Ankieta dotycząca opłat za usługi wodociągowe oraz wywozu śmieci w Gminie Tuczna

Ankieta dotycząca opłat za usługi wodociągowe oraz wywozu śmieci w Gminie Tuczna
Niniejsze badanie jest realizowane  dla Gminy Tuczna w ramach programu "InnoLab powered by UnicornHub".

Gmina Tuczna dąży do zmniejszenia kosztów Gminy oraz kosztów ponoszonych przez mieszkańców w zakresie obsługi rozliczeń za usługi wodociągowe oraz odbioru odpadów. Państwa opinia pomoże określić możliwe kierunki rozwoju podejmowane przez Urząd Gminy w ww. zakresie. W szczególności rozważane jest wdrożenie nowych systemów informatycznych wspierających ww. obszary.
 
sponsorzy