MultiTrans

Elektrośmieci

Mapa punktów zbiórki

polska multimedialna

jFontSize

A- A A+
Odsłon artykułów:
372537
image1 image2 image3

XVI Powiatowy Festiwal Pieśni Patriotycznej

Zajęcia Fitnes/Zumba

ZOC - 03.11.2016

ZOC - usuwanie zakrzaczeń

Załącznik nr 1

 

Informacja o przetargu 31.10.2016 r.

Informacja EKODOM

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie przyjmuje wnioski od osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska pn. EKODOM. Pomoc będzie udzielana w formie preferencyjnej pożyczki (oprocentowanie w wysokości 4 proc. w skali roku) z możliwością umorzenia 30 % kapitału w przypadku wymiany pieców lub kotłów węglowych na kotły c.o./c.w.u. zasilane paliwem ekologicznym
i 25 % na pozostałe przedsięwzięcia. Dofinansowanie może obejmować do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Nabór wniosków potrwa do 30 listopada 2016 r.

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji do atmosfery szkodliwych gazów
i pyłów oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do wód, wzrost udziału energii pochodzącej z OZE w końcowym zużyciu energii, upowszechnianie nowoczesnych technologii służących ograniczeniu niskiej emisji na terenie województwa lubelskiego.

 BENEFICJENCI

Do zaciągnięcia pożyczki uprawnione są osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania
na podstawie tytułu prawnego do budynku mieszkalnego, lokalu mieszkalnego lub posiadające udział we współwłasności budynku lub lokalu mieszkalnego położonego na terenie województwa lubelskiego. W przypadku współwłasności istnieje możliwość składania wniosku przez jednego ze współwłaścicieli, wówczas niezbędne jest przedłożenie oświadczenia o zgodzie wszystkich pozostałych współwłaścicieli na realizację zadania.

RODZAJE PRZEDSIĘWZIĘĆ PODLEGAJĄCYCH DOFINANSOWNIU

1. Wymiana pieców lub kotłów węglowych na kotły c.o./c.w.u. zasilane paliwem ekologicznym, w tym: gaz, biomasa.

2. Wymiana pieców lub kotłów węglowych na hybrydowy system grzewczy (do 20kW).

3. Wymiana wyeksploatowanych kotłów gazowych na wysokosprawne kotły gazowe.

4. Przyłączenie budynku do sieci ciepłowniczej.

5. Zakup i montaż kolektorów słonecznych.

6. Zakup i montaż pomp ciepła.

7. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych (do 15kW).

8. Zakup i montaż mikroinstalacji wykorzystującej energię wiatru (do 15kW).

9. Zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wnioski należy składać osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00,
w  WFOŚiGW w Lublinie ul. Spokojna 7, 20-074 Lublin, tel. (81) 532 17 64 (wew. 16, 17) lub w biurze terenowym:

Biała Podlaska – Al. 1000-lecia 28 A/12, tel.(83) 342 11 73 , 342 03 97.


Wszelkie dodatkowe informacje, formularz wniosku z załącznikami oraz regulamin dofinansowania są dostępne na stronie internetowej: www.wfos.lublin.pl

 

Ankieta 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego

Szanowni Państwo

 

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446 ze zm.), oraz Zarządzeniem Nr 49/16 Wójta Gminy Tuczna z dnia 27 października 2016 r.

 

Wójt Gminy Tuczna

  zaprasza do udziału Mieszkańców (Stowarzyszenia) Gminy Tuczna, Sołtysów oraz pracowników urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych do konsultacji społecznych dotyczących uzgodnienia lokalizacji obiektów i instalacji potencjalnie przewidzianych do udziału w konkursie nr RPLU.05.02.00-IZ.00-06-001/16, Działania 5.2. Efektywność energetyczna sektora publicznego

 

 Uwagi i opinie będzie można przekazywać za pomocą ankiety w wersji papierowej dostępnej do pobrania poniżej. Ankietę należy złożyć w sekretariacie urzędu Gminy Tuczna, Tuczna 191A w godzinach pracy Urzędu lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na 28 października 2016 r., a zakończenie na 7 listopada 2016 r.

 Serdecznie zapraszam do aktywnego uczestnictwa w planowaniu inwestycji.

 

Ankieta do pobrania.

Zarządzenie nr 49/16

 


 

Zajęcia ZUMBA

Informacja dyżur doradca

INFORMACJA

            Informuje się, że doradca rolniczy z Zespołu Doradztwa Rolniczego w Wisznicach Pan Józef Sokulski nie będzie pełnił dyżuru w Urzędzie Gminy Tuczna do końca października 2016 r.

            Od dnia 7 listopada br. (poniedziałek) będzie pełnił dyżur według ustalonego harmonogramu tj. od 7:30 do 15:30.

            W sprawach pilnych można kontaktować się z Zespołem Doradztwa Rolniczego w Wisznicach pod numerem telefonu 83 3782249.


 

Budowa dróg gminnych w miejscowościach Leniuszki i Matiaszówka

W dniu 08 października 2016 roku w miejscowości Leniuszki  na drodze gminnej  nr 101886L jak również w miejscowości Matiaszówka  na drodze gminnej nr 101668 rozpoczęto prace przygotowawcze mające na celu do pokrycie nawierzchni stabilizacyjnych asfaltem. Pan Zygmunt Litwiniuk Wójt Gminy Tuczna dołożył wszelkich starań  aby  pozyskać fundusze zewnętrzne na realizację w/w zadań inwestycyjnych. Nie da się ukryć, że są to drogi strategiczne  dla mieszkańców miejscowości Leniuszki i Matiaszówka ze względu na dojazd do gruntów rolnych. 90% kosztów położenia asfaltu pochodzi z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 2016. Termin zakończenia prac wyznaczono na dzień 25 października 2016 roku. Wykonawcą w/w zadania jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Białej Podlaskiej wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego.

Czytaj więcej: Budowa dróg gminnych w miejscowościach Leniuszki i Matiaszówka