MultiTrans

Elektrośmieci

Mapa punktów zbiórki

polska multimedialna

jFontSize

A- A A+
Odsłon artykułów:
581271
image1 image2 image3

Spotkanie KGW

Spotkanie 27 i 28 luty GOK Sosnówka

Wójt Gminy Tuczna

Zygmunt Litwiniuk

Zaprasza serdecznie wszystkich chętnych mieszkańców Gminy Tuczna na udział w spotkaniu:

Spotkania promujące efekty realizacji operacji „Innowacyjny model produkcji, przetwórstwa i dystrybucji ziół w Dolinie Zielawy”

 

Członkowie Grupy Operacyjnej „Agroleśnictwo w Dolinie Zielawy”

Pani Barbara Baj-Wójtowicz – rolnik

ECO-FARM Sosnówka Sp. z o.o.

 Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa

Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

zapraszają do udziału w spotkaniach promujących efekty realizacji operacji „Innowacyjny model produkcji, przetwórstwa i dystrybucji ziół w Dolinie Zielawy”, które odbędą się w dniach: 27 i 28 lutego 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Sosnówce i gospodarstwie Pani Barbary Baj Wójtowicz w Sosnówce. Organizacja spotkań jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 16 „Współpraca”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem spotkań będzie przekazanie praktycznej wiedzy i doświadczeń rolnika oraz współpracujących z nim jednostek naukowo-badawczych z prac prowadzonych w gospodarstwie w Sosnówce w ramach operacji. W wyniku realizacji operacji  zostanie opracowany model produkcji, przetwórstwa i dystrybucji ziół dla kilkuhektarowego, pilotażowego gospodarstwa w Dolinie Zielawy. Model zostanie przetestowany w warunkach rzeczywistych. Po etapie wdrożenia model będzie upowszechniany jako dobra praktyka w zakresie systemów rolno-leśnych (agroleśnictwa) i wprowadzania do uprawy dziko rosnących, zagrożonych i/ lub chronionych gatunków roślin.

 W ramach operacji zostaną wprowadzone do uprawy w monokulturze gatunki dziko rosnących roślin zielarskich: pokrzywa, ostrożeń warzywny, rzepik, a w uprawie współrzędnej (polikulturze): róża dzika, róża pomarszczona, malina moroszka (gatunek pod całkowitą ochroną w Polsce), bez czarny, miodunka pospolita i przetacznik leśny.

 Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu i zdobyciu wiedzy w zakresie uprawy nowych gatunków zielarskich, przygotowania gleby oraz wdrażania innowacji w rolnictwie proszone są o zgłoszenie udziału w spotkaniu pod nr tel. 516 283 460, 81 710 19 00, wew. 2 do dnia 26 lutego 2019 roku, podając datę spotkania, w którym chcą uczestniczyć. Liczba miejsc jest ograniczona. O udziale w spotkaniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Szczegółowe informacje o spotkaniach znajdują się na stronie www.lubelskieziola.iung.pl

Program Spotkania

Bal Karnawałowy 2019

„Dzień Babci i Dziadka” w „Klubie Seniora w Tucznej”

 

„Dzień Babci i Dziadka” w „Klubie Seniora w Tucznej”

 Dnia 22 stycznia 2019 r w „Klubie Seniora w Tucznej” obchodzono święto Dnia Babci i Dziadka. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Urzędu Gminy oraz dzielnicowy rejonu Tuczna. Uczestnicy „Klubu Seniora” zaprezentowali część artystyczną – „Skecz o Dziadku i Babci”.

 Gościnnie wystąpiły dzieci ze Świetlicy Środowiskowej „Salka Krasnalka” z repertuarem przygotowanym z okazji obchodzonego święta. Dodatkową atrakcją był występ Emilii Warchomiuk wnuczki Państwa Haliny i Tadeusza Kukawskich z Dąbrowicy Dużej, która wyrecytowała tekst ballady Adama Mickiewicza pt.”Romantyczność”.

 Po zakończeniu części artystycznej wszyscy zasiedli do wspólnego poczęstunku przy akompaniamencie instruktora zajęć muzycznych Łukasza Truby.

Zapraszamy do Galerii

 

System do zarządzania energią pochodzącą z OZE

System do zarządzania energią pochodzącą z OZE

 

W ramach projektu pn. „Instalacja odnawialnych źródeł energii w Gminie Tuczna” uruchomiony został System zarządzania energią pochodzącą z OZE. Wdrażany system wykorzystuje inteligentne zarządzanie energią w oparciu o Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK).

System jest podsumowaniem realizacji największego jak do tej pory projektu realizowanego w obecnej perspektywie finansowej w Gminie Tuczna. Głównym zadaniem Systemu jest zbieranie danych o produkcji energii w instalacjach OZE zamontowanych w ramach realizacji inwestycji. Na stronie znajdziemy ponadto m.in. informację na temat wskaźników projektu, galerię zdjęć obrazującą instalacje wykonywane w ramach projektu oraz kalkulatory, dzięki którym w prosty sposób można sprawdzić poziom emisji dwutlenku węgla oraz zużycie i koszt energii elektrycznej.

Z całą pewnością ważną dla wszystkich użytkowników instalacji OZE funkcją będzie możliwość zgłaszania poprzez formularz znajdujący się na stronie ewentualnych awarii instalacji.

System dostępny jest pod adresem:

https://gminatuczna.e-oze.eu/

Dofinansowanie projektu wynosi 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

Zwrot podatku akcyzowego 2019

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 - 30 kwietnia 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

Załączniki:

1. Formularz edytowalny wniosku o zwrot podatku akcyzowego

2. Procedura i warunki ubiegania się o zwrot

3. Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Termin odbioru odpadów komunalnych 2019 r.

Nowy wóz ratowniczo-gaśniczy dla jednostki OSP Tuczna

15 stycznia 2019 r. będzie, bez wątpienia, historyczną datą dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tucznej. We wtorek, późnym wieczorem, delegacja druhów z OSP Tuczna przyprowadziła z Bielska-Białej, długo oczekiwany, fabrycznie nowy, średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki Renault.
Wartość pojazdu to kwota 814.260,- zł.
Zakup udało się zrealizować dzięki:
- dotacji z budżetu gminy Tuczna w kwocie 450.000,- zł;
- dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 200.000,- zł;
- dotacji z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w kwocie 150.000,- zł;
- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w kwocie 11.481,- zł;
- środkom własnym OSP Tuczna w wysokości 2.779,- zł.
Podstawowe parametry pojazdu: moc silnika 285 KM, napęd obu osi 4x4, kabina czterodrzwiowa o układzie miejsc 1+1+4, zbiornik wody o pojemności 3.000 l, zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 300 l, autopompa dwuzakresowa o wydajności 2.846 l/min przy ciśnieniu 8 bar oraz 429 l/min przy ciśnieniu 40 bar, zamontowane na dachu działko wodno-pianowe o wydajności 1600 dm3/min, wysokociśnieniowa linia szybkiego natarcia, wysuwany pneumatycznie obrotowy maszt oświetleniowy z najaśnicami, wyciągarka elektryczna o sile uciągu 8 t.

Informacja w sprawie polowań Koło Łowieckie "Czata"