Ankieta pt. Wykluczenie transportowe w powiecie bialskim, realizowanego przez Państwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

Szanowni Państwo

Zwracam się z prośbą o uzupełnienie niniejszej ankiety badawczej
skierowanej między innymi do mieszkańców Naszej Gminy.
Ankieta koncentruje się na problematyce wykluczenia transportowego w
powiecie bialskim.

Ankieta jest wynikiem trwającego projektu badawczego pt. Wykluczenie
transportowe w powiecie bialskim, realizowanego przez Państwową Szkołę
Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

Link do ankiety:

https://docs.google.com/forms/d/1_8CijP-GFrjjqO5TPX7ZK5zv2Xh16rdKjl5oe1YqTVA/viewform?fbclid=IwAR0FUJKKeWPphGoMiz4seMugoQSpEdj1nSFRczOgtQXaHQC5WG-i0OVDmTw&edit_requested=true#responses

sponsorzy