MultiTrans

Elektrośmieci

Mapa punktów zbiórki

polska multimedialna

jFontSize

A- A A+
Odsłon artykułów:
654541
image1 image2 image3

GOPS Tuczna

Powiększ

Ośrodek czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 15.30.

Zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej wypełnia pracownik ds. świadczeń rodzinnych Pani Aneta Czernik w godzinach pracy ośrodka.

Kierownik ośrodka Małgorzata Zińczuk przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku.

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizują pracownicy socjalni w dwóch rejonach pracy socjalnej.

Anna ŁuciukMałgorzata Sobechowicz

Rejon:WiskiTuczna I

WładysławówTuczna II

MiędzyleśDąbrowica Duża

MatiaszówkaChoroszczynka

OgrodnikiKalichowszczyzna

Bokinka PańskaRozbitówka

MazanówkaLeniuszki

ŻukiWólka Zabłocka

Bokinka KrólewskaKol. Wólka Zabłocka

Pomoc społeczna

Zgodnie z ustawą podstawowym celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Zadaniem pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym. Ustawa w art. 15 określa następujący zakres przedmiotowy pomocy społecznej:

● przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń

● praca socjalna

● prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej

● analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej

● realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych

● rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.