MultiTrans

Elektrośmieci

Mapa punktów zbiórki

polska multimedialna

jFontSize

A- A A+
Odsłon artykułów:
603382
image1 image2 image3

POPRAWA DOSTĘPNOŚCI INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ W GMINIE TUCZNA

 

POPRAWA DOSTĘPNOŚCI INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ W GMINIE TUCZNA

 

Gmina Tuczna realizuje projekt pn. „Poprawa dostępności infrastruktury społecznej w Gminie Tuczna”, który dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (Działanie 13.2 Infrastruktura usług społecznych).

Wartość całkowita projektu to  416 917,32 zł.

Kwota dofinansowania stanowi 85% kosztów kwalifikowanych i nie przekroczy kwoty:         354 379,70 zł.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych na terenie Gminy Tuczna w zakresie opieki i rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością umysłową poprzez stworzenie infrastruktury niezbędnej do jej świadczenia.

 

Targi Libramont 26-29 lipiec 2019 r.

Wójt Gminy Tuczna, Dom Polski Wschodniej w Brukseli na potrzeby udziału w targach firm z Polski Wschodniej planuje zabezpieczyć wspólną powierzchnię wystawienniczą w formie wspólnego stoiska dla wszystkich podmiotów z Polski Wschodniej wraz z wyposażeniem i zapleczem socjalnym. Wszyscy uczestnicy wydarzenia otrzymają bezpłatne wejściówki i będą mieli możliwość skorzystania z  programu oferowanego uczestnikom targów LIBRAMONT. Koszty dojazdu, wyżywienia, zakwaterowania pozostają w gestii uczestników, Gmina zapewnia bezpłatnie powierzchnię wystawienniczą.

Wypełnione karty zgłoszeniowe należy przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 5 kwietnia 2019 r.

Karta zgłoszeniowa

Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Harmonogram zebrań wyborów sołtysów

Turniej Tenisa Stołowego 2019

Światowy Dzień Konsumenta

W związku z obchodami Światowego Dnia Konsumenta Wójt Gminy Tuczna wraz z uczestnikami Klubu Seniora w Tucznej zapraszają serdecznie na spotkanie z Panią Ewą Tymoszuk – powiatowym rzecznikiem konsumentów dnia 17 marca 2019 roku o godzinie 16:00 do Klubu Seniora w Tucznej, Tuczna 86.

 

Informcja likwidacja kasy

UWAGA

Kasa czynna jedynie do 29 marca 2019 r.

 Od dnia 1 kwietnia 2019 r. wszelkie wpłaty gotówkowe, regulowane do tej pory w Kasie Urzędu Gminy Tuczna, będzie można uiszczać bezpośrednio u inkasentów (Sołtysów oraz pracowników odpowiedzialnych za rozliczenia wodno‑ściekowe) lub w tutejszym Oddziale Banku Spółdzielczego w Białej Podlaskiej.

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ
OD 01.04.2019 r.

Działając na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - w związku z uchwaleniem nowych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami na mocy uchwały Nr IV/28/19 Rady Gminy z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2019 r., poz. 1085 ) - Wójt Gminy Tuczna zawiadamia, że od dnia 1 kwietnia 2019 r. stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wynoszą:

- odpady zbierane w sposób selektywny – 3 zł miesięcznie za osobę,

- odpady zbierane w sposób nieselektywny – 12 zł miesięcznie za osobę.

Opłatę należy wpłacać w terminach:

I kwartał – 15 marzec (obejmuje m-ce styczeń, luty, marzec)

II Kwartał – 15 maj (obejmuje m-ce kwiecień, maj, czerwiec)

III kwartał – 15 wrzesień (obejmuje m-ce lipiec sierpień, wrzesień)

IV kwartał – 15 listopad (obejmuje m-ce październik, listopad, grudzień

na rachunek bankowy Urzędu Gminy Tuczna 53 8025 0007 0550 0286 2000 0010 lub u sołtysów.

Zgodnie z przytoczonym powyżej przepisem nową opłatę wyliczono jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. Właściciel nie jest obowiązany do składania nowej deklaracji.

Nadmienia się, iż właściciele nieruchomości, którzy dokonali wpłaty należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obejmującej okres od 1 kwietnia 2019 r. w oparciu o wcześniej obowiązującą stawkę opłaty, zobowiązani są dokonać dopłaty wynikającej z podwyższenia stawki. Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany związane z ilością osób zamieszkałych (z przeprowadzką osób, narodzinami dzieci, zgonami osób, itp.) mające wpływ na wysokość opłaty należy zgłaszać do 14 dni od daty zaistnienia zmiany w Urzędzie Gminy Tuczna.

 

Wójt Gminy Tuczna

Zygmunt Litwiniuk

VI Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Tuczna

Regulamin Turnieju