MultiTrans

Elektrośmieci

Mapa punktów zbiórki

polska multimedialna

jFontSize

A- A A+
Odsłon artykułów:
691781
image1 image2 image3

Aktualności GOPS

Powiększ

Aktualności

GOPS Tuczna jest realizatorem projektu systemowego POKL VII Promocja Integracji Społecznej

Projekt skierowany jest do:

  • mieszkańców gminy Tuczna,
  • osób korzystających z pomocy GOPS,
  • osób niepracujących pozostających w wieku aktywności zawodowej

Celem projektu jest pozyskiwanie środków finansowych z EFS na sfinansowanie kursów i szkoleń.

ZAPRASZAMY wszystkich zainteresowanych w tym młodzież do świetlicy środowiskowej

od poniedziałku do piątku 1300-1700

MASZ CZAS?

Nie wiesz co z nim zrobić?

Zintegruj się z nami!!! zrobić

Program pn. „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie”.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznej jest realizatorem programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie.

W ramach programu Gmina Tuczna otrzymała z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Lubelski środki finansowe na realizację programu w wys. 17 425 zł.

Program wspierania jednostek Samorządu Terytorialnego w Budowaniu Lokalnego Systemu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną.

GOPS jest realizatorem programu z zakresu „Opieki nad dzieckiem i rodziną”. W ramach tego programu tworzona jest świetlica środowiskowa dla dzieci wychowujących się w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju ze środków dotacji celowej otrzymanej od Ministra Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie w kwocie 17 000 zł.

Akcja „Pomóż rozgrzać serca dzieci”.

Pracownicy socjalni GOPS Tuczna zorganizowali akcję zbiórki darów żywnościowych w sklepach na terenie gminy Tuczna. Zebrane dary w formie paczek świątecznych zostaną przekazane dla najuboższych rodzin.