Konferencja HODOWLA KONI ZIMNOKRWISTYCH SZANSĄ NA ZYSK

25 maja 2018 r. w Urzędzie Gminy w Tucznej odbyła konferencja  HODOWLA KONI ZIMNOKRWISTYCH SZANSĄ NA ZYSK organizowana w ramach projektu „Wojewódzka Wystawa Koni Zimnokrwistych
Tuczna 2018” podlegającego refundacji ze środków pochodzących z Pomocy Technicznej PROW na lata 2014-2020, Schemat II.  
Konferencja jako forma teoretyczna realizacji operacji skierowana była do hodowców koni i rolników z terenu województwa lubelskiego. Poszerzyła wiedzę posiadaną przez hodowców i miłośników koni ras zimnokrwistych, zainteresowanych hodowlą koni tej rasy, rolników, mieszkańców województwa lubelskiego, upowszechniła informację o grupach producenckich w hodowli koni i związanych z nimi możliwościami prowadzenia wspólnych inwestycji
w sektorze rolnym.

Prelegentami konferencji byli wykładowcy ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego  w Warszawie.

Prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka, Dziekan Wydziału Nauk
o Zwierzętach SGGW Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt wygłosiła wykład „Skuteczne zarządzanie populacjami zwierzyny dzikiej,
a zagospodarowanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej”.

Dr Bartłomiej Popczyk SGGW Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt omówił „Grupy producenckie w hodowli koni szanse
i zagrożenia”.

Dr Marek Balcerak SGGW Pracownia Ekonomiki i Organizacji Produkcji Zwierzęcej zaprezentował „Bioasekurację i zwalczanie ASF na poziomie gospodarstwa”.

Na zakończenie konferencji odbyły się konsultacje z wykładowcami.

Konferencją  HODOWLA KONI ZIMNOKRWISTYCH SZANSĄ NA ZYSK zainteresowani byli również obecni: Mateusz Winiarski Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Andrzej Marciniuk Kierownik  Filii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Białej Podlaskiej.

Organizatorzy konferencji:

Partner KSOW – Gminna Biblioteka Publiczna w Tucznej

Dodatkowi partnerzy KSOW – Gmina Tuczna, Szkoła Podstawowa w Tucznej, SGGW w Warszawie

Zapraszamy do Galerii

sponsorzy