"Bitwa o wozy"

ZK-III.68.270.2020

Lublin, 22 czerwca 2020 r.

 

Uprzejmie informuję, że uruchomiona została akcja „Bitwa o wozy” zorganizowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Owe przedsięwzięcie zakłada, że ta gmina, której frekwencja wyborcza będzie najwyższa w województwie, otrzyma od komendanta głównego PSP środki na sfinansowanie w całości jednego z 16 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych. Wartość jednego samochodu to niemal 800 tys. zł. Pojazdy te zostaną w całości sfinansowane przez MSWiA. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie MSWiA pod adresem:

https://www.gov.pl/web/mswia/bitwa-o-wozy--mswia-sfinansuje-wozy-strazackie-dlagmin-o-najwyzszej-frekwencji-wyborczej.

 

Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

/-/ Andrzej Odyniec

/podpisano elektronicznie/