Stanowisko Izb Rolniczych na zmianę składu komisji szacujących szkody

W załączeniu odpowiedź dyrektora biura Lubelskiej Izby Rolniczej na wniosek Wójta Gminy Tuczna o zmianę przedstawicieli LIR z Gminy Tuczna wchodzących w skład komisji szacujących szkody powstałe w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Treść pisma.

sponsorzy