MultiTrans

Elektrośmieci

Mapa punktów zbiórki

polska multimedialna

jFontSize

A- A A+
Odsłon artykułów:
461155
image1 image2 image3

V Integracyjna Majówka Rodzinna 2018

Usuwanie azbestu - informacja

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu naboru zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 21.05.2018 r. do dnia 08.06.2018 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy Tuczna u p. Tomasza Kukawskiego, tel. 83 377 10 03 oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

Druki Zgłoszeń lokalizacji oraz Oświadczenia  można pobrać ze strony http://www.azbest.lubelskie.pl Zakładka Usuń azbest/Przewodnik Krok po kroku, lub w Urzędzie Gminy Tuczna, pok.  nr 21.

Na budynkach istniejących, konieczne jest dokonanie zgłoszenia wymiany pokrycia dachowego w Wydziale Architektury i Budownictwa, Starostwo Biała Podlaska.

Zaproszenie na Konferencję 25 maja 2018 r.

„POKOLORUJ SWÓJ ŚWIAT” – konkurs dla uczniów szkół podstawowych

„POKOLORUJ SWÓJ ŚWIAT” – konkurs dla uczniów szkół podstawowych

Samorząd Województwa Lubelskiego zaprasza uczniów szkół podstawowych z naszego regionu do udziału w  konkursie plastycznym „Pokoloruj swój Świat”. Zadaniem uczestników jest wykonanie plakatu ukazującego zanieczyszczenia cywilizacyjne oraz promującego zrównoważony rozwój. Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni tabletami, smartfonami i aparatami fotograficznymi ufundowanymi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Wszelkie informacje pod adresem: http://www.lubelskie.pl

Ogłoszenie 15 maja 2018 roku

OGŁOSZENIE

 

W związku z zakończeniem prac przy modernizacji ujęcia wody w Tucznej w ramach projektu „ Modernizacja ujęcia wody, montaż  paneli fotowoltaicznych oraz wymiana wodomierzy” informuję,  że w dniu 17 maja 2018r., planowane jest włączenie do sieci wodociągowej, stacji uzdatniania wody w Tucznej.

Od  dnia 23 kwietnia 2018r. do chwili obecnej urządzenia uzdatniające wodę pracują nieprzerwanie, a woda uzdatniona kierowana jest na przelew, kolektorem krytym do rzeki Werbla. Dostarczana woda posiada ocenę higieniczną PPIS w Białej Podlaskiej.

Po podłączeniu SUW w Tucznej do sieci wodociągowej, na odcinku sieci, związanym ze zmianą kierunku przepływu wody, w części wschodniej miejscowości  Tuczna, (ok. ½  odbiorców z terenu miejscowości), przeprowadzone zostanie płukanie sieci. Po przeprowadzeniu płukania możliwa jest krótkotrwała zmiana koloru wody, który nie ma znaczącego wpływu na jej  przydatność.

W celu monitorowania  i kontroli jakości wody, dostarczanej z SUW w Tucznej, prowadzone będzie okresowe badanie mikrobiologiczne wody dostarczanej na sieć. Badania i terminy zostaną uzgodnione z PPIS w Białej Podlaskiej.

W początkowym okresie eksploatacji SUW w Tucznej, przeprowadzone zostanie płukanie końcowych odcinków sieci wodociągowej. W związku z tym możliwe jest wystąpienie zakłóceń w dostawie wody, związanych ze spadkami ciśnienia na sieci wodociągowej.

Za mogące wystąpić utrudnienia związane z dostawą wody, przepraszamy.

 

 

Wójt Gminy Tuczna

Zygmunt Litwiniuk

 


 

Zwiększenie dostępności do atrakcji turystycznych przygranicznych gmin

Gmina Tuczna, jako lider projektu, wspólnie z 6 gminami partnerskimi uzyskała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Zwiększenie dostępności do atrakcji turystycznych przygranicznych gmin poprzez rozwój ścieżek turystycznych i integrację z ponadregionalnym szlakiem turystycznym Green Velo" w ramach działania 7.3 Turystyka Przyrodnicza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej: Zwiększenie dostępności do atrakcji turystycznych przygranicznych gmin

Turniej Halowej Piłki Nożnej 2018 wyniki

25 marca 2018 roku na Sali sportowej Szkoły Podstawowej w tucznej rozegrany został V Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Tuczna. Do turnieju ostatecznie zgłosiło się 9 drużyn:

1.      F. C. Tuczna

2.      Komenda Miejskiej Policji  Biała Podlaska

3.      Chotyłowiak

4.      KS Dąbrowica

5.      Team Brzeska

6.      SFC Terebiski

7.      USB (United State of Bokinka)

8.      Sezonowcy

9.      Pjotery Janusza

Oficjalnego rozpoczęcia o godzinie 10:00 dokonali Wójt Gminy Tuczna – Zygmunt Litwiniuk, przewodniczący Rady Powiatu Bialskiego – Mariusz Kiczyński, p.o. dyrektora - Bartosz Reduch

Czytaj więcej: Turniej Halowej Piłki Nożnej 2018 wyniki

Ogłoszenie - wymiana wodomierzy

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Tuczna informuje, że rozpoczyna się realizacja kompleksowej wymiany wodomierzy głównych na wodomierze wyposażone w nadajniki radiowe.

Wymianą zostały objęte wodomierze, zainstalowane w budynkach i na posesjach podłączonych do sieci kanalizacyjnej lub posiadających przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Właściciele lub użytkownicy posesji proszeni są o bezproblemowe udostępnienie miejsc zamontowania wodomierzy, celem ich wymiany.

Czynności związane z wymianą wodomierzy,  realizowane będą przez firmę  PIAS –KAN Sp. z o.o.

 Osoby wchodzące w skład zespołów dokonujących wymiany, będą posiadały pisemne upoważnienia, podpisane przez Wójta Gminy Tuczna.

Dokonujący wymiany, po instalacji nowych wodomierzy,  sporządzą protokół, który zostanie podpisany przez właściciela  lub użytkownika oraz  instalatora, dokonującego wymiany.

Zespoły dokonujące wymiany, będą pracowały od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 18:00.

W przypadku niedokonania wymiany w poniższym terminie, proszę o kontakt telefoniczny z firmą PIAS-KAN, od poniedziałku do  piątku  w  godz. od 9:00 do 14:00. Na nr tel.: 600 358 850,  w celu ustalenia terminu wymiany wodomierza.

 

Czytaj więcej: Ogłoszenie - wymiana wodomierzy

Działanie „AKTYWNE WŁĄCZENIE”

OGŁOSZENIE

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznej informuje, iż w ramach Działania „AKTYWNE WŁĄCZENIE”  prowadzone  przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 wraz z Lubelską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy ogłasza  możliwość skorzystania z następującego wsparcia:

·        Indywidualne Plany Działań – badanie predyspozycji zawodowych,

·        Wsparcie psychologiczno – motywacyjne,

·        Poradnictwo zawodowe,

·        Szkolenie na prawo jazdy C+E,

·        Język obcy branżowy,

·        Pośrednictwo pracy,

·        Staże zawodowe 3 miesięczne.

Wymagane wykształcenie: podstawowe, gimnazjalne, średnie niepełne, średnie maturalne.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznej  do dnia  29-03-2018 r.