MultiTrans

Elektrośmieci

Mapa punktów zbiórki

polska multimedialna

jFontSize

A- A A+
Odsłon artykułów:
739362
image1 image2 image3

Klub Seniora Tuczna dokumenty rekrutacyjne

 

Informacja dot.

 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

  Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

 

 Projekt pt.: „Klub Seniora w Tucznej” nr projektu:  RPLU.11.02.00-06-0031/17współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez  Gminę Tuczna na podstawie Umowy nr 19/RPLU.11.02.00-06-0031/17-00 zawartej z Instytucją Zarządzającą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Dokumenty rekrutacyjne:

 

1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

2. Oświadczenie dotyczące danych osobowych

3. Formularz rekrutacyjny

4. Dokumentacja rekrutacyjna Klub Seniora w Tucznej

Informacja 8 stycznia 2018 r.

Wesołych Świąt 2017

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

OTWARTY KONKURS OFERT

NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

 

 Na podstawie art. 25-28 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017r. Nr 175 poz. 1769 ze zm.)

Wójt Gminy Tuczna

ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

 

Czytaj więcej: OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

Kiermasz Bożonarodzeniowy

Avon kontra RAK PIERSI

Zawodowo Aktywni

Czytaj więcej: Zawodowo Aktywni

Mikołajkowe warsztaty rękodzieła

Klub Seniora Tuczna

Konferencja "Hodowla zwierząt czystych ras"

23 listopada 2017 r. o godz. 1400 w Tucznej odbyła się konferencja poświęcona rozwojowi hodowli zwierząt na terenie Województwa Lubelskiego pt. „Hodowla zwierząt czystych ras o wysokich walorach użytkowych szansą na stabilizację ekonomiczną rolników Lubelszczyzny”. Organizatorami konferencji byli Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski oraz Wójt Gminy Tuczna Zygmunt Litwiniuk

 

Czytaj więcej: Konferencja "Hodowla zwierząt czystych ras"