MultiTrans

Elektrośmieci

Mapa punktów zbiórki

polska multimedialna

jFontSize

A- A A+
Odsłon artykułów:
546503
image1 image2 image3

VII Powiatowa Wystawa Koni Zimnokrwistych oraz Gminne Święto Plonów Tuczna 2014

 

Serdecznie zapraszamy do relacji z

VII Powiatowej Wystawy Koni Zimnokrwistych

oraz Gminnego Święta Plonów Tuczna 2014 r.

 

VII POWIATOWA WYSTAWA KONI ZIMNOKRWISTYCH TUCZNA 2014

ROMANI CIERCHEŃ - KONCERT ZESPOŁU TUCZNA 2014

JUSTYNA MOSIEJ - BUENOS TUCZNA 2014

 


 

Protokół rozstrzygnięcia Konkursu potraw regionalnych Organizowanego w ramach projektu

Tuczna, dnia  24 sierpnia 2014 roku.

  

Protokół  rozstrzygnięcia
Konkursu potraw regionalnych
Organizowanego w ramach projektu 
pn. ,, W Tucznej jak zawsze – tradycyjnie i gościnnie”

 W dniu 24-go sierpnia 2014 roku komisja w składzie:

 1.      Paulina Maksymiuk – specjalista ds. potraw regionalnych Uniwersytetu ludowego w  Woli Sękowej;

 2.      Janusz Maksymiuk – artysta ludowy;

 3.      Urszula Nowicka – specjalista kuchni regionalnej Koła Gospodyń Wiejskich w Perkowicach.

 Dkonała oceny potraw regionalnych przygotowanych przez 17 sołectw gminy Tuczna  którego organizatorem jest Gmina Tuczna. Przedmiotem konkursu są potrawy regionalne przygotowane  w następujących kategoriach:

 1. Staropolskie ciasto regionalne

 2. Staropolskie regionalne dania mięsne

 3. Staropolskie strawy regionalne

 4. Na zdrowie – prezentacja napoi regionalnych.

 Komisja rozstrzygając konkurs  zwracała uwagę na:

 - smak potrawy ;

 - regionalność ;

 - oryginalność .

 Komisja konkursowa powołana przez organizatora wyłoniła  laureatów najlepszych potraw regionalnych podczas trwania imprezy. Są to :

 W kategorii Staropolskie ciasto regionalne

 1.      Pani Janina Kukawska – Tuczna za ciasto „Sernik Tomasza”;

 2.      Pani Urszula Gnatowicz – Choproszczynka „Dziad Podlaski”;

 3.      Pani Teresa Juszczuk – „Chlebek”

 W kategorii  Staropolskie regionalne dania mięsne:

 1.      Pani Halina Hazan – Bokinka Króleska „Kołduny z mięsem”;

 2.      Pani Marianna Niedźwiedź – Władysławów „Szynka pieczona w cieście”;

 3.      Pani Ewa Tarasiuk – Międzyleś „Smalczyk z mięskiem”.

 W kategorii  Staropolskie strawy regionalne:

 1.      Pani Franciszka Sawczuk – Bokinka Królewska „Zupa Kucia”;

 2.      Pani Ewa Gromisz – Choroszczynka „Pierekaczewnik”;

 3.      Pani Anna Pawlukiewicz – Tuczna „ Hanczyne pierogi regionalne”.

 W kategorii  Na zdrowie – prezentacja napoi regionalnych:

 1.      Pan Henryk Sokołowski – Bokinka Królewska „Nalewka na wszystko”;

 2.      Pani Grażyna Olędzka – Choroszczynka „Tradycyjna nalewka wiśniowa”;

 3.      Zespół ludowy „TĘCZA” z Dąbrowicy Dużej „Podpiwek”

 Laureatom i uczestnikom konkursu zostały wręczone nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.

 Na tym protokół zakończono  i po odczytaniu podpisano.

 

Podpisy komisji:

 

1.    Paulina Maksymiuk …………………………………….

 2.    Janusz Maksymiuk ……….…………………………...

 3.       Urszula Nowicka ………………………………………

 


 

 

KOMUNIKAT o zwalczaniu barszczu Sosnowskiego

 

 Jeśli zobaczysz Barszcz Sosnowskiego zgłoś do Wydziału Ochrony Środowiska
(tel. 81 466 26 00, 466 26 30, 466 26 34) podając dokładną lokalizację.


 

"Statystyczny Atlas Województwa Lubelskiego 2012"

 

Odnawialne źródła energii.

 

Odnawialne Źródła Energii dają dziś ogromną szansę na poprawienie jakości życia i możliwość inwestowania w przyszłość. 

 

 PRODUKUJ PRĄD ZAMIAST GO KUPOWAĆ!

 

 WSPIERANIE ROZPROSZONYCH ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W GMINIE TUCZNA.

PROSUMENT – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii.

    Szczegółowe informacje pod adresem :

http://www.nfosigw.gov.pl

lub

po kliknięciu na obrazek poniżej

  

    Celem programu jest uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii:
-fotowoltaiki
-pomp ciepła
-kotłów na biomasę
-turbin wiatrowych
-zestawów solarnych
dla osób fizycznych, zamieszkałych w gminie Tuczna.

 

Główne założenia programu dla instalacji fotowoltaicznych

* Maksymalna kwota pożyczki dla osób fizycznych wynosi 100 000 zł w tym 40 000 dotacji,

* Maksymalna kwota pożyczki dla samorządów i wspólnot mieszkaniowych wynosi 300 000 zł w tym 40% dotacji,

* Pożyczka udzielana jest łącznie z dotacją,

* Oprocentowanie w skali roku wynosi 1%,

* Maksymalny okres finansowania pożyczką wynosi 15 lat od daty zawarcia z beneficjentem umowy o dofinansowanie.


Zadzwoń i zapytaj o szczegóły 518 600 688


 

Zapytanie ofertowe

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający:                                                            

 Stowarzyszenie „Naszym Dzieciom”

Dąbrowica Duża 65

21-523 Tuczna

zaprasza do złożenia ofert na :

1.      Przedmiot zamówienia : cenowe rozpoznanie rynku celem realizacji zadania nr 1 i 3 projektu pt.:  ”Modernizacja Oddziałów Przedszkolnych w szkołach podstawowych”   realizowanego w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty  Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 zgodnie                   z umową nr 1376/POKL.09.01.01-06-011/14-00 zawartą z UMWL w dniu 23,07,2014r. Szczegółowym przedmiotem zamówienia jest w szczególności:

a)      organizacja placu zabaw poprzez zakup wyposażenia i montaż urządzeń opisanych w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego;

b)      wyposażenie pomieszczeń w meble, sprzęt RTV i  urządzenia zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe

Terminy odbioru odpadów komunalnych III i IV kwartał 2015 roku oraz I i II kwartał 2016 roku

 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu
GMINY TUCZNA I i II kwartale 2015 roku:

 

Odpady komunalne segregowane,

 

Odpady komunalne niesegregowane.

 

W Tucznej jak zawsze tradycyjnie i gościnnie - konkurs kuchni regionalnej

      REGULAMIN KONKURSU

POTRAWY REGIONALNE

Organizowanego w ramach projektu

 pn.  "W Tucznej jak zawsze – tradycyjnie i gościnnie”

 

 

REGULAMIN KONKURSU

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

 

Informacja Towarzystwo Łowieckie "Ponowa"

 

Zarząd Bialskiego Towarzystwa Łowieckiego "Ponowa" Koło Nr 18 ul. Księcia Witolda 21/26 w Białej Podlaskiej informuje wszystkich rolników, aby w podaniach o szkody wyrządzone przez zwierzynę zamieszczali następujące informacje:

- numer telefonu kontaktowego

- numer konta bankowego

- numer geodezyjny działki, na której powstała szkoda

- powierzchnia działki

- numer i data sporządzenia aktu notarialnego i przez jakiego notariusza został spisany

- w przypadku gdy działka nie jest własnością rolnika potrzebna jest umowa dzierżawy