MultiTrans

Elektrośmieci

Mapa punktów zbiórki

polska multimedialna

jFontSize

A- A A+
Odsłon artykułów:
691771
image1 image2 image3

Zaproszenie na Dożynki Powiatowe 2017

Uwaga - ochronne szczepienie lisów

"Twoja ulubiona trasa rowerowa w województwie lubelskim"

 

Twoja trasa rowerowa

Informacja dzień wolny

Zwrot podatku akcyzowego sierpień 2017

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
informuje:
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej
powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2017 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2017 r. wynosi:
86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminach:
3 - 28 kwietnia 2017 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

2 - 31 października 2017 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

Wzór wniosku Gmina Tuczna

Wojewódzka Wystawa Koni Zimnokrwistych

POWIATOWY TURNIEJ PIŁKI BŁOTNEJ

 

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIOWA

OŚWIADCZENIE

 

 

Zaproszenie na Konferencję pt.: ASF

Informacja „Modernizacja hydroforni w miejscowości Tuczna, montaż paneli fotowoltaicznych oraz wymiana wodomierzy".

W dniu 7 kwietnia 2017 r. Wójt Gminy Tuczna Zygmunt Litwiniuk wraz ze Skarbnikiem Grzegorzem Panasiukiem podpisali w Urzędzie Marszałkowskim umowę o dofinansowanie projektu „Modernizacja hydroforni w miejscowości Tuczna, montaż paneli fotowoltaicznych oraz wymiana wodomierzy".  Celem projektu jest podniesienie poziomu oraz jakości usług komunalnych w zakresie dostaw wody pitnej na terenie gminy Tuczna poprzez zwiększenie dostępności mieszkańców gminy Tuczna do nowoczesnej infrastruktury  zaopatrzenia w wodę oraz zmniejszenie awaryjności stacji uzdatniania wody w Tucznej. W projekcie zaplanowano przebudowę ujęcia wody w Tucznej oraz montaż paneli fotowoltaicznych na budynku stacji, zakup i wymianę 548 wodomierzy na nowoczesne urządzenia z nakładką radiową do zdalnego przesyłu danych oraz uruchomienie serwisu on-line do obsługi interesantów. Po początkowym okresie przygotowawczym rozpoczęły się prace nad dokumentacją przetargową. Przewidywany czas rozpoczęcia robót budowlanych oraz wymiany wodomierzy to ostatni kwartał 2017 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Szacowana wartość projektu to niemal 900 tys. złotych, zaś uzyskane dofinansowanie wyniesie 85% kosztów kwalifikowalnych projektu. Zapraszamy do śledzenia bieżących informacji o przebiegu realizacji projektu na stronie internetowej Gminy Tuczna w zakładce Aktualności.