MultiTrans

Elektrośmieci

Mapa punktów zbiórki

polska multimedialna

jFontSize

A- A A+
Odsłon artykułów:
561724
image1 image2 image3

Informacja o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2014 r

Informacja o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2014 r.

 

Treść ogłoszenia

 


Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa

 INFORMACJA

 

  Dyżur leśnika

 przyjmującego wnioski

 o wycinkę drzew

 od zainteresowanych właścicieli lasów

 na terenie Gminy Tuczna

 sprawowany jest w każdy poniedziałek

 w pok. Nr 4 Urzędu Gminy Tuczna

 w godz. 10.00-12.00.

 

 

Pan Piotr Pietkiewicz

 Tel. 798-663-287

 


 

I Turniej Halowy Piłki Nożnej

8 grudnia 2013 roku na Hali Gimnastycznej w Zespole Szkół w Tucznej odbył się
I Turniej Halowy Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Tuczna
 w którym udział wzięło 6 drużyn z obszaru Naszej Gminy.

 

Organizatorem Turnieju był Wójt Gminy Tuczna – Pan Zygmunt Litwiniuk.

 

 

 

Czytaj więcej: I Turniej Halowy Piłki Nożnej

XIII POWIATOWY FESTIWAL PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

Chwała zwyciężonym…

XIII Powiatowy Festiwal Pieśni Patriotycznej – Tuczna 2013,odbył się 17 listopada w Sali Gimnastycznej Zespołu Szkół w Tucznej o godzinie 13.00.

        Organizatorami XIII Powiatowego Festiwalu Pieśni Patriotycznej – Tuczna 2013 jest Starosta  Bialski, Wójt Gminy Tuczna oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Tucznej.

Do udziału w Festiwalu zostały zaproszone osoby niepełnosprawne oraz chóry i zespoły działające na terenie Powiatu Bialskiego.

       Celem naszego festiwalu jest popularyzowanie tradycji śpiewania pieśni patriotycznej wśród dorosłych, dzieci i młodzieży, zainteresowanie dziedzictwem kulturowym, religią, tradycją i obyczajami, a także uświadomienie i rozumienie roli wartości narodowo-patriotycznych w życiu człowieka oraz przełamywanie barier i  integracja społeczna z osobami niepełnosprawnymi.

     Uroczystość rozpoczęła się wspólnym odśpiewaniem Roty oraz występem Natalii Marczuk – uczennicy Zespołu Szkół w Tucznej. Część oficjalną otworzyli Starosta Bialski Tadeusz Łazowski i Wójt Gminy Tuczna Zygmunt Litwiniuk.

     Część konkursowa została poprzedzona  Powiatowym Podsumowaniem Roku Powstania Styczniowego  w Powiecie Bialskim w trakcie, którego odbyło się wręczenie nagród w powiatowych konkursach:
Ø    Wiedzy o Powstaniu Styczniowym,
Ø    Prezentację Multimedialną „Hejże, wiara na Moskala” - ślady powstańczych walk na Podlasiu i bohaterowie tamtych dni
Ø    Pieśni Patriotycznej 

 Część konkursową rozpoczęła grupa osób niepełnosprawnych.

 W trakcie ustalania werdyktu podsumowującego na scenie wystąpiła Natalia Marczuk uczennica Zespołu Szkół w Tucznej, Dziecięcy Zespół Wokalno-Taneczny z Zespołu Szkół w Tucznej oraz Chór PSS SPOŁEM z Białej Podlaskiej.

 W festiwalu wzięło udział 20 zespołów w czterech kategoriach: osoby niepełnosprawne, dzieci ze szkół podstawowych, młodzież ze szkół gimnazjalnych i średnich oraz dorośli.

Linki do filmów:

Część 1

Część 2

Czytaj więcej: XIII POWIATOWY FESTIWAL PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 20 listopada 2013 r

Obwieszczenie

Wojewody Lubelskiego

z dnia 20 listopada 2013 r.

 

Niniejszym podaje się do publicznej wiadomości Rozporządzenie Nr 3 Wojewody Lubelskiego z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Białorusi i możliwości jego przeniesienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

ROZPORZĄDZENIE NR 3

WOJEWODY LUBELSKIEGO

z dnia 14 listopada 2013 r.

 

w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Białorusi i możliwości jego przeniesienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Czytaj więcej: Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 20 listopada 2013 r

Kapitał Ludzki "40 tysięcy możliwości dla 50+"

Od  1 listopada 2013 Fundacja Inicjatyw Lokalnych rozpocznie realizację projektu „40 tysięcy możliwości dla 50+”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

czytaj więcej...

 

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania

Komunikat w sprawie ankiety monitorujacej w dz. 112 ARiMR

Do beneficjentów działania 112 PROW 2007-2013 „UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM”

 

ARiMR przypomina o obowiązku złożenia ANKIETY MONITORUJĄCEJ

  Złożenie ankiety monitorującej  jest obowiązkiem beneficjenta premii dla młodych rolników nałożonym przepisem § 19 ust. 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego PROW 2007-2013 (Dz. U. nr 200, poz. 1443 z późniejszymi zm.).

 Ankieta monitorująca zawiera informacje niezbędne do oceny spełnienia przez beneficjenta zobowiązań związanych z otrzymaną pomocą, a także do oceny  sposobu i efektów wdrażania działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” w ramach PROW 2007-2013. Jest też źródłem danych, które są wykorzystywane w sprawozdaniach przekazywanych do Komisji Europejskiej. Z tego względu terminowe dostarczenie ankiety do ARiMR jak i jej rzetelne opracowanie jest niezmiernie ważne zarówno dla beneficjenta jak i dla ARiMR jako agencji płatniczej, która odpowiada za prawidłowe rozdysponowanie i rozliczenie funduszy UE przeznaczonych na wsparcie polskiego rolnictwa.

 Ankietę monitorującą należy złożyć do oddziału regionalnego ARiMR, nie wcześniej niż po upływie 4 lat i 10 miesięcy, licząc od dnia wypłaty pomocy, jednak nie później niż do dnia upływu 5 lat od wypłaty pomocy.

 Formularz ankiety wraz z instrukcją można otrzymać we wszystkich placówkach terenowych Agencji. Dokumenty te są również dostępne na stronie internetowej ARiMR pod adresem:

 www.arimr.gov.pl

 Niedostarczenie ankiety monitorującej w wymaganym terminie ( w tym również  niezłożenie jej w ogóle) wiąże się z  nałożeniem na beneficjenta pomocy sankcji finansowej.

 

 

 

                                                                                                                            Andrzej Bieńko

                                                                                                  Dyrektor

                                                                                          Lubelskiego Oddziału Regionalnego

                                                                      Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 

Ogłoszenie ŚDS

Ogłoszenie

„Adaptacja budynku byłej szkoły w Międzylesiu na potrzeby

Środowiskowego Domu Samopomocy”