MultiTrans

Elektrośmieci

Mapa punktów zbiórki

polska multimedialna

jFontSize

A- A A+
Odsłon artykułów:
668020
image1 image2 image3

Ogłoszenie ŚDS

Ogłoszenie

„Adaptacja budynku byłej szkoły w Międzylesiu na potrzeby

Środowiskowego Domu Samopomocy”

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r  Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz w związku art. 33 ust.1 pkt. 2 ustawy z  dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) i wniosku Pana Sławomira Arseniuka zam. Wólka Zabłocka Kolonia 56, 21-523 Tuczna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na :

Budowie dwóch zbiorników na gaz płynny o pojemności 6.400 litrów każdy, na działce o nr ewidencyjnym 484 w m. Wólka Zabłocka Kolonia w jednostce ewidencyjnej 060117_2 Tuczna, obręb nr 0016 Wólka Zabłocka Kolonia.

Wójt Gminy Tuczna zawiadamia, że w dniu 2 września 2013r zostało wszczęte postępowanie w powyższej sprawie.

Wniosek i karta informacyjna przedsięwzięcia są dostępne do wglądu w Urzędzie Gminy w Tuczna pokój nr 15 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30.

Zawiadamiając o powyższym informuję, że wnioski i zarzuty w powyższej sprawie można wnosić do dnia 23 września 2013r. pokój nr 15 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30.

 

                                                                                          WÓJT GMINY TUCZNA

                                                                                           Zygmunt Litwiniuk

XV Dożynki Powiatowe Tuczna 2013

 

XV Dożynki Powiatowe Tuczna 25 sierpnia 2013 roku 

  W imieniu organizatorów chcielibyśmy bardzo serdecznie zaprosić do obejrzenia wideo relacji z koncertów:

Koncert JORRGUS

Koncert NATALII MARCZUK

DOŻYNKI POWIATU BIALSKIEGO - TUCZNA 25 SIERPNIA 2013

VI Powiatowa Wystawa Koni Zimnokrwistych relacja

        Już po raz szósty -11 sierpnia 2013 roku została zorganizowanaVI Powiatowa Wystawa Koni Zimnokrwistych pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby, Marszałka Województwa Lubelskiego Krzysztofa Hetmana oraz Starosty Bialskiego Tadeusza Łazowskiego.


           Organizatorem wystawy był Wójt Gminy Tuczna, Gminna Biblioteka Publiczna w Tucznej, Lubelski Związek Hodowców Koni oraz Zbigniew Sokołowski. Wystawę prowadził Zbigniew Sokołowski wieloletni hodowca, członek Lubelskiego Związku Hodowców Koni, a także radny Rady Gminy Tuczna, współorganizator wystawy. Poniżej znajduje się link do strony z wideo relacji z imprezy:

VI Powiatowa Wystawa Koni Zimnokrwistych - Film

 

Czytaj więcej: VI Powiatowa Wystawa Koni Zimnokrwistych relacja

Rozporządzenie NR 2 Wojewody Lubelskiego z dnia 7 sierpnia 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE NR 2
WOJEWODY LUBELSKIEGO

z dnia 7 sierpnia 2013 r.


w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Białorusi i możliwości jego przeniesienia
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Pełna treść PDF


 

Ogłoszenie odbiór i transport odpadów

Ogłoszenie

Odbiór i transport odpadów komunalnych”