MultiTrans

Elektrośmieci

Mapa punktów zbiórki

polska multimedialna

jFontSize

A- A A+
Odsłon artykułów:
649806
image1 image2 image3

Powiatowy Turniej Piłki Błotnej

Regulamin

Karta zgłoszeniowa

 

Komunikat IMGW 14.06.19

KOLONIE LETNIE 2019!

 KOLONIE LETNIE 2019!

 

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych organizuje wyjazd na wypoczynek letni w formie kolonii w 2019r. w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika.

Koszt jaki ponoszą rodzice to: 399,00 zł za turnus+ transport

 

Kolonie letnie organizowane są dla dzieci i młodzieży w wieku do 16 roku życia – urodzonych

po 1 stycznia 2003 r., których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów jest ubezpieczone

w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno – rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.

Wszystkie dokumenty muszą być oryginalne, najlepiej uzupełnione długopisem niebieskim.

Zasady zachowania się podczas burz i nawałnic

Zasady zachowania się podczas burz i nawałnic

Ø  Słuchaj prognoz pogody i komunikatów lokalnych mediów

Ø  jeśli jedziesz samochodem postaraj się zatrzymać i przeczekać, omijając miejsca pod drzewami lub konstrukcjami, które mogą zostać przewrócone lub uszkodzone, zachowaj szczególną ostrożność przy wyjeżdżaniu na otwartą przestrzeń z drogi osłoniętej ekranami, budynkami lub drzewami

Ø  nie parkuj pojazdów w pobliżu drzew, rusztowań, stalowych konstrukcji, tablic reklamowych, trakcji elektrycznych itp.

Ø  unikaj przebywania na otwartej przestrzeni, szukaj schronienia
w budynku a jeśli to niemożliwe: postaraj się przyjąć bezpieczną pozycję (kucnij, zbliżając stopy maksymalnie do siebie)

Ø  jeśli jesteś w grupie osób: rozdzielcie się, żeby nie tworzyć skupiska

Ø  nie rozmawiaj przez telefon komórkowy (najlepiej go wyłącz)

Ø  zejdź z roweru, żeby nie dotykać jego metalowych części

Ø  nie stawaj pod pojedynczym wysokim drzewem ani w pobliżu wysokich konstrukcji, linii wysokiego napięcia, przewodów lub trakcji, unikaj kontaktu z metalowymi przedmiotami

Ø  zejdź ze szczytów wzniesień w obniżenie terenu

Ø  na otwartych zbiornikach wodnych: natychmiast wyjdź na brzeg
z wody, łódki lub kajaka

Ø  w mieszkaniu i domu zamknij wszystkie okna i sprawdź ich zamknięcia (w razie konieczności odpowiednio je zabezpiecz)

Ø  wyłącz z kontaktów urządzenia elektryczne, nie rozmawiaj przez telefon stacjonarny

Ø  z balkonu, tarasu, podwórka i obejścia usuń lub zabezpiecz przedmioty, które mogłyby zostać porwane przez wiatr (donice, suszarki do prania, karmniki, meble itp.)

Ø  zapewnij bezpieczeństwo zwierzętom, które trzymasz na dworze, zamknij je w odpowiednio przygotowanych pomieszczeniach

Ø  po burzy mogą być przerwy w dostawie prądu - miej w domu, latarkę na dynamo lub na baterie, świece z zapałkami, radio na baterie, zapasowe baterie, zapasowe źródło zasilania (powerbank) do naładowania telefonu komórkowego

Telefony alarmowe w razie niebezpieczeństwa:

·         112 – numer alarmowy

·         999 – Pogotowie Ratunkowe

·         998 – Straż Pożarna

·         997 – Policja

Aktywny Senior na czasie

 

Aktywny Senior na czasie

Gmina Tuczna podpisała umowę na realizację projektu pn. „Aktywny Senior na czasie” w ramach Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

 Celem głównym projektu jest aktywizacja i integracja oraz przeciwdziałanie marginalizacji 15 osób w wieku powyżej 60 roku życia z terenu Gminy Tuczna poprzez utworzenie placówki (Klubu Seniora) świadczącej usługi społeczne w społeczności lokalnej.

Budżet projektu wynoszący 783 475,00 zł zostanie w niemal 90% sfinansowany z pozyskanej dotacji.

Realizacja projektu potrwa do 31.08.2021 r.

W ramach projektu przewidziano:

-        zakup niezbędnych mebli i wyposażenia oraz zatrudnienie kadry mającej kierować placówką

-        zakup niezbędnych pomocy do zajęć i warsztatów

-        zajęcia z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu, warsztaty plastyczne, rękodzielnicze, kulinarne, zajęcia kulturalne oraz zajęcia z zakresu kultury fizycznej.

Realizacja projektu rozpocznie się w najbliższym czasie

Prognoza niebezpiecznych zjawisk - województwo lubelskie

Zaproszenie targi rolnicze Libramont

 

 

Ankietowe badanie rolne

 

http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2019/

Bezpłatna pomoc prawna

W związku z art. 9 ust 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294) zachęcamy do zapoznania się z kartami poradnictwa.

1. Karta informacyjna NPP

2. Karta informacyjna NPO