MultiTrans

Elektrośmieci

Mapa punktów zbiórki

polska multimedialna

jFontSize

A- A A+
Odsłon artykułów:
372538
image1 image2 image3

Informacja 10 luty 2017 r.

                                                                                                                  Tuczna, dnia 10 lutego 2017 r.

 

 

INFORMACJA

 

                Uprzejmie dziękuję za złożenie oferty cenowej na nasze zapytanie cenowe dotyczące opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Tuczna na lata 2017 - 2023.

            Zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 1994 r. Prawo zamówień publicznych ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

            Wystosowane zapytanie zamieszczone, na stronie internetowej traktuje się jako rozpoznanie rynku. Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie paragrafu 5 zarządzenia Nr 21/14 Wójta Gminy Tuczna z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

                                                                                                                           

                                                                                                                                          Wójt Gminy

                                                                                              Zygmunt Litwiniuk

Zaproszenie Klub Seniora

 Wójt gminy Tuczna zaprasza osoby zainteresowane uczestnictwem w
Klubie Seniora.

 

Na spotkanie w dniu 08.02.2017 r. (środa) o godz. 10.00, które odbędzie się w
Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Tucznej.

 

Utworzenie klubu planowane jest z dofinansowania projektu w ramach środków Unii Europejskiej, działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

 

„XI wieczór z kolędą”

Dnia 21 stycznia 2017 roku w Domu Strażaka w Tucznej odbył się  „XI wieczór z kolędą”. Impreza cykliczna organizowana przez zespół BOKINCZANKA. Otwarcia dokonał Wójt Gminy Tuczna – Zygmunt Litwiniuk. Podczas wieczoru kolędniczego gościliśmy Pana Sławomira Sosnowskiego – Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Pana Mariusza Kiczyńskiego – Przewodniczącego Rady Powiatu Bialskiego.

 

Czytaj więcej: „XI wieczór z kolędą”

IV Turniej Halowej Piłki Nożnej

 

Regulamin

Bal Karnawałowy dla dzieci 2017

26 stycznia w Domu Strażaka w Tucznej odbył się bal karnawałowy dla dzieci.  Bal rozpoczął się wspólnymi tańcami. Dzieci doskonale bawiły się przy utworach przygotowanych specjalnie dla nich.  Nie tylko najmłodsi, ale również rodzice chętnie brali udział w proponowanych zabawach i konkurencjach, np.: taniec z balonem, taniec wokół krzeseł, przeciąganie liny i wiele innych. Niespodzianką dla uczestników balu, była wizyta Kubusia Puchatka - maskotki GBP w Tucznej. Zabawę poprowadziła firma HOP SA SA z Białej Podlaskiej. Dla wszystkich przygotowany został słodki poczęstunek.

 

Czytaj więcej: Bal Karnawałowy dla dzieci 2017

Zwrot podatku akcyzowego luty 2017

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
informuje:
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej
powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2017 r.

Czytaj więcej: Zwrot podatku akcyzowego luty 2017

Bal Karnawałowy dla dzieci

Komunikat grypa ptaków

ZAPYTANIE OFERTOWE 12.01.2017 r.


 

Tuczna, dnia 12 stycznia 2017 roku     

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający:                                                            

 Gmina Tuczna

Tuczna 191A

21-523 Tuczna

 

zaprasza do złożenia ofert na :

 

1.      Przedmiot zamówienia jest cena:

1.1  opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR) dla Gminy Tuczna na lata 2017-2023 wraz z oceną oddziaływania Programu na środowisko. Opracowanie LPR wynika z realizacji przez Zamawiającego w okresie od 1 listopada 2016 roku do 31 maja 2017 roku projektu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji podstawą do ożywienia społeczno-gospodarczego gminy Tuczna”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

1.2  Prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji powinny odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z: (i) Wytycznymi w zakresie realizacji rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, opracowanymi przez Ministerstwo Rozwoju (wersja z 2 sierpnia 2016 r.); (ii) Zasadami programowania, wdrażania i wsparcia rewitalizacji w województwie lubelskim, przyjętymi w grudniu 2015 roku przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym. Ponadto, powstałe opracowanie powinno być spójne z obowiązującymi dokumentami strategicznymi na poziomie gminy Tuczna, powiatu bialskiego oraz województwa lubelskiego.

1.3  Zakłada się, iż LPR zostanie opracowany z aktywnym udziałem przedstawicieli społeczności lokalnej w ramach szerokiej partycypacji społecznej mieszkańców gminy. Lokalny Program Rewitalizacji ma stanowić także podstawę do aplikowania o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w szczególności w ramach Działania 13.4. Rewitalizacja obszarów wiejskich.

1.4  Ostateczna struktura i wersja dokumentu zostanie określona w ramach bliskiej współpracy Wykonawcy i Zamawiającego,  z uwzględnieniem efektów konsultacji społecznych, oceny oddziaływania Programu na środowisko oraz wyników oceny LPR dokonanej przez Zespół ds. Rewitalizacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.

 

Czytaj więcej: ZAPYTANIE OFERTOWE 12.01.2017 r.

Noworoczny Koncert Kolęd Sławatycze