MultiTrans

Elektrośmieci

Mapa punktów zbiórki

polska multimedialna

jFontSize

A- A A+
Odsłon artykułów:
739355
image1 image2 image3

Rozporządzenie NR 7 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białej Podlaskiej

ASF: Zaproszenie na spotkanie w sprawie mechanizmów pomocowych

Starosta bialski Mariusz Filipiuk zaprasza wszystkich rolników z terenów dotkniętych i zagrożonych afrykańskim pomorem świń na spotkanie, które odbędzie się w poniedziałek 26 czerwca godz.10:00 w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Brzeskiej 41 w Białej Podlaskiej.

Podczas spotkania zostaną przedstawione mechanizmy pomocowe dla producentów trzody chlewnej przygotowane w celu ograniczenia negatywnych skutków ekonomicznych związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu bialskiego. Dotyczy to w szczególności tych realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego i Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ponadto w trakcie spotkania zostanie przedstawiona aktualna sytuacja epizodyczna w zakresie ASF na terenie powiatu bialskiego.

 

INFORMACJA DELEGATURY KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ

INFORMACJA

DELEGATURY KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO

W BIAŁEJ PODLASKIEJ

 

         Informuję      wyborców,     że   w  dniu

21     czerwca    2017 r.  (środa)   w   godz. 9.00 – 15.00  wszystkich zainteresowanych zapraszam na dzień otwarty w Tutejszej Delegaturze Biała Podlaska ul. Brzeska 41

         W programie przewiduje się konsultacje na temat wzorów kart do głosowania w przyszłorocznych wyborach samorządowych oraz dyskusje na temat praw wyborczych.

                                     

                                                  Dyrektor Delegatury

                                               /-/Krzysztof SADOWSKI

Sportowa Niedziela

Zakończenie projektu - informacja

Lokalny Program Rewitalizacji

Gmina Tuczna zakończyła proces prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji, realizowanym w ramach projektu „Lokalny Program Rewitalizacji podstawą do ożywienia społeczno-gospodarczego Gminy Tuczna”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Dokument został przyjęty na sesji Rady Gminy Tuczna Uchwałą Nr XXVII/133/17 z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Tuczna na lata 2017-2023.

LPR Tuczna

Prognoza oddziaływania na środowisko

Złote Gody 2017

Złote Gody w Gminie Tuczna

W środę 17 maja 2017 r. w Urzędzie Gminy Tuczna w niezwykłej uroczystości uczestniczyły pary z terenu Gminy Tuczna obchodzące jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. W tym wyjątkowym wydarzeniu, jakim są Złote Gody, małżonkom towarzyszyli: Wójt Gminy Tuczna Zygmunt Litwiniuk, Przewodniczący Rady Gminy Tuczna Zbigniew Sokołowski, Proboszcz Parafii Prawosławnej w Międzylesiu Ks. Jan Dmitruk oraz Przewodniczący Rady Powiatu Bialskiego Mariusz Kiczyński.

Czytaj więcej: Złote Gody 2017

IV Integracyjna Majówka Rodzinna

Ogłoszenie - deszcze nawalne 2017

 Tuczna, dnia 15.05.2017r.

 

 

Drodzy Rolnicy

 

 W związku z wystąpieniem w okresie od dnia 01-10 maja 2017 roku na terenie gminy Tuczna niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci deszczu nawalnego zainteresowanych rolników proszę o złożenie stosownych oświadczeń o szkodach w uprawach rolniczych spowodowanych przez w/w zjawisko.

Oświadczenie o ilości spowodowanych szkód należy złożyć w terminie
do dnia 20 maja 2017 roku w Urzędzie Gminy Tuczna – pokój nr 21.

1.      Wzór oświadczenia  dotyczący produkcji roślinnej stanowi załącznik nr 1 (zgodnie z zapisami we wniosku do ARIMR);

2.    Wzór oświadczenia  dotyczący produkcji zwierzęcej  stanowi załącznik nr 2 (dotyczy to rolników prowadzących produkcję roślinną i zwierzęcą – średnia z ostatnich 3 lat);

 

Z poważaniem

 

Zygmunt Litwiniuk

Wójt Gminy Tuczna

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2


 

Zaproszenie na konferencję

Zapraszam uprzejmie na konferencję podsumowującą przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Tuczna na lata 2017 – 2023” opracowanego w ramach projektu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji podstawą do ożywienia społeczno-gospodarczego Gminy Tuczna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. 

Konferencja odbędzie się 19 maja 2017 r. Osoby chętne do wzięcia udziału w konferencji proszone są o zgłoszenie się do Urzędu Gminy Tuczna po odbiór zaproszeń.

Komunikat dot. przestrzegania zasad stosowania środków ochrony roślin w sposób bezpieczny dla pszczół.