MultiTrans

Elektrośmieci

Mapa punktów zbiórki

polska multimedialna

jFontSize

A- A A+
Odsłon artykułów:
640310
image1 image2 image3

Warsztaty Wielkanocne GBP w Tucznej

Rozporządzenie NR 1 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białej Podlaskiej

Teatr Niezależnego Wieku

Konkurs "Młodzież Zapobiega Pożarom"

Gminne eliminacje Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” rozstrzygnięte.

2 marca 2017 r. w budynku Urzędu Gminy Tuczna odbyły się gminne eliminacje OTWP „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Ich organizatorem był Urząd Gminy Tuczna oraz Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP. Konkurs ten podobnie jak w latach poprzednich rozegrany został w II kategoriach – szkoły podstawowe i gimnazjum. W pierwszej części uczniowie odpowiadali na pytania testowe, po czym miały miejsce dogrywki ustne. Jury eliminacji gminnych wyłoniło zwycięzców obu kategorii wiekowych, którymi zostali:

w I grupie wiekowej – Mateusz Jastrzębski ze Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy Dużej,

w II grupie wiekowej – Magdalena Kukawska z Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Tucznej.

Uczestnicy eliminacji otrzymali upominki, zaś zdobywcy pierwszych trzech miejsc każdej z grup wiekowych cenne nagrody rzeczowe i dyplomy ufundowane przez Gminę Tuczna. Zwycięzcy eliminacji gminnych wezmą udział w eliminacjach powiatowych, które odbędą się 15 marca 2017 r. w świetlicy KM PSP w Białej Podlaskiej.

Życzymy naszym reprezentantom jak najlepszych wyników i już dzisiaj zapraszamy do wzięcia udziału w przyszłorocznym turnieju.


 

IV Turniej Halowej Piłki Nożnej - ralacja

26 lutego 2017 roku na Hali Sportowej Gimnazjum w Tucznej odbył się
IV Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Tuczna
 turniej zyskuje coraz większe zainteresowanie w tym roku udział wzięło 8 drużyn nie tylko z obszaru Naszej Gminy ale i z całego powiatu.

Organizatorem Turnieju był Wójt Gminy Tuczna – Pan Zygmunt Litwiniuk.

Czytaj więcej: IV Turniej Halowej Piłki Nożnej - ralacja

Turniej Tenisa Stołowego 2017

Spotkanie informacyjno – konsultacyjne

Spotkanie informacyjno – konsultacyjne

 

W dniu 2 marca w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Tuczna, odbyło się spotkanie informacyjno - konsultacyjne w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji. Na spotkanie przybyli mieszkańcy, w tym sołtysi, przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji publicznych. Podczas spotkania omówione zostały zagadnienia dotyczące zasad pracy nad Lokalnym Programem Rewitalizacji oraz zaprezentowano wstępne wyniki diagnozy społeczno - gospodarczej gminy wraz z identyfikacją obszarów zdegradowanych oraz obszarów rewitalizacji w gminie Tuczna. Przedstawione również zostały wstępne propozycje wizji oraz celów rozwoju obszaru rewitalizacji wraz z identyfikacją przykładowych kierunków działań. 

 

W załączeniu prezentacja ze spotkania.

 

Lokalny Program Rewitalizacji – propozycje projektów

Gmina Tuczna jest w trakcie opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji, który określi, jakie kompleksowe działania należy podjąć na rzecz mieszkańców, przestrzeni publicznej, środowiska i gospodarki na wyznaczonym obszarze rewitalizacji.

Zachęcamy Państwa do zgłaszania propozycji projektów, które w przyszłości mogłyby być realizowane w Gminie Tuczna w obszarze przeznaczonym do rewitalizacji tj.: sołectwo Tuczna I – podobszar 2, sołectwo Tuczna II – podobszar 3, sołectwo Bokinka Królewska, sołectwo Wólka Zabłocka oraz sołectwo Żuki.

W załączeniu karta projektu do wypełnienia przez lokalnych liderów, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe i mieszkańców. Załącznik do karty zawiera przykładowe projekty możliwe do sfinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Do Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Tuczna mogą być zgłaszane projekty nie tylko przewidziane w RPO, ale także możliwe do dotowania z innych źródeł, w tym krajowych i własnych. Termin odesłania wypełnionych kart: 10 marca 2017 r.  Wszelkich informacji udziela pracownik Urzędu Gminy Tuczna - Pan Andrzej Harasimuk (nr tel. 83 377 10 03).

Karta projektu

Załącznik nr 1

Ogłoszenie 01.03.2017 r.

 

Ogłoszenie o przetargu

              Wójt Gminy Tuczna w dniu 1 marca 2017 r. ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Tucznej 5
(nr lokalu 5) na działce o nr ewidencyjnym 61/6, o pow. 0,1416 ha.

 

Treść Ogłoszenia