MultiTrans

Elektrośmieci

Mapa punktów zbiórki

polska multimedialna

jFontSize

A- A A+
image1 image2 image3

Ogłoszenie 26 luty 2018 r.

Bal karnawałowy dla dzieci 2018 r.

Zaproszenie dla Pań na badanie 12 lutego 2018 r.

Ferie Zimowe 2018

Informacja 29 stycznia 2018 r.

INFORMACJA

 

W związku z planowanym, przez Gminę Tuczna, wykonaniem modernizacji ujęcia wody w Tucznej,  przy udziale środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w ramach projektu „ Modernizacja ujęcia wody, montaż  paneli fotowoltaicznych oraz wymiana wodomierzy” informuję,  że w dniu 29 stycznia 2018r. wykonawca inwestycji rozpocznie prace związane z realizacją w/w przedsięwzięcia.

W związku z powyższym, dostarczenie wody na sieć, w okresie realizacji inwestycji,  odbywać się będzie, wyłącznie z ujęcia wody w Wólce Zabłockiej.

 Zakończenie realizacji projektu planowane jest na koniec czerwca 2018r.

 Za mogące wystąpić zakłócenia, związane z ewentualnymi przerwami w dostawie wody oraz kierunkiem jej przepływu,  przepraszamy.

 

 

Wójt Gminy Tuczna

                                                                                               Zygmunt Litwiniuk

Terminy odbioru zadeklarowanych odpadów komunalnych

Zwrot podatku akcyzowego luty 2018

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
informuje:
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej
powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018 r.

       

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018 r. wynosi:
86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminach:
3 - 30 kwietnia 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 31 października 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 
Źródło: https://www.minrol.gov.pl/

Dzień Kobiet 2017

Zamówienia Publiczne

Roczny Plan Zamówień Publicznych 2017