MultiTrans

Elektrośmieci

Mapa punktów zbiórki

polska multimedialna

jFontSize

A- A A+
Odsłon artykułów:
485301
image1 image2 image3

Informacja „Modernizacja hydroforni w miejscowości Tuczna, montaż paneli fotowoltaicznych oraz wymiana wodomierzy".

W dniu 7 kwietnia 2017 r. Wójt Gminy Tuczna Zygmunt Litwiniuk wraz ze Skarbnikiem Grzegorzem Panasiukiem podpisali w Urzędzie Marszałkowskim umowę o dofinansowanie projektu „Modernizacja hydroforni w miejscowości Tuczna, montaż paneli fotowoltaicznych oraz wymiana wodomierzy".  Celem projektu jest podniesienie poziomu oraz jakości usług komunalnych w zakresie dostaw wody pitnej na terenie gminy Tuczna poprzez zwiększenie dostępności mieszkańców gminy Tuczna do nowoczesnej infrastruktury  zaopatrzenia w wodę oraz zmniejszenie awaryjności stacji uzdatniania wody w Tucznej. W projekcie zaplanowano przebudowę ujęcia wody w Tucznej oraz montaż paneli fotowoltaicznych na budynku stacji, zakup i wymianę 548 wodomierzy na nowoczesne urządzenia z nakładką radiową do zdalnego przesyłu danych oraz uruchomienie serwisu on-line do obsługi interesantów. Po początkowym okresie przygotowawczym rozpoczęły się prace nad dokumentacją przetargową. Przewidywany czas rozpoczęcia robót budowlanych oraz wymiany wodomierzy to ostatni kwartał 2017 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Szacowana wartość projektu to niemal 900 tys. złotych, zaś uzyskane dofinansowanie wyniesie 85% kosztów kwalifikowalnych projektu. Zapraszamy do śledzenia bieżących informacji o przebiegu realizacji projektu na stronie internetowej Gminy Tuczna w zakładce Aktualności.

Rozporządzenie NR 7 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białej Podlaskiej

ASF: Zaproszenie na spotkanie w sprawie mechanizmów pomocowych

Starosta bialski Mariusz Filipiuk zaprasza wszystkich rolników z terenów dotkniętych i zagrożonych afrykańskim pomorem świń na spotkanie, które odbędzie się w poniedziałek 26 czerwca godz.10:00 w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Brzeskiej 41 w Białej Podlaskiej.

Podczas spotkania zostaną przedstawione mechanizmy pomocowe dla producentów trzody chlewnej przygotowane w celu ograniczenia negatywnych skutków ekonomicznych związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu bialskiego. Dotyczy to w szczególności tych realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego i Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ponadto w trakcie spotkania zostanie przedstawiona aktualna sytuacja epizodyczna w zakresie ASF na terenie powiatu bialskiego.

 

INFORMACJA DELEGATURY KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ

INFORMACJA

DELEGATURY KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO

W BIAŁEJ PODLASKIEJ

 

         Informuję      wyborców,     że   w  dniu

21     czerwca    2017 r.  (środa)   w   godz. 9.00 – 15.00  wszystkich zainteresowanych zapraszam na dzień otwarty w Tutejszej Delegaturze Biała Podlaska ul. Brzeska 41

         W programie przewiduje się konsultacje na temat wzorów kart do głosowania w przyszłorocznych wyborach samorządowych oraz dyskusje na temat praw wyborczych.

                                     

                                                  Dyrektor Delegatury

                                               /-/Krzysztof SADOWSKI

Sportowa Niedziela

Zakończenie projektu - informacja

Lokalny Program Rewitalizacji

Gmina Tuczna zakończyła proces prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji, realizowanym w ramach projektu „Lokalny Program Rewitalizacji podstawą do ożywienia społeczno-gospodarczego Gminy Tuczna”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Dokument został przyjęty na sesji Rady Gminy Tuczna Uchwałą Nr XXVII/133/17 z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Tuczna na lata 2017-2023.

LPR Tuczna

Prognoza oddziaływania na środowisko

Złote Gody 2017

Złote Gody w Gminie Tuczna

W środę 17 maja 2017 r. w Urzędzie Gminy Tuczna w niezwykłej uroczystości uczestniczyły pary z terenu Gminy Tuczna obchodzące jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. W tym wyjątkowym wydarzeniu, jakim są Złote Gody, małżonkom towarzyszyli: Wójt Gminy Tuczna Zygmunt Litwiniuk, Przewodniczący Rady Gminy Tuczna Zbigniew Sokołowski, Proboszcz Parafii Prawosławnej w Międzylesiu Ks. Jan Dmitruk oraz Przewodniczący Rady Powiatu Bialskiego Mariusz Kiczyński.

Czytaj więcej: Złote Gody 2017

IV Integracyjna Majówka Rodzinna

Ogłoszenie - deszcze nawalne 2017

 Tuczna, dnia 15.05.2017r.

 

 

Drodzy Rolnicy

 

 W związku z wystąpieniem w okresie od dnia 01-10 maja 2017 roku na terenie gminy Tuczna niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci deszczu nawalnego zainteresowanych rolników proszę o złożenie stosownych oświadczeń o szkodach w uprawach rolniczych spowodowanych przez w/w zjawisko.

Oświadczenie o ilości spowodowanych szkód należy złożyć w terminie
do dnia 20 maja 2017 roku w Urzędzie Gminy Tuczna – pokój nr 21.

1.      Wzór oświadczenia  dotyczący produkcji roślinnej stanowi załącznik nr 1 (zgodnie z zapisami we wniosku do ARIMR);

2.    Wzór oświadczenia  dotyczący produkcji zwierzęcej  stanowi załącznik nr 2 (dotyczy to rolników prowadzących produkcję roślinną i zwierzęcą – średnia z ostatnich 3 lat);

 

Z poważaniem

 

Zygmunt Litwiniuk

Wójt Gminy Tuczna

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2


 

Zaproszenie na konferencję

Zapraszam uprzejmie na konferencję podsumowującą przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Tuczna na lata 2017 – 2023” opracowanego w ramach projektu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji podstawą do ożywienia społeczno-gospodarczego Gminy Tuczna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. 

Konferencja odbędzie się 19 maja 2017 r. Osoby chętne do wzięcia udziału w konferencji proszone są o zgłoszenie się do Urzędu Gminy Tuczna po odbiór zaproszeń.