MultiTrans

Elektrośmieci

Mapa punktów zbiórki

polska multimedialna

jFontSize

A- A A+
Odsłon artykułów:
619088
image1 image2 image3

Demografia i walory kulturowe

Powiększ

Na terenie gminy występują nieliczne obiekty zabytkowe podlegające ochronie konserwatorskiej. Są to: Kościół p.w. Świętej Anny (XIX w.), murowane ogrodzenie
z bramą (XIX w.), murowana kostnica (XIX w.) w miejscowości gminnej oraz drewniany kościół p.w. Jana Chrzciciela w Choroszczynce i pozostałości założenia dworsko-ogrodowego we Władysławowie (objęte pośrednią ochroną konserwatorską). Nieliczne walory kulturowe mogą stanowić podstawę do rozwoju różnych form turystyki jedynie w połączeniu z wykorzystaniem walorów środowiska przyrodniczego. Niezbędnym warunkiem w tym zakresie jest jednak stworzenie odpowiedniej infrastruktury turystycznej na terenie gminy (leśne szlaki rowerowe, ścieżki dydaktyczne, szlaki spacerowe) oraz prowadzenie skutecznych działań promocyjnych.

W gminie zameldowanych jest 3 644 osób (z czego 3 517 osób faktycznie mieszka na terenie gminy). Na przestrzeni ostatnich lat można zaobserwować stały spadek liczby ludności (średnio o 50 osób rocznie). Długofalowe prognozy demograficzne przewidują dalszy spadek liczby ludności w gminie (do około 3 200 osób w roku 2015). Spadek liczby ludności spowodowany jest głównie ujemnym przyrostem naturalnym i migracjami krajowymi. W 2006 roku saldo migracji wyniosło -6 osób, natomiast przyrost naturalny wynosił - 21 osób. Niestety nie ma oficjalnych danych mówiących o emigracji zarobkowej mieszkańców za granicę. Ocenia się, że zjawisko to jest powszechne i może dotyczyć nawet 5% mieszkańców gminy (głównie ludzi młodych).