MultiTrans

Elektrośmieci

Mapa punktów zbiórki

polska multimedialna

jFontSize

A- A A+
Odsłon artykułów:
654531
image1 image2 image3

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce

Rok: 2019; okres: 04 (21.IV - 20.VI)

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą.

W czwartym okresie raportowania tj. od 21 kwietnia do 20 czerwca 2019 roku, stwierdzamy wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski.

Średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie której dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -36 mm. W obecnym sześciodekadowym okresie wartość KBW uległa zmniejszeniu o 1 mm w stosunku do poprzedniego okresu (11 IV-10 VI).

Największy deficyt wody od -170 mm do -209 mm w prezentowanym sześciodekadowym okresie wystąpił na obszarze Pojezierza Lubuskiego. Duży deficyt wody wynoszący od -120 do -170 mm notowano na terenie zachodniej części Pojezierza Wielkopolskiego, na Nizinie Wielkopolskiej, Śląskiej, Podlaskiej, w południowej części Niziny Mazowieckiej, na Polesiu Lubelskim oraz we wschodniej części Pobrzeża Słowińskiego. Na dużym obszarze kraju niedobór wody wynosił od -60 do -119 mm. Natomiast na południu Polski oraz na Pojezierzu Mazurskim notowano wartości KBW od -59 mm po wartości dodatnie.

Czytaj więcej: Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce

Otwarcie Pracowni Rehabilitacji Ruchem ŚDS

Komunikat IMGW 14.06.19

KOLONIE LETNIE 2019!

 KOLONIE LETNIE 2019!

 

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych organizuje wyjazd na wypoczynek letni w formie kolonii w 2019r. w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika.

Koszt jaki ponoszą rodzice to: 399,00 zł za turnus+ transport

 

Kolonie letnie organizowane są dla dzieci i młodzieży w wieku do 16 roku życia – urodzonych

po 1 stycznia 2003 r., których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów jest ubezpieczone

w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno – rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.

Wszystkie dokumenty muszą być oryginalne, najlepiej uzupełnione długopisem niebieskim.

Zasady zachowania się podczas burz i nawałnic

Zasady zachowania się podczas burz i nawałnic

Ø  Słuchaj prognoz pogody i komunikatów lokalnych mediów

Ø  jeśli jedziesz samochodem postaraj się zatrzymać i przeczekać, omijając miejsca pod drzewami lub konstrukcjami, które mogą zostać przewrócone lub uszkodzone, zachowaj szczególną ostrożność przy wyjeżdżaniu na otwartą przestrzeń z drogi osłoniętej ekranami, budynkami lub drzewami

Ø  nie parkuj pojazdów w pobliżu drzew, rusztowań, stalowych konstrukcji, tablic reklamowych, trakcji elektrycznych itp.

Ø  unikaj przebywania na otwartej przestrzeni, szukaj schronienia
w budynku a jeśli to niemożliwe: postaraj się przyjąć bezpieczną pozycję (kucnij, zbliżając stopy maksymalnie do siebie)

Ø  jeśli jesteś w grupie osób: rozdzielcie się, żeby nie tworzyć skupiska

Ø  nie rozmawiaj przez telefon komórkowy (najlepiej go wyłącz)

Ø  zejdź z roweru, żeby nie dotykać jego metalowych części

Ø  nie stawaj pod pojedynczym wysokim drzewem ani w pobliżu wysokich konstrukcji, linii wysokiego napięcia, przewodów lub trakcji, unikaj kontaktu z metalowymi przedmiotami

Ø  zejdź ze szczytów wzniesień w obniżenie terenu

Ø  na otwartych zbiornikach wodnych: natychmiast wyjdź na brzeg
z wody, łódki lub kajaka

Ø  w mieszkaniu i domu zamknij wszystkie okna i sprawdź ich zamknięcia (w razie konieczności odpowiednio je zabezpiecz)

Ø  wyłącz z kontaktów urządzenia elektryczne, nie rozmawiaj przez telefon stacjonarny

Ø  z balkonu, tarasu, podwórka i obejścia usuń lub zabezpiecz przedmioty, które mogłyby zostać porwane przez wiatr (donice, suszarki do prania, karmniki, meble itp.)

Ø  zapewnij bezpieczeństwo zwierzętom, które trzymasz na dworze, zamknij je w odpowiednio przygotowanych pomieszczeniach

Ø  po burzy mogą być przerwy w dostawie prądu - miej w domu, latarkę na dynamo lub na baterie, świece z zapałkami, radio na baterie, zapasowe baterie, zapasowe źródło zasilania (powerbank) do naładowania telefonu komórkowego

Telefony alarmowe w razie niebezpieczeństwa:

·         112 – numer alarmowy

·         999 – Pogotowie Ratunkowe

·         998 – Straż Pożarna

·         997 – Policja

Aktywny Senior na czasie

 

Aktywny Senior na czasie

Gmina Tuczna podpisała umowę na realizację projektu pn. „Aktywny Senior na czasie” w ramach Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

 Celem głównym projektu jest aktywizacja i integracja oraz przeciwdziałanie marginalizacji 15 osób w wieku powyżej 60 roku życia z terenu Gminy Tuczna poprzez utworzenie placówki (Klubu Seniora) świadczącej usługi społeczne w społeczności lokalnej.

Budżet projektu wynoszący 783 475,00 zł zostanie w niemal 90% sfinansowany z pozyskanej dotacji.

Realizacja projektu potrwa do 31.08.2021 r.

W ramach projektu przewidziano:

-        zakup niezbędnych mebli i wyposażenia oraz zatrudnienie kadry mającej kierować placówką

-        zakup niezbędnych pomocy do zajęć i warsztatów

-        zajęcia z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu, warsztaty plastyczne, rękodzielnicze, kulinarne, zajęcia kulturalne oraz zajęcia z zakresu kultury fizycznej.

Realizacja projektu rozpocznie się w najbliższym czasie

Prognoza niebezpiecznych zjawisk - województwo lubelskie

Zaproszenie targi rolnicze Libramont

 

 

Ankietowe badanie rolne

 

http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2019/