 

Odpady komunalne niesegregowane.

 

W Tucznej jak zawsze tradycyjnie i gościnnie - konkurs kuchni regionalnej

      REGULAMIN KONKURSU

POTRAWY REGIONALNE

Organizowanego w ramach projektu

 pn.  "W Tucznej jak zawsze – tradycyjnie i gościnnie”

 

 

REGULAMIN KONKURSU

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

 

Informacja Towarzystwo Łowieckie "Ponowa"

 

Zarząd Bialskiego Towarzystwa Łowieckiego "Ponowa" Koło Nr 18 ul. Księcia Witolda 21/26 w Białej Podlaskiej informuje wszystkich rolników, aby w podaniach o szkody wyrządzone przez zwierzynę zamieszczali następujące informacje:

- numer telefonu kontaktowego

- numer konta bankowego

- numer geodezyjny działki, na której powstała szkoda

- powierzchnia działki

- numer i data sporządzenia aktu notarialnego i przez jakiego notariusza został spisany

- w przypadku gdy działka nie jest własnością rolnika potrzebna jest umowa dzierżawy

 

ZNAJDŹMY WSPÓLNIE NAJLEPSZEGO ROLNIKA 2014 r !!!

 


 

Informacja Powiatowy Lekarz Weterynarii

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białej Podlaskiej informuje,
że weszła w życie

  DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 27 marca 2014 r.  
w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 324/2014  z dnia 28 marca 2014 r. przyjmujące nadzwyczajne środki wspierania rynku wieprzowiny w Polsce.
W związku z powyższym nie ma już obowiązku uzyskania zgody przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białej Podlaskiej na przemieszczenie świń do rzeźni ani do drugiego stada.
Świadectwa zdrowia dla zwierząt przeznaczonych do rzeźni wydają terenowi lekarze weterynarii.

 


 

Regulamin

 

1. ORGANIZATORZY

·         Wójt Gminy Tuczna

·         Dyrektor Zespołu Szkół w Tucznej

 

2. CEL TURNIEJU

·         popularyzacja tenisa stołowego

·         upowszechnianie „sportu dla wszystkich”

·         wdrażanie do aktywnego spędzania czasu wolnego

·         integracja uczestników

 
3. UCZESTNICY

1.    W turnieju może uczestniczyć dowolna liczba zawodników i zawodniczek.

2.    Warunkiem przystąpienia do Turnieju jest zapisanie się na listę uczestników w dniu turnieju
tj. 06 kwietnia 2014 roku w godz. 9.00 – 9.30.

 
4. PRZEBIEG TURNIEJU

1.      System rozgrywek zostanie ustalony w dniu zawodów,

2.      Turniej może być rozgrywany w kategoriach:

·         Dziewczęta - w zależności od ilości zgłoszeń.

·         Szkoły podstawowe chłopcy klas IV i młodsi.

·         Szkoły podstawowe chłopcy klas V i VI.

·         Gimnazjum chłopcy.

·         OPEN – kobiet i mężczyzn.

3.      Czas trwania Turnieju uzależniony jest od liczby zgłoszonych uczestników.

4.      Terminy poszczególnych rund i meczów ogłaszane są w komunikatach technicznych.

5.      Mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami gry w tenisa stołowego.

6.      Mecze sędziują członkowie komisji lub uczestnicy, wyznaczeni przez Komisję Organizacyjna.

7.      Kwestie sporne, w zależności od ich charakteru, rozstrzyga Komisja powołana przez Organizatora Turnieju.


5. NAGRODY

1.      Zwycięzcy Turnieju otrzymują Puchary Wójta Gminy Tuczna (miejsce I), medale i dyplomy (miejsce I-III).

2.      Pozostali uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy.

3.      Ewentualni sponsorzy Turnieju są mile widziani.

4.      Nagrody wręczane są po zakończeniu Turnieju.

 

6. UWAGI TECHNICZNE

1.      Uczestnik Turnieju zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Turnieju Tenisa Stołowego
o Puchar Wójta Gminy Tuczna.

2.      Uczestnik Turnieju występuje we własnym stroju i obuwiu dopuszczonym na hali sportowej.

3.      Uczestnik rozgrywa mecze własną rakietą.

4.      Zawodnik odpowiada materialnie za sprzęt uszkodzony udostępniony przez Zespół Szkół
w Tucznej.

5.      Mecze rozgrywane są w dniu Turnieju.

6.      Mecze rozgrywane są do 2 zwycięskich setów. Sety rozgrywane są do 11 punktów zdobytych przez jedną ze stron;  przy wyniku seta 10:10 dla jednej ze stron set trwa do osiągnięcia przewagi 2 punktów jednej ze stron.