MultiTrans

Elektrośmieci

Mapa punktów zbiórki

polska multimedialna

jFontSize

A- A A+
Odsłon artykułów:
624456
image1 image2 image3

Sportowa Niedziela

Zakończenie projektu - informacja

Lokalny Program Rewitalizacji

Gmina Tuczna zakończyła proces prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji, realizowanym w ramach projektu „Lokalny Program Rewitalizacji podstawą do ożywienia społeczno-gospodarczego Gminy Tuczna”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Dokument został przyjęty na sesji Rady Gminy Tuczna Uchwałą Nr XXVII/133/17 z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Tuczna na lata 2017-2023.

LPR Tuczna

Prognoza oddziaływania na środowisko

Złote Gody 2017

Złote Gody w Gminie Tuczna

W środę 17 maja 2017 r. w Urzędzie Gminy Tuczna w niezwykłej uroczystości uczestniczyły pary z terenu Gminy Tuczna obchodzące jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. W tym wyjątkowym wydarzeniu, jakim są Złote Gody, małżonkom towarzyszyli: Wójt Gminy Tuczna Zygmunt Litwiniuk, Przewodniczący Rady Gminy Tuczna Zbigniew Sokołowski, Proboszcz Parafii Prawosławnej w Międzylesiu Ks. Jan Dmitruk oraz Przewodniczący Rady Powiatu Bialskiego Mariusz Kiczyński.

Czytaj więcej: Złote Gody 2017

IV Integracyjna Majówka Rodzinna

Ogłoszenie - deszcze nawalne 2017

 Tuczna, dnia 15.05.2017r.

 

 

Drodzy Rolnicy

 

 W związku z wystąpieniem w okresie od dnia 01-10 maja 2017 roku na terenie gminy Tuczna niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci deszczu nawalnego zainteresowanych rolników proszę o złożenie stosownych oświadczeń o szkodach w uprawach rolniczych spowodowanych przez w/w zjawisko.

Oświadczenie o ilości spowodowanych szkód należy złożyć w terminie
do dnia 20 maja 2017 roku w Urzędzie Gminy Tuczna – pokój nr 21.

1.      Wzór oświadczenia  dotyczący produkcji roślinnej stanowi załącznik nr 1 (zgodnie z zapisami we wniosku do ARIMR);

2.    Wzór oświadczenia  dotyczący produkcji zwierzęcej  stanowi załącznik nr 2 (dotyczy to rolników prowadzących produkcję roślinną i zwierzęcą – średnia z ostatnich 3 lat);

 

Z poważaniem

 

Zygmunt Litwiniuk

Wójt Gminy Tuczna

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2


 

Zaproszenie na konferencję

Zapraszam uprzejmie na konferencję podsumowującą przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Tuczna na lata 2017 – 2023” opracowanego w ramach projektu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji podstawą do ożywienia społeczno-gospodarczego Gminy Tuczna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. 

Konferencja odbędzie się 19 maja 2017 r. Osoby chętne do wzięcia udziału w konferencji proszone są o zgłoszenie się do Urzędu Gminy Tuczna po odbiór zaproszeń.

Komunikat dot. przestrzegania zasad stosowania środków ochrony roślin w sposób bezpieczny dla pszczół.

Informacja ARiMR 2017 - przedłużony termin składania wniosków

I Gminny Rajd Rowerowy

W niedzielę 7 maja w słoneczny poranek odbył się I Gminny Rajd Rowerowy do Romanowa. O godzinie 10.00 w eskorcie OSP miłośnicy jazdy na rowerze wyruszyli z placu przy Domu Strażaka w Tucznej w trasę rajdu, która przebiegała przez miejscowości Mazanówka, Kalichowszczyzna, Lipinki, Wygnanka i Romanów. Uczestnicy potrzebowali półtorej godziny na pokonanie trasy wiodącej do Romanowa.

Na miejscu wszyscy z przewodnikiem zwiedzili  Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego. Kolejną atrakcją dla wytrwałych cyklistów było wspólne ognisko z pyszną kiełbaską.  Droga powrotna nie należała do najłatwiejszych z racji dużej ulewy, która zastała uczestników w połowie drogi do domu. Uczestnicy rajdu pokonali łącznie 44 kilometrową trasę. Rajd miał na celu popularyzację turystyki rowerowej jako formy rekreacji i aktywnego wypoczynku na rowerach, integrację rodzinną i społeczną mieszkańców gminy Tuczna oraz stworzenie uczestnikom warunków do czynnego wypoczynku i rekreacji. Wszystkim serdecznie dziękujemy za aktywne uczestnictwo i wytrwałość.

Organizatorami rajdu był Wójt Gminy Tuczna, Ochotnicza Straż Pożarna w Tucznej oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Tucznej.

Zapraszamy do GALERII

 


 

Rozporządzenie NR 2 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białej Podlaskiej