MultiTrans

Elektrośmieci

Mapa punktów zbiórki

polska multimedialna

jFontSize

A- A A+
Odsłon artykułów:
448278
image1 image2 image3

Bal Karnawałowy dla dzieci

Komunikat grypa ptaków

ZAPYTANIE OFERTOWE 12.01.2017 r.


 

Tuczna, dnia 12 stycznia 2017 roku     

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający:                                                            

 Gmina Tuczna

Tuczna 191A

21-523 Tuczna

 

zaprasza do złożenia ofert na :

 

1.      Przedmiot zamówienia jest cena:

1.1  opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR) dla Gminy Tuczna na lata 2017-2023 wraz z oceną oddziaływania Programu na środowisko. Opracowanie LPR wynika z realizacji przez Zamawiającego w okresie od 1 listopada 2016 roku do 31 maja 2017 roku projektu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji podstawą do ożywienia społeczno-gospodarczego gminy Tuczna”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

1.2  Prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji powinny odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z: (i) Wytycznymi w zakresie realizacji rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, opracowanymi przez Ministerstwo Rozwoju (wersja z 2 sierpnia 2016 r.); (ii) Zasadami programowania, wdrażania i wsparcia rewitalizacji w województwie lubelskim, przyjętymi w grudniu 2015 roku przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym. Ponadto, powstałe opracowanie powinno być spójne z obowiązującymi dokumentami strategicznymi na poziomie gminy Tuczna, powiatu bialskiego oraz województwa lubelskiego.

1.3  Zakłada się, iż LPR zostanie opracowany z aktywnym udziałem przedstawicieli społeczności lokalnej w ramach szerokiej partycypacji społecznej mieszkańców gminy. Lokalny Program Rewitalizacji ma stanowić także podstawę do aplikowania o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w szczególności w ramach Działania 13.4. Rewitalizacja obszarów wiejskich.

1.4  Ostateczna struktura i wersja dokumentu zostanie określona w ramach bliskiej współpracy Wykonawcy i Zamawiającego,  z uwzględnieniem efektów konsultacji społecznych, oceny oddziaływania Programu na środowisko oraz wyników oceny LPR dokonanej przez Zespół ds. Rewitalizacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.

 

Czytaj więcej: ZAPYTANIE OFERTOWE 12.01.2017 r.

Noworoczny Koncert Kolęd Sławatycze

Apel do hodowców drobiu

Ulotka informacyjna

Obwieszczenie WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 19 grudnia 2016 r.

Informacja 23.12.2016

Informujemy, że dnia 23.12.2016 roku (piątek) 


Urząd Gminy w Tucznej będzie czynny do godziny 13.30.

 


 

Zakończenie projektu Gmina Tuczna Przyjazna Środowisku

Gmina Tuczna zakończyła realizację projektu Gmina Tuczna przyjazna środowisku. Projekt składał się z kilku zadań, a każde z nich przekładało się na końcowy efekt edukacji ekologicznej mieszkańców w zakresie segregowania odpadów i wspólnego dbania o otaczające nas środowisko.

Pierwszym zadaniem realizowanym w ramach projektu była akcja Zostaw śmieci – odbierz drzewko. Każdy mieszkaniec gminy który przywiózł swoje śmieci do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tucznej otrzymał w zamian sadzonkę drzewka. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem. W akcji wzięło udział blisko 50 osób, które dostarczyły w sumie ponad 5 ton odpadów. Dodatkowo spośród wszystkich osób, które wzięły udział w akcji wylosowane zostały nagrody główne. Nagrody przyznane zostały również trzem osobom, które dostarczyły najwięcej odpadów.

Czytaj więcej: Zakończenie projektu Gmina Tuczna Przyjazna Środowisku

Tublu

„Sklep Tublu wraz ze swoimi sponsorami z branży dziecięcej zorganizowali przedświąteczną akcję dla swoich klientów. Robiąc zakupy od 1 do 24 grudnia, klienci biorą udział w losowaniu i mogą wybrać prezenty z jednej z trzech grup wiekowych, pozostałe zostaną przekazane dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w naszej Gminie.” 

 

Warsztaty GBP w Tucznej