MultiTrans

Elektrośmieci

Mapa punktów zbiórki

polska multimedialna

jFontSize

A- A A+
Odsłon artykułów:
739842
image1 image2 image3

Informacja Towarzystwo Łowieckie "Ponowa"

 

Zarząd Bialskiego Towarzystwa Łowieckiego "Ponowa" Koło Nr 18 ul. Księcia Witolda 21/26 w Białej Podlaskiej informuje wszystkich rolników, aby w podaniach o szkody wyrządzone przez zwierzynę zamieszczali następujące informacje:

- numer telefonu kontaktowego

- numer konta bankowego

- numer geodezyjny działki, na której powstała szkoda

- powierzchnia działki

- numer i data sporządzenia aktu notarialnego i przez jakiego notariusza został spisany

- w przypadku gdy działka nie jest własnością rolnika potrzebna jest umowa dzierżawy

 

ZNAJDŹMY WSPÓLNIE NAJLEPSZEGO ROLNIKA 2014 r !!!

 


 

Informacja Powiatowy Lekarz Weterynarii

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białej Podlaskiej informuje,
że weszła w życie

  DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 27 marca 2014 r.  
w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 324/2014  z dnia 28 marca 2014 r. przyjmujące nadzwyczajne środki wspierania rynku wieprzowiny w Polsce.
W związku z powyższym nie ma już obowiązku uzyskania zgody przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białej Podlaskiej na przemieszczenie świń do rzeźni ani do drugiego stada.
Świadectwa zdrowia dla zwierząt przeznaczonych do rzeźni wydają terenowi lekarze weterynarii.

 


 

Regulamin

 

1. ORGANIZATORZY

·         Wójt Gminy Tuczna

·         Dyrektor Zespołu Szkół w Tucznej

 

2. CEL TURNIEJU

·         popularyzacja tenisa stołowego

·         upowszechnianie „sportu dla wszystkich”

·         wdrażanie do aktywnego spędzania czasu wolnego

·         integracja uczestników

 
3. UCZESTNICY

1.    W turnieju może uczestniczyć dowolna liczba zawodników i zawodniczek.

2.    Warunkiem przystąpienia do Turnieju jest zapisanie się na listę uczestników w dniu turnieju
tj. 06 kwietnia 2014 roku w godz. 9.00 – 9.30.

 
4. PRZEBIEG TURNIEJU

1.      System rozgrywek zostanie ustalony w dniu zawodów,

2.      Turniej może być rozgrywany w kategoriach:

·         Dziewczęta - w zależności od ilości zgłoszeń.

·         Szkoły podstawowe chłopcy klas IV i młodsi.

·         Szkoły podstawowe chłopcy klas V i VI.

·         Gimnazjum chłopcy.

·         OPEN – kobiet i mężczyzn.

3.      Czas trwania Turnieju uzależniony jest od liczby zgłoszonych uczestników.

4.      Terminy poszczególnych rund i meczów ogłaszane są w komunikatach technicznych.

5.      Mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami gry w tenisa stołowego.

6.      Mecze sędziują członkowie komisji lub uczestnicy, wyznaczeni przez Komisję Organizacyjna.

7.      Kwestie sporne, w zależności od ich charakteru, rozstrzyga Komisja powołana przez Organizatora Turnieju.


5. NAGRODY

1.      Zwycięzcy Turnieju otrzymują Puchary Wójta Gminy Tuczna (miejsce I), medale i dyplomy (miejsce I-III).

2.      Pozostali uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy.

3.      Ewentualni sponsorzy Turnieju są mile widziani.

4.      Nagrody wręczane są po zakończeniu Turnieju.

 

6. UWAGI TECHNICZNE

1.      Uczestnik Turnieju zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Turnieju Tenisa Stołowego
o Puchar Wójta Gminy Tuczna.

2.      Uczestnik Turnieju występuje we własnym stroju i obuwiu dopuszczonym na hali sportowej.

3.      Uczestnik rozgrywa mecze własną rakietą.

4.      Zawodnik odpowiada materialnie za sprzęt uszkodzony udostępniony przez Zespół Szkół
w Tucznej.

5.      Mecze rozgrywane są w dniu Turnieju.

6.      Mecze rozgrywane są do 2 zwycięskich setów. Sety rozgrywane są do 11 punktów zdobytych przez jedną ze stron;  przy wyniku seta 10:10 dla jednej ze stron set trwa do osiągnięcia przewagi 2 punktów jednej ze stron.

Komunikat Agencji Nieruchomości Rolnych

Komunikat

Agencji Nieruchomości Rolnych
oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

w sprawie bezumownego użytkowania gruntów
Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

 

Treść komunikatu:

Komunikat


 

Obwieszczenie 27 luty

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY LUBELSKIEGO

z dnia 27 lutego 2014 roku


 

 

Informacja Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin północny-wschód

 

Konsultacje

Konsultacje

projektu „Programu Współpracy Gminy Tuczna z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2014”

Zarządzeniem  Nr 4/2014 z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Tuczna  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok”.

 

Czytaj więcej: Konsultacje

Fundacja Puławskie Centrum Przedsiębiorczości

      Fundacja „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” z siedzibą w Puławach zaprasza osoby
zatrudnione i Przedsiębiorców do skorzystania z bezpłatnych szkoleń
stacjonarnych i weekendowych.

Wszystkim Uczestnikom szkolenia zapewnione zostaną
 bezpłatne materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, przerwy kawowe oraz wyżywienie i nocleg podczas szkoleń weekendowych.


Oferujemy szkolenia m. in. z zakresu:


1.    Podstawy systemu HACCP i dokumentowanie
2.   
Innowacyjność w przedsiębiorstwach i źródła finansowania
3.   
Wykorzystanie narzędzi informatycznych w biznesie
4.   
Kompetencje managerskie w procesie zmiany
5.   
Zarządzanie zmianą w biznesie
6.   
Specjalista do spraw turystyki
7.   
Kelner – barman
8.   
Biznes w Internecie
9.   
ECDL Advanced szkolenie certyfikowane
10.
Radzenie sobie ze stresem
11.
Profesjonalna obsługa klienta
12.
Menadżer turystyki – recepcjonista
13.
Język angielski
14.
Asertywność w biznesie
15.
Skuteczna komunikacja interpersonalna
16.
Profesjonalny menadżer gastronomii

Więcej informacji uzyskają Państwo na stronie internetowej www.fpcp.org.pl
oraz w siedzibie Fundacji „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” –
24-110 Puławy, ul. Mościckiego 1
tel., 81/470 09 00,

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SZKOLENIACH!!!