MultiTrans

Elektrośmieci

Mapa punktów zbiórki

polska multimedialna

jFontSize

A- A A+
Odsłon artykułów:
507765
image1 image2 image3

Konkurs "Młodzież Zapobiega Pożarom"

Gminne eliminacje Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” rozstrzygnięte.

2 marca 2017 r. w budynku Urzędu Gminy Tuczna odbyły się gminne eliminacje OTWP „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Ich organizatorem był Urząd Gminy Tuczna oraz Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP. Konkurs ten podobnie jak w latach poprzednich rozegrany został w II kategoriach – szkoły podstawowe i gimnazjum. W pierwszej części uczniowie odpowiadali na pytania testowe, po czym miały miejsce dogrywki ustne. Jury eliminacji gminnych wyłoniło zwycięzców obu kategorii wiekowych, którymi zostali:

w I grupie wiekowej – Mateusz Jastrzębski ze Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy Dużej,

w II grupie wiekowej – Magdalena Kukawska z Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Tucznej.

Uczestnicy eliminacji otrzymali upominki, zaś zdobywcy pierwszych trzech miejsc każdej z grup wiekowych cenne nagrody rzeczowe i dyplomy ufundowane przez Gminę Tuczna. Zwycięzcy eliminacji gminnych wezmą udział w eliminacjach powiatowych, które odbędą się 15 marca 2017 r. w świetlicy KM PSP w Białej Podlaskiej.

Życzymy naszym reprezentantom jak najlepszych wyników i już dzisiaj zapraszamy do wzięcia udziału w przyszłorocznym turnieju.


 

IV Turniej Halowej Piłki Nożnej - ralacja

26 lutego 2017 roku na Hali Sportowej Gimnazjum w Tucznej odbył się
IV Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Tuczna
 turniej zyskuje coraz większe zainteresowanie w tym roku udział wzięło 8 drużyn nie tylko z obszaru Naszej Gminy ale i z całego powiatu.

Organizatorem Turnieju był Wójt Gminy Tuczna – Pan Zygmunt Litwiniuk.

Czytaj więcej: IV Turniej Halowej Piłki Nożnej - ralacja

Turniej Tenisa Stołowego 2017

Spotkanie informacyjno – konsultacyjne

Spotkanie informacyjno – konsultacyjne

 

W dniu 2 marca w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Tuczna, odbyło się spotkanie informacyjno - konsultacyjne w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji. Na spotkanie przybyli mieszkańcy, w tym sołtysi, przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji publicznych. Podczas spotkania omówione zostały zagadnienia dotyczące zasad pracy nad Lokalnym Programem Rewitalizacji oraz zaprezentowano wstępne wyniki diagnozy społeczno - gospodarczej gminy wraz z identyfikacją obszarów zdegradowanych oraz obszarów rewitalizacji w gminie Tuczna. Przedstawione również zostały wstępne propozycje wizji oraz celów rozwoju obszaru rewitalizacji wraz z identyfikacją przykładowych kierunków działań. 

 

W załączeniu prezentacja ze spotkania.

 

Lokalny Program Rewitalizacji – propozycje projektów

Gmina Tuczna jest w trakcie opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji, który określi, jakie kompleksowe działania należy podjąć na rzecz mieszkańców, przestrzeni publicznej, środowiska i gospodarki na wyznaczonym obszarze rewitalizacji.

Zachęcamy Państwa do zgłaszania propozycji projektów, które w przyszłości mogłyby być realizowane w Gminie Tuczna w obszarze przeznaczonym do rewitalizacji tj.: sołectwo Tuczna I – podobszar 2, sołectwo Tuczna II – podobszar 3, sołectwo Bokinka Królewska, sołectwo Wólka Zabłocka oraz sołectwo Żuki.

W załączeniu karta projektu do wypełnienia przez lokalnych liderów, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe i mieszkańców. Załącznik do karty zawiera przykładowe projekty możliwe do sfinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Do Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Tuczna mogą być zgłaszane projekty nie tylko przewidziane w RPO, ale także możliwe do dotowania z innych źródeł, w tym krajowych i własnych. Termin odesłania wypełnionych kart: 10 marca 2017 r.  Wszelkich informacji udziela pracownik Urzędu Gminy Tuczna - Pan Andrzej Harasimuk (nr tel. 83 377 10 03).

Karta projektu

Załącznik nr 1

Ogłoszenie 01.03.2017 r.

 

Ogłoszenie o przetargu

              Wójt Gminy Tuczna w dniu 1 marca 2017 r. ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Tucznej 5
(nr lokalu 5) na działce o nr ewidencyjnym 61/6, o pow. 0,1416 ha.

 

Treść Ogłoszenia

 

Dzień Kobiet 2017

Dzień Babci i Dziadka Dąbrowica Duża

Dnia 9 lutego 2017 r. odbył się w SP w Dąbrowicy Dużej Dzień Babci i Dziadka. Impreza ta na stałe wpisała się w tradycję szkoły. W tym roku w uroczystości wzięli udział dziadkowie uczniów klas I – III oraz dzieci z oddziału przedszkolnego. Wnuczęta przygotowały dla swoich gości montaż słowno-muzyczny oraz inscenizację pt.: „O babci, wilku i kolorowych czapeczkach”. Po występie wręczyły swoim babciom i dziadkom drobne upominki. Kolejnym punktem imprezy był poczęstunek przygotowany przez rodziców. Spotkanie było świetną okazją do wspomnień z okresu dzieciństwa i wczesnej młodości w oparciu o kroniki szkolne z tamtego okresu.  Po wspólnym posiłku wszyscy bawili się wesoło przy muzyce bliskiej sercom dziadków.

Zapraszamy do GALERII

Bal karnawałowy Dąbrowica Duża

Dnia 17 stycznia 2017 r. w Szkole Podstawowej w Dąbrowicy Dużej odbył się  karnawałowy bal przebierańców, w którym wzięli udział uczniowie tejże szkoły, dzieciz Punktu Przedszkolnego w Tucznej oraz ich rodzice i opiekunowie. Obie placówki prowadzone są przez Stowarzyszenie „Naszym Dzieciom” z Dąbrowicy Dużej. W trakcie imprezy dzieci wzięły udział w licznych konkursach i muzycznych zabawach ruchowych, np.: „Tańczymy labada”, taniec z gazetą na głowie, taniec z balonami, taniec z miotłą,taniec z krzesełkami, przejście pod liną itp.
W nagrodę za zwycięstwo w konkursie uczestnicy otrzymali słodki upominek.  W dalszej części uroczystości podczas zabawy tanecznej dzieci zaprezentowały przygotowane stroje i maski karnawałowe. Zgodnie z tradycją z dwóch grup dzieci wybrano króla i królową balu, którymi zostali Kinga Kowieska i Kacper Klamczyński ze SP w Dąbrowicy Dużej oraz Ania Sosnowska i  Szymon Szczepaniak z Punktu Przedszkolnego w Tucznej. Zwieńczeniem uroczystości był gorący poczęstunek. Miła atmosfera sprzyjała wspólnej zabawie wszystkich uczestników imprezy.

Zapraszamy do GALERII