Sołectwa

Sołectwo wsi Bokinka Królewska

Sołtys Elżbieta Moszkowska
Bokinka Królewska

21-523 Tuczna

tel./fax: 83 377 10 03 (UG Tuczna)
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 
Sołectwo wsi Bokinka Pańska

Sołtys Sławomir Harasimiuk
Bokinka Pańska

21-523 Tuczna

tel./fax: 83 377 10 03 (UG Tuczna)
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 
Sołectwo wsi Choroszczynka

Sołtys Sylwester Olędzki
Choroszczynka

21-523 Tuczna

tel./fax: 83 377 10 03 (UG Tuczna)
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 
Sołectwo wsi Dąbrowica Duża

Sołtys Jarosław Hajdiuk
Dąbrowica Duża

21-523 Tuczna

tel./fax: 83 377 10 03 (UG Tuczna)
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Sołectwo wsi Kalichowszczyzna

Sołtys Sylwia Bajkowska
Kalichowszczyzna

21-523 Tuczna

tel./fax: 83 377 10 03 (UG Tuczna)
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Sołectwo wsi Leniuszki

Sołtys Ewa Szot
Leniuszki

21-523 Tuczna

tel./fax: 83 377 10 03 (UG Tuczna)
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Sołectwo wsi Matiaszówka

Sołtys Marzena Sępkowska
Matiaszówka

21-523 Tuczna

tel./fax: 83 377 10 03 (UG Tuczna)
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 
Sołectwo wsi Mazanówka

Sołtys Anna Miciuk
Mazanówka

21-523 Tuczna

tel./fax: 83 377 10 03 (UG Tuczna)
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Sołectwo wsi Międzyleś

Sołtys Elżbieta Niczyporuk
Międzyleś

21-523 Tuczna

tel./fax: 83 377 10 03 (UG Tuczna)
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Sołectwo Międzyleś POM

Sołtys Ewa Tarasiuk
Międzyleś POM

21-523 Tuczna

tel./fax: 83 377 10 03 (UG Tuczna)
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Sołectwo wsi Ogrodniki

Sołtys Maria Falkiewicz
Ogrodniki

21-523 Tuczna

tel./fax: 83 377 10 03 (UG Tuczna)
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Sołectwo wsi Rozbitówka

Sołtys Maria Maciejuk
Rozbitówka

21-523 Tuczna

tel./fax: 83 377 10 03 (UG Tuczna)
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Sołectwo wsi Tuczna I

Sołtys Dorota Kukawska
Tuczna

21-523 Tuczna

tel./fax: 83 377 10 03 (UG Tuczna)
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Sołectwo wsi Tuczna II

Sołtys Agnieszka Skwierczyńska
Tuczna

21-523 Tuczna

tel./fax: 83 377 10 03 (UG Tuczna)
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Sołectwo wsi Wiski

Sołtys Barbara Jarocka
Wiski

21-523 Tuczna

tel./fax: 83 377 10 03 (UG Tuczna)
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Sołectwo wsi Wólka Zabłocka

Sołtys Beata Sępkowska
Wólka Zabłocka

21-523 Tuczna

tel./fax: 83 377 10 03 (UG Tuczna)
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Sołectwo wsi Wólka Zabłocka Kolonia

Sołtys Sławomir Mitura
Wólka Zabłocka Kolonia

21-523 Tuczna

tel./fax: 83 377 10 03 (UG Tuczna)
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Sołectwo wsi Władysławów

Sołtys Władysław Bonik
Władysławów

21-523 Tuczna

tel./fax: 83 377 10 03 (UG Tuczna)
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Sołectwo wsi Żuki

Sołtys Teresa Juszczuk
Żuki

21-523 Tuczna

tel./fax: 83 377 10 03 (UG Tuczna)
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 

Wójt Gminy Tuczna

Wójt Gminy Tuczna - mgr Zygmunt Litwiniuk

tel. 83 377 10 32

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wykształcenie wyższe:

- AWF w Białej Podlaskiej,

- studia podyplomowe Zarządzanie w Oświacie - UMCS Lublin,

- studia podyplomowe Informatyka dla Nauczycieli - Politechnika Białostocka,

- studia podyplomowe Administracja i Finanse Publiczne Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.

Doświadczenie zawodowe:

- 11 lat pełnił funkcje dyrektora Szkoły Podstawowej w Międzylesiu,

- Prezes Zarządu Gminnego ZOSP w Tucznej.

Stan rodziny:

- żona Urszula, córka Małgorzata, syn Bartosz.

Wójt Gminy Tuczna

Wójt jest organem wykonawczym Gminy. Kadencja Wójta trwa 4 lata. Zaczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji Rady Gminy i upływa z dniem upływu kadencji Rady Gminy.

Wójt wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.

Do zadań Wójta należy w szczególności:

 • przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy
 • określanie sposobu wykonywania uchwał
 • gospodarowanie mieniem komunalnym
 • wykonanie budżetu,
 • zwalnianie i zatrudnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych


Wójt kieruje bieżącymi sprawami Gminy i reprezentuje ją na zewnątrz. Swoje zadania realizuje przy pomocy Urzędu Gminy, którego jest kierownikiem.

Wójtowi Gminy przysługuje wyłączne prawo:

 • zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy
 • emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy,
 • dokonywania wydatków budżetowych
 • zgłaszanie propozycji zmian w budżecie gminy
 • dysponowanie rezerwami budżetu gminy
 • blokowanie środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.

 

Władze Gminy

 

Przewodniczący Rady Gminy - Zbigniew Antoni Sokołowski

Wójt Gminy Tuczna - Zygmunt Stanisław Litwiniuk

Sekretarz Gminy Tuczna - Grzegorz Panasiuk

Skarbnik Gminy Tuczna - Zofia Kukawska

Urząd Stanu Cywilnego - Zygmunt Stanisław Litwiniuk