MultiTrans

Elektrośmieci

Mapa punktów zbiórki

polska multimedialna

jFontSize

A- A A+
image1 image2 image3

Wesołych Świąt 2019

SMYKI NA START

SMYKI NA START – utworzenie przedszkola w Gminie Tuczna

W ubiegłym miesiącu podpisana została umowa na realizację projektu pn. „SMYKI NA START – utworzenie przedszkola w Gminie Tuczna” w ramach Działania 12.1 Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

 Nasz projekt znalazł się na 4 miejscu ostatecznej listy rankingowej opublikowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

Budżet projektu to 733 165,23 zł.

W ramach projektu już zrealizowano:

- dostosowano i zaadaptowano  bazę lokalową na potrzeby przedszkola

- zakupiono meble, wyposażenie i sprzęt

- zakupiono zabawki i pomoce dydaktycznych dla dzieci

- zrealizowano szkolenia dla nauczycieli.

W ramach projektu realizowane są również zajęcia dodatkowe dla dzieci.

Realizacja projektu potrwa do końca lipca bieżącego roku.

 


 

Powiatowe Uroczystości Dnia Strażaka

Drzewko za śmieci III edycja

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.straz.gov.pl/

Rewitalizacja Gminy Tuczna

Rewitalizacja Gminy Tuczna

Gmina Tuczna rozpoczyna realizację projektu pn. „Rewitalizacja Gminy Tuczna”, który dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (Działanie 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich).

W dniu 28.02.2019 r. podpisana została umowa o dofinansowanie.

Wartość całkowita projektu to:  3 929 412,23 zł.

Kwota dofinansowania ze środków europejskich stanowi 85% kosztów kwalifikowanych i nie przekroczy kwoty: 2 647 294,97zł.

Kwota dotacji celowej stanowi 10% kosztów kwalifikowanych i nie przekroczy kwoty: 311 446,47 zł.

Cel projektu to: Rozwinięte, dostępne różne formy aktywności i integracji społecznej mieszkańców, zwłaszcza wśród grup społecznych zagrożonych wykluczeniem.

Projekt przewiduje Utworzenie Centrum Integracji Społecznej wraz z wyposażeniem (rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalno-garażowego na budynek usługowo-garażowy. W budynku planuje się funkcje usługowe-warsztat samochodowy wraz z gastronomią opartą na przedsiębiorstwie społecznym-zatrudnienie 3 osób).

Kolejnym przedsięwzięciem jest Zagospodarowanie terenu przy SP w Tucznej obejmujące m.in. przebudowę drogi gminnej, budowę kompleksu boisk wraz z zewnętrzną siłownią oraz zagospodarowaniu terenu wokół budynku szkoły (mała architektura, latarnie solarne, wykonanie ogrodzenia i bramy, utwardzenia nawierzchni).

W zadaniu dotyczącym modernizacji świetlicy w miejscowości Bokinka Królewska zaplanowano rozbudowę budynku, zakup wyposażenia, wykonanie tarasu, termomodernizację.,  wentylację, przyłącze kan. sanitarnej do zbiornika bezodpływowego, inst. c.o. i c.w.u. oraz miejsca postojowe dla samochodów.

W zadaniu dotyczącym modernizacji świetlicy w miejscowości Wólka Zabłocka w zakres przedsięwzięcia wchodzi: termomodernizacja, zakup wyposażenia, wykonanie klimatyzacji, parking, utwardzenia działki (dojścia i dojazdy),budowę zbiornika nie nieczystości ciekłe.

W zakres przedsięwzięcia dotyczącego modernizacji budynku świetlicy w Żukach wchodzi: termomodernizacja (ocieplenie, wymiana pokrycia dachowego, stolarka okienna i drzwiowa), zakup wyposażenia, budowa własnej ekologicznej oczyszczalni ścieków, utwardzenia nawierzchni i parking.

W zakres zadań projektu wchodzi również: opracowanie dokumentacji technicznej, opracowanie audytów energetycznych, nadzór inwestorski, tablice informacyjne/pamiątkowe, promocja, zarządzanie zew. i wew.

Grupą docelową są mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz spoza niego.

POPRAWA DOSTĘPNOŚCI INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ W GMINIE TUCZNA

 

POPRAWA DOSTĘPNOŚCI INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ W GMINIE TUCZNA

 

Gmina Tuczna realizuje projekt pn. „Poprawa dostępności infrastruktury społecznej w Gminie Tuczna”, który dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (Działanie 13.2 Infrastruktura usług społecznych).

Wartość całkowita projektu to  416 917,32 zł.

Kwota dofinansowania stanowi 85% kosztów kwalifikowanych i nie przekroczy kwoty:         354 379,70 zł.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych na terenie Gminy Tuczna w zakresie opieki i rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością umysłową poprzez stworzenie infrastruktury niezbędnej do jej świadczenia.

 

Targi Libramont 26-29 lipiec 2019 r.

Wójt Gminy Tuczna, Dom Polski Wschodniej w Brukseli na potrzeby udziału w targach firm z Polski Wschodniej planuje zabezpieczyć wspólną powierzchnię wystawienniczą w formie wspólnego stoiska dla wszystkich podmiotów z Polski Wschodniej wraz z wyposażeniem i zapleczem socjalnym. Wszyscy uczestnicy wydarzenia otrzymają bezpłatne wejściówki i będą mieli możliwość skorzystania z  programu oferowanego uczestnikom targów LIBRAMONT. Koszty dojazdu, wyżywienia, zakwaterowania pozostają w gestii uczestników, Gmina zapewnia bezpłatnie powierzchnię wystawienniczą.

Wypełnione karty zgłoszeniowe należy przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 5 kwietnia 2019 r.

Karta zgłoszeniowa

Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii