Informacja Wojewody Lubelskiego z dnia 22 czerwca 2020 r.

ŚR-I.021.1.75.2020

Lublin, 22 czerwca 2020 r.

Panie/Panowie Wójtowie,

Burmistrzowie i Prezydenci Miast

z terenu woj. lubelskiego

W związku z mającymi miejsce sytuacjami reprezentowania producentów rolnych przez osoby trzecie w sprawach związanych ze sporządzaniem protokołów z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, pragnę zwrócić uwagę na konieczność składania stosownych upoważnień przez producentów rolnych. W załączeniu przekazuję wzór upoważnienia, który jest również zamieszczony na stronie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie i dostępny pod linkiem:

https://luwwlublinie.bip.gov.pl/rolnictwo/110986_procedura-szacowania-strat.html.

Z up. Wojewody Lubelskiego

Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa

/-/ Barbara Wróbel

/podpisano elektronicznie/

 

1. Załącznik

sponsorzy