MultiTrans

Elektrośmieci

Mapa punktów zbiórki

polska multimedialna

jFontSize

A- A A+
Odsłon artykułów:
640309
image1 image2 image3

Ogłoszenie o przetargu 26 kwietnia 2017 r.

O G Ł O S Z E N I E O P RZ E T A R G U


Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 oraz art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.).

Wójt Gminy Tuczna w dniu 26 kwietnia 2017 r.

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Tucznej 5 (nr lokalu 5) na działce o nr ewidencyjnym 61/6, o pow. 0,1416 ha.

 Treść Ogłoszenia

Informacja ARiMR 2017

Komunikat ochronne szczepienia lisów

Ogłoszenie konsultacje społeczne - rewitalizacja

 

 

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY TUCZNA NA LATA 2017-2023

 Wójt Gminy Tuczna

 przedstawia do konsultacji społecznych projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Tuczna na lata 2017-2023. W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego do wnoszenia uwag i opinii w terminie do 27 kwietnia 2017 roku.

 Z projektem Lokalnego Programu Rewitalizacji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Tuczna, Tuczna 191A, 21-523 Tuczna, pok. nr 15 w okresie od 6 kwietnia 2017 roku do 27 kwietnia 2017 roku (w godzinach pracy urzędu) oraz na stronie internetowej http://www.gminatuczna.pl/index.php/rewitalizacja

Uwagi i opinie można zgłaszać przy pomocy formularza do dokumentów LPR oraz Prognozy, które dostępne są na stronie internetowej http://www.gminatuczna.pl/index.php/rewitalizacja:

 przy pomocy poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - w tytule maila prosi się o wpisanie „Konsultacje społeczne LPR”;

 przy pomocy poczty tradycyjnej na adres: Urząd Tuczna, Tuczna 191A, 21-523 Tuczna z dopiskiem „Konsultacje społeczne LPR”.

 

 

WÓJT GMINY

 mgr Zygmunt Litwiniuk

  1. Lokalny Program Rewitalizacji
  2. Obwieszczenie o konsultacjach
  3. Prognoza oddziaływania na Środowisko LPR Tuczna_06 04 2017
  4. FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG –LPR
  5. FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG -POS

 

Informacja 3 kwietnia 2017 r.

INFORMACJA Z DNIA 3 KWIETNA 2017 O ODWOŁANIU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY TUCZNA

 

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) Wójt Gminy Tuczna odwołuje wyznaczony na dzień 4 kwietnia 2017 r. na godz. 9.00  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Tucznej 5 (nr lokalu 5) na działce o nr ewidencyjnym 61/6, o pow. 0,1416 ha, objętego księgą wieczystą LU1B/00102856/1.

Powodem odwołania przetargu są błędy w procedurze ogłoszenia przetargu.

Informacja o odwołaniu przetargu została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Tuczna  (http://www.gminatuczna.pl), Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tuczna (http://ugtuczna.bip.lubelskie.pl/) oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

 

WÓJT GMINY

 mgr Zygmunt Litwiniuk

Warsztaty decoupage GBP w Tucznej

Śniadanie Wielkanocne

Turniej Tenisa Stołowego 2017 - wyniki

Wójt Gminy Tuczna już od wielu lat wychodzi  z inicjatywą organizacji turnieju tenisa stołowego. Tym razem również nie zabrakło chętnych, którzy w niedzielne przedpołudnie, 26 marca  o godzinie 11:00 zmierzyli się przy stołach w zorganizowanym w Gimnazjum w Tucznej Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Tuczna.

Frekwencja dopisała bowiem w zawodach wzięło udział 49 zawodników w 3 kategoriach wiekowych – szkoły podstawowe, gimnazjum i kategoria Open, z podziałem na chłopców i dziewczęta.

Uroczystego otwarcia turnieju dokonali Wójt Gminy Tuczna – Zygmunt Litwniuk, Przewodniczący Rady Powiatu – Mariusz Kiczyński, Dyrektor Gimnazjum w Tucznej – Bartosz Reduch oraz Przewodniczący Rady Gminy Tuczna – Zbigniew Sokołowski.

Czytaj więcej: Turniej Tenisa Stołowego 2017 - wyniki

Kiermasz wielkanocny