MultiTrans

Elektrośmieci

Mapa punktów zbiórki

polska multimedialna

jFontSize

A- A A+
Odsłon artykułów:
640350
image1 image2 image3

Bezpłatna pomoc prawna

W związku z art. 9 ust 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294) zachęcamy do zapoznania się z kartami poradnictwa.

1. Karta informacyjna NPP

2. Karta informacyjna NPO

„Wyjazd studyjny do Francji - innowacyjne rozwiązania w rozwoju produkcji bydła mięsnego i organizacji grup operacyjnych”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Gmina Tuczna

Realizuje operację pod nazwą „Wyjazd studyjny do Francji  - innowacyjne rozwiązania w rozwoju produkcji bydła mięsnego i organizacji grup operacyjnych”

który odbędzie się w dniach 29.05-03.06.2019 r.

 

Wyjazd organizowany jest w ramach realizacji Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie SIR, w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, działanie 5 - Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust.1 pkt. 13 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz ułatwianie tej współpracy.

Realizacja operacji ma na celu poszerzenie wiedzy na temat postępu hodowlanego zastosowanego w praktyce, rozwoju i organizacji rynku zbytu, funkcjonowania grup operacyjnych realizujących innowacyjne programy badawcze. Wyjazd studyjny adresowany jest do rolników z terenu Gminy Tuczna zainteresowanych rozwojem produkcji bydła mięsnego i udziałem w grupach operacyjnych oraz doradców rolniczych działających na terenie Województwa Lubelskiego. Wielu rolników ze względu na problem występowania na ternie Lubelszczyzny ASF poszukuje nowych możliwości produkcji zwierzęcej, wykorzystując dostępne zaplecze paszowe i możliwości rozwoju rynków zbytu – są gotowi do podjęcia nowych wyzwań tj. zmiany profilu działalności lub jej rozszerzenia o dodatkową działalność. Wizyty w poszczególnych gospodarstwach, firmach - rzeźniach, Instytutach Hodowlanych mają pozwolić uczestnikom na poszerzenie wiedzy na temat możliwości wykorzystania innowacyjnego podejścia do organizacji produkcji zwierzęcej. Poznanie innowacyjnych możliwości jakie daje doświadczenie Francuskich hodowców może być szansą dla rolnika na rozszerzenie swojej dotychczasowej działalności lub przekwalifikowanie jej na nową, bardziej dochodową.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej

„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Gmina Tuczna - biuletyn

Usuwamy Azbest 2019

Gminny Rajd Rowerowy 2019

 

Regulamin Rajdu

Komunikat WIORiN

Przebudowa ujęcia wody oraz rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Tuczna

Przebudowa ujęcia wody oraz rozbudowa sieci wodociągowej

w gminie Tuczna

Gmina Tuczna realizuje projekt pn. „Przebudowa ujęcia wody oraz rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Tuczna” w ramach Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Wartość całkowita projektu to  1 553 901,89 zł.

Kwota dofinansowania stanowi 85% kosztów kwalifikowanych i nie przekroczy kwoty:             1 079 397,65 zł.

Celem głównym projektu jest: Podniesienie poziomu oraz jakości usług komunalnych w zakresie dostaw wody pitnej w gminie Tuczna.

Pokazowe zajęcia FITNESS

Internetowe Konto Pacjenta - (IRK)

Ministerstwo Zdrowia wraz z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w ramach projektu udostępniło w maju 2018 r. usługę dla obywateli - Internetowe Konto Pacjenta (IKP).

IKP jest internetową  aplikacją  dostępną  pod linkiem  https://pacjent.gov.pl/, dzięki której w łatwy, szybki i bezpieczny sposób można odnaleźć informacje o swoich danych   medycznych,  które   dotychczas   były   rozproszone   w   różnych   miejscach. Aplikacja jest w trakcie rozwoju, ale już teraz dzięki niej można odebrać i zrealizować e-receptę,  a  następnie między  innymi  weryfikować  historię  zrealizowanych  recept mając  tym  samym  dostęp  np.  do  dawkowania  jakie  zalecił  lekarz  czy  do  wykazu zakupionych w ostatnim czasie leków. Logując się do IKP mamy również dostęp do historii swoich wizyt, za które zapłacił Narodowy Fundusz Zdrowia, a w przypadku rodziców również do analogicznych danych dla sowich dzieci. Za pomocą tej aplikacji można wypełnić ankietę zdrowego stylu   życia i dowiedzieć się o możliwości skorzystania z wybranych programów profilaktyki  zdrowotnej. To tylko  cześć funkcjonalności, a praktycznie z każdym kwartałem jest ich coraz więcej. Wkrótce w IKP będzie można sprawdzić m.in. swoje deklaracje lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

Dostęp do IKP możne uzyskać każdy za pomocą dwóch prostych kroków:

1. Założenie Profilu Zaufanego – jeżeli jeszcze nie jest założony,

2. Logowanie do IKP następuje na stronie www.pacjent.gov.pl  za pomocą Profilu Zaufanego

Warto zwrócić uwagę, że logowanie do IKP poprzez Profil Zaufany gwarantuje pełne bezpieczeństwo danych.