MultiTrans

Elektrośmieci

Mapa punktów zbiórki

polska multimedialna

jFontSize

A- A A+
image1 image2 image3

Narodowe Czytanie

Powiatowy Turniej Piłki Blotnej - sprawozdanie

Targi Libramont

27 lipca 2018 roku przedstawiciele Gminy Tuczna, przedsiębiorcy, przedstawiciele środowiskowych domów samopomocy i rolnicy z gminy Tuczna i terenu Województwa Lubelskiego wzięli udział w 84 edycji międzynarodowych Targów Libramont (Belgia).

Libramont są jedynymi targami w Belgii i Wielkim Regionie, które  oferują 800 wystawcom różnorodne rozwiązania. Z ponad 200 000 odwiedzających, Targi Libramont są jedynym corocznym spotkaniem, które łączą wystawców wielu branż i  konsumentów. W targach uczestniczy ponad 400 dziennikarzy z całego świata.

Celem przedsięwzięcia było zaprezentowanie producentów ekologicznej żywności i twórców ludowych oraz nawiązanie kontaktów międzynarodowych, nawiązanie współpracy i pokazanie dóbr narodowych Polski.

Gmina Tuczna jako jedyny reprezentant Lubelszczyzny na Targach Libramont poprzez uczestnictwo w tych targach umożliwiło promocję Województwa Lubelskiego i Gminy Tuczna.

Konkurs na Dyrektora

24 lipca 2018 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Wójt Gminy Tuczna
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Tucznej, Tuczna nr 3, 21-523 Tuczna

 

Załączniki:

1. Zarządzenie nr 25/18

e-BOK

Gmina Tuczna uruchomiła Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta.

Każdy odbiorca wody może po wcześniejszym zalogowaniu sprawdzać na bieżąco stan swoich rozliczeń za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki.

Celem uwierzytelnienia osoby i pomocy w założeniu konta prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Tuczna pod nr tel. 83 37 71 003 wew. 27.

Informujemy również iż biuro elektroniczne jest funkcjonalnością, ale nie zmieni to dotychczasowej metody odczytu poboru wody w kwestii Inkasentów. Upoważnieni pracownicy nadal będą odwiedzali mieszkańców celem dokonania odczytu i rozliczenia poboru wody. W związku ze zmianą oprogramowania i wymianą liczników u części mieszkańców na radiowe odczyt planowany jest na druga połowę lipca początek września. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

 

 

 

Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego w miejscowości Tuczna

Instalacja odnawialnych źródeł energii w Gminie Tuczna

Tytuł projektu: Instalacja odnawialnych źródeł energii w Gminie Tuczna

Gmina Tuczna otrzymała na realizację przedmiotowego projektu dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 20014-2020 w ramach działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

Kwota dofinansowania stanowi 85% kosztów kwalifikowanych i nie przekroczy kwoty: 1 922 190, 00 zł. Wartość całkowita projektu to 2 734 505, 82 zł.

Projekt zakłada powstanie 133 instalacji kolektorów słonecznych, 8 kotłów na biomasę i 88 pomp ciepła o łącznej mocy 1,127895MW, które wykorzystywane będą do uzyskania ciepłej wody użytkowej. Dodatkowo w projekcie zaplanowano zadania towarzyszące (opracowanie studium wykonalności, opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego, nadzór inwestorski, wykonanie platformy internetowej zarządzającej energią w oparciu o technologię TIK oraz przeprowadzenie promocji, a także zarządzanie projektem).

Celem głównym projektu jest ochrona środowiska naturalnego poprzez zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych (OZE).

Projekt skierowany był do mieszkańców gminy a jego głównym rezultatem jest szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych o 369,23 tony ekwiwalentu CO2 / rok.

Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko oraz obniżenia kosztów wytwarzania energii. Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Tuczna jest szczególnie korzystne ze względów ekologicznych. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii pozwala na zmniejszenie ilości gazów cieplarnianych oraz innych substancji szkodliwych emitowanych do atmosfery (pyłów, tlenków siarki (SOx), tlenków azotu (NOx), tlenku węgla (CO) i dwutlenku węgla (CO2). Korzystanie z energii odnawialnej pozwala nie tylko zredukować emisję zanieczyszczeń do powietrza, ale także uregulować stosunki wodne oraz zmniejszyć ilość innych odpadów wytwarzanych w procesie przetwarzania tradycyjnych surowców energetycznych. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń przekłada się jednocześnie na wzrost atrakcyjności turystycznej i walorów przyrodniczych regionu.

 

Zakaz kąpieli

KOMUNIKAT

 

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców gminy przypominamy o zakazie kąpieli w zbiorniku przeciwpożarowym przy drodze Bokinka Pańska- Tuczna

 


 

Informacja KRUS - pomocnik rolnika

Ważne dla rolników zawierających z pomocnikami umowy o pomocy przy zbiorach chmielu, owoców i warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich

Obowiązujące od dnia 18 maja 2018 r. znowelizowane przepisy w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników oraz ubezpieczenia zdrowotnego wprowadziły obowiązek zgłoszenia przez rolnika do ubezpieczeń w KRUS pomocników, z którymi rolnik zawarł umowę o pomocy przy zbiorach.

Więcej informacji: www.krus.gov.pl