Uchwały

 

Deklaracja odpady komunalne

Uchwała Nr XIX/117/21 Rady Gminy Tuczna z dnia 17 lutego 2021 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Uchwała nr IV/28/19 Rada Gminy Tuczna z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Uchwała nr XVII/83/16 Rada Gminy Tuczna z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Uchwała nr XVII/84/16 Rada Gminy Tuczna z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenie inkasentów i określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała nr XVII/85/16 Rada Gminy Tuczna z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

UCHWAŁA NR XI/48/15 RADY GMINY TUCZNA z dnia 30 października 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

UCHWAŁA NR XXIII/133/13 RADY GMINY TUCZNA z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tuczna

UCHWAŁA NR XXII/134/13 RADY GMINY TUCZNA z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

UCHWAŁA NR XXIII/135/13 RADY GMINY TUCZNA z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

UCHWAŁA NR XXIII/136/13 RADY GMINY TUCZNA z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkaso, wyznaczenie inkasentów i określenia wynagrodzenia inkasentów.

UCHWAŁA NR XXIII/137/13 RADY GMINY TUCZNA z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UCHWAŁA NR XXVI/157/13 RADY GMINY TUCZNA z dnia 27 sierpnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tuczna

UCHWAŁA NR XXVI/158/13 RADY GMINY TUCZNA z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

UCHWAŁA NR XXX/173/13 RADY GMINY TUCZNA z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tuczna

sponsorzy