MultiTrans

Elektrośmieci

Mapa punktów zbiórki

polska multimedialna

jFontSize

A- A A+
image1 image2 image3

Wójt Gminy Tuczna zaprasza serdecznie na konferencję dnia 27 listopada 2018 r.

Pomnik Kalichowszczyzna - 100 lat Niepodległości

„Wolna ojczyzna i państwo niepodległe
są największym i najcenniejszym
skarbem każdego człowieka”

                                               W. Witos

Tym cytatem mieszkańcy Kalichowszczyzny gmina Tuczna postanowili uczcić 100 rocznicę odzyskania Niepodległości przez Polskę.

W dniu 12 listopada 2018 r. został poświęcony i odsłonięty pomnik pamięci. Uroczystego poświęcenia dokonał proboszcz Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego
w Żeszczynce Ks. mgr Robert Bartosik, natomiast uroczystego przecięcia wstęgi wspólnie dokonali Zygmunt Litwiniuk - wójt gminy Tuczna, Mariusz Kiczyński – Przewodniczący Rady Powiatu Bialskiego, Zbigniew Sokołowski – Przewodniczący Rady Gminy Tuczna oraz Henryk Andrzejewicz – sołtys wsi Kalichowszczyzna.

Czytaj więcej: Pomnik Kalichowszczyzna - 100 lat Niepodległości

XVIII Powiatowy Festiwal Pieśni Patriotycznej

"Niepodległa do hymnu"!

 

 

Bierzemy udział w akcji "Niepodległa do hymnu"! Przyjdź 11 listopada o godzinie 12.00 do kościoła pw. Św. Anny w Tucznej i włącz się we wspólne świętowanie. Pokażmy, że w stulecie odzyskania niepodległości jesteśmy jedną, biało-czerwoną rodziną. Zademonstrujmy to w najbliższy sercom Polaków sposób - śpiewając wspólnie Hymn Państwowy.

Czytaj więcej: "Niepodległa do hymnu"!

11 listopada 2018 r.

Usuwamy AZBEST

 

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu II naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 17.10.2018 r. do dnia 30.11.2018 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

Druki Zgłoszeń lokalizacji oraz Oświadczenia  można pobrać ze strony: http://www.azbest.lubelskie.pl – Zakładka Usuń azbestPrzewodnik Krok pop kroku.

Jednocześnie informuję, że osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze uzyskają wsparcie w roku 2019 po realizacji Zgłoszeń lokalizacji w ramach I naboru. Z uwagi na ważność umów z firmami usuwającymi azbest do końca roku 2019, proces ten będzie przebiegał płynnie, bez opóźnień.

1. Regulamin

2. Zgłoszenie lokalizacji

3. Oświadczenie

Zaproszenie BLGD

XVIII Powiatowy Festiwal Pieśni Patriotycznej – Tuczna 2018

 

XVIII Powiatowy Festiwal Pieśni Patriotycznej – Tuczna 2018

1. Regulamin

2. Karta zgłoszeniowa

Biała Niedziela

W dniu 14 października 2018 r. w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Tucznej odbyła się „BIAŁA NIEDZIELA”  - działania prozdrowotne – promowanie zdrowego trybu życia. Pacjentom porad i świadczeń zdrowotnych udzieliło 11 lekarzy i 5 pielęgniarek  z 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie.

Z konsultacji lekarzy specjalistów skorzystało 250 mieszkańców Gminy Tuczna:

       kardiologa – 28, okulisty- 2 lekarzy – 45, pulmonologa  - 18, laryngologa – 26, neurologa – 21, chirurga - urologa – 17, ortopedy – 35, dermatologa – 26, geriatry - 11 i ginekologa - 23.

       Ponadto udzielono porad i świadczeń zdrowotnych:

        1.      badanie EKG z opisem – 28

        2.      cytologia szyjki macicy –18

        3.      badanie komputerowe wzroku – 45

        4.      badanie pojemności płuc – spirometria – 18

        5.      badanie poziomu cukru we krwi – 81

        6.      rejestracja do gabinetów specjalistycznych w poliklinice –dalsze leczenie – 24

        7.      skierowanie na leczenie szpitalne – 8

        8.      badanie słuchu - 11