Ankieta dotycząca strategii rozwoju elektromobilności w Gminie Tuczna

Szanowni Państwo,


w związku z obowiązującą Ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r o elektromobilności i paliwach alternatywnych, Gmina Tuczna zamierza przygotować strategię rozwoju elektromobilności.
Elektromobilność stanowi jeden z kluczowych czynników rozwoju współczesnych gmin i dotyczy m.in. zagadnień związanych z zastosowaniem pojazdów z napędem elektrycznym. Polska w 2017 roku podjęła działania zmierzające do stworzenia warunków dla rozwoju elektromobilności oraz wykorzystania paliw alternatywnych (np. gaz płynny, sprężony gaz ziemny).
W związku z tak nakreślonym kierunkiem rozwoju oraz w poczuciu odpowiedzialności za środowisko naturalne Gmina przystąpiła do opracowania dokumentu Strategii Rozwoju Elektromobilności, który ma przyczynić się do wdrożenia dla Gminy celów i kierunków rozwoju nowoczesnego transportu i komunikacji, a także podniesienia ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców. Zadania brane pod uwagę podczas opracowywania strategii to m.in. poprawa jakości powietrza, promocja transportu zbiorowego przyjaznego środowisku, utworzenie sprawnie funkcjonującego systemu ładowania pojazdów oraz edukacja mieszkańców na temat zanieczyszczeń pochodzących z tzw. niskiej emisji. Potencjalnymi efektami wynikającymi z realizacji zadań Strategii Elektromobilności mogą być przede wszystkim:
- poprawa stanu środowiska naturalnego,
- nowoczesny zmodernizowany tabor,
- redukcja hałasu na skutek wprowadzenia pojazdów „cichych”,
- wprowadzenie usprawnień w zakresie pobierania opłat za parkingi, wraz z poprawą dostępu komunikacji miejskiej dla osób niepełnosprawnych,
- rozwój społeczno-gospodarczy z wykreowaniem popytu na pojazdy,
- wzrost jakości życia mieszkańców.
Aby określone cele i kierunki rozwoju były nie tylko zgodne z wytycznymi i ogólnoświatowymi trendami, ale również stanowiły odpowiedź na potrzeby społeczności lokalnej - prosimy o wzięcie udziału w wypełnieniu niniejszej ankiety. Wyniki badania wpłyną bezpośrednio na kształt opracowywanego dokumentu oraz dobór odpowiednich rozwiązań dla mieszkańców Gminy w zakresie elektromobilności.

Ankieta ma charakter całkowicie anonimowy i dobrowolny.
Z góry dziękujemy Państwu za poświęcony czas oraz zaangażowanie.

 

Link do ankiety