Transport żywności

Dziękujemy bardzo dowództwu oraz żołnierzom 23 Batalionu Lekkiej Piechoty w Białej Podlaskiej 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej za pomoc podczas transportu i wydawania żywności, w ramach wsparcia rodzin wielodzietnych, osób starszych i samotnych z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej.

Dzięki zaangażowaniu żołnierzy oraz pracowników GOPS w Tucznej mieszkańcy gminy otrzymali paczki żywnościowe. Aby nie narażać mieszkańców i nie przyczyniać się do powstawania zbyt dużych skupisk ludzkich dystrybucję przeprowadzono w Dąbrowicy Dużej, Mazanówce, Ogrodnikach, Wólce Zabłockiej, Międzylesiu i Tucznej.

 

Zapraszamy do Galerii