Komunikat Wojewody Lubelskiego z dnia 27 stycznia 2020 r.

Lublin,  27 stycznia 2020  r.

 

 

KOMUNIKAT

 

W związku z odnotowaną serią zachorowań wywołanych koronawirusem 2019-nCoV w Chinach oraz z pojawiającymi się przypadkami zachorowań w innych krajach informuję, że zasady postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem zostały sporządzone i umieszczone na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego w Warszawie https://gis.gov.pl/aktualnosci/zasady-postepowania-z-osobami-podejrzanymi-o-zakazenie-nowym-koronawirusem-2019-ncov/

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dot. scalenia gruntów

Drodzy Mieszkańcy

We współpracy z Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego w Wisznicach organizowane jest spotkanie dla właścicieli gruntów z terenu Gminy Tuczna w sprawie scalenia działek. Spotkanie odbędzie się dnia 24 lutego o godzinie 9:00 w sali widowiskowej Domu Strażaka w Tucznej, Tuczna 86. Na zebraniu obecni będą przedstawiciele Wojewódzkiego Biura Geodezyjnego.

Wójt Gminy Tuczna

Zygmunt Litwiniuk

Nowy koronawirus 2019-nCoV

Nowy koronawirus 2019-nCoV

Koronawirusy biorą swoją nazwę od swojej specyficznej budowy – przypominają koronę w mikroskopie elektronowym. Są one dość powszechne w naszym świecie. Obok pandemicznych koronawirusów występują również takie, które nie wywołują bardzo ciężkich chorób u człowieka. Najczęściej są to zakażenia górnych, rzadziej dolnych dróg oddechowych. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła, że nowy koronawirus może być przenoszony z człowieka na człowieka. Jak twierdzi Katarzyna Pancer z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny „najważniejsze jest obecnie to, by określić, jakie właściwości ma nowy koronawirus z Wuhan i czy będzie łatwo rozprzestrzeniać się wśród ludzi. Kluczowe zatem w tej chwili jest to, ile osób faktycznie może zakazić chorujący oraz skąd tak naprawdę ten wirus pochodzi. Jak podkreśla ekspertka trudno określić na razie stopień zaraźliwości tego wirusa”. Większość zakażeń ma miejsce w kilkunastomilionowym mieście Wuhan, ale kilkadziesiąt osób zachorowało również m.in. w Pekinie, Szanghaju i Shenzhenie. Władze wprowadziły już specjalne środki zapobiegawcze, m.in. kontrole temperatury ciała na dworcach i lotniskach, ale wirus rozprzestrzenił się poza Chiny na cztery inne kraje. Pojedyncze przypadki stwierdzono już w Japonii, Tajlandii, Korei Południowej i na Tajwanie. W Australii kwarantannie poddano mężczyznę, który wrócił z podróży do Chin z objawami grypy. We wtorek 21.01.2020 r. stwierdzono pierwszy przypadek osoby zarażonej nowym rodzajem koronawirusa poza Azją u jednego z mieszkańców Waszyngtonu, o czym poinformowało Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób. Łącznie w okresie od 31 grudnia 2019 r. do 22 stycznia 2020 r. odnotowano 448 przypadków zakażeń nowym koronawirusem 2019-nCoV w tym 9 zgonów. Objawy zachorowania obejmują gorączkę, kaszel i duszność. Badania RTG klatki piersiowej wykazują typowe cechy wirusowego zapalenia płuc z rozlanymi obustronnymi naciekami. Wciąż nie wiadomo, co jest źródłem zakażenia nowym typem koronawirusa, choć badacze ustalili, że epidemia rozpoczęła się od jednego z targów owoców morza w mieście Wuhan, a 2019-nCoV przypomina wirusa SARS, który na początku lat dwutysięcznych wywołał globalną pandemię – zaraziło się nim wówczas ok. 8 tys. osób. Objawy wywoływane przez oba typy wirusów są podobne. Zalecenia dla podróżnych planujących podróż do Wuhan w Chinach według ECDC: • unikanie bliskiego kontaktu z osobami chorymi, w szczególności z objawami ze strony układu oddechowego, • unikanie odwiedzania rynków/targów lub innych miejsc, w których znajdują się żywe lub martwe zwierzęta i ptaki, • unikanie kontaktu ze zwierzętami, ich wydalinami lub odchodami, • przestrzeganie zasad higieny rąk, • podróżni z ostrymi objawami ze strony układu oddechowego, którzy przebywali w Wuhan powinni zgłosić się do lekarza i przekazać informację o historii podróży do tego miasta. Ponadto, ze względu na obecnie wysoką aktywność grypy sezonowej w Chinach, podróżni powinni otrzymać szczepienia przeciw grypie co najmniej dwa tygodnie przed podróżą, zgodnie z odpowiednimi zaleceniami krajowymi i międzynarodowymi. Główny Inspektorat Sanitarny na bieżąco monitoruje sytuację epidemiologiczną. Główny Inspektor Sanitarny zapewnia, że sytuacja jest pod kontrolą, a wszystkie europejskie instytucje na bieżąco ze sobą współpracują. Europa jest dobrze przygotowana na rozpoznanie i leczenie wirusa, który pod wieloma względami przypomina SARS. W świetle aktualnie dostępnych informacji, ECDC uważa, że: - Dalsze rozprzestrzenianie się wirusa na świecie jest prawdopodobne; - Obecnie istnieje umiarkowane prawdopodobieństwo zakażenia obywateli UE/EOG odwiedzających Wuhan; - Istnieje wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia przypadków importowanych w krajach o największej liczbie osób podróżujących z/do Wuhan (tj. w krajach Azji); - Istnieje umiarkowane prawdopodobieństwo wykrycia przypadków importowanych w krajach UE/EOG; - Przestrzeganie odpowiednich zasad zapobiegania i kontroli zakażeń w krajach z bezpośrednimi połączeniami lotniczymi z Wuhan (w szczególności w placówkach opieki zdrowotnej) powoduje, że ryzyko wystąpienia wtórnych przypadków w UE oceniane jest jako niskie.

Źródło: https://infekcje.mp.pl/wiadomosci/224618,nie-wiemy-jakie-wlasciwosci-ma-2019-ncov

https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-22-stycznia-2020-r/

https://infekcje.mp.pl/wiadomosci/224617,pinkas-zachowujemy-daleko-idacy-spokoj

https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china

Komunikaty dotyczące zachorowań wywołanych nowym koronowirusem 2019-nCOV dostępne są na stronie internetowej: https://gis.gov.pl/ pod linkami:

1. https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-warszawa-25-stycznia-2020-ropracowano-na-podstawie-danych-ecdc-oraz-who/

2. https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-nr-6-dla-podrozujacych-26-stycznia-2020-r/

Album Wystawa Koni Zimnokrwistych

Drodzy Mieszkańcy

Zapraszam serdecznie do zapoznania z Albumem z Wojewódzkiej Wystawy Koni Zimnokrwistych 

Wójt Gminy Tuczna

Zygmunt Litwiniuk

Aktywne Pogranicze - Ankieta

Szanowni Państwo,

zwracamy się z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, która ma na celu zdiagnozowanie obecnej sytuacji Przygranicznego Obszaru Funkcjonalnego Aktywne Pogranicze oraz wyznaczenie kierunków rozwoju do roku 2030. Wyniki ankiety posłużą do opracowania Zintegrowanej Strategii Rozwoju na lata 2020 – 2030 opracowywanej i wdrażanej przez 12 gmin Aktywnego Pogranicza.

Ankieta ma charakter anonimowy. Jednak jeśli uważacie Państwo za stosowne, można ją podpisać lub wskazać instytucję, w imieniu której występujecie.

Ankiet dotycząca stanu, problemów i kierunków rozwoju obszaru AKTYWNEGO POGRANICZA obejmującego gminy: Hanna, Janów Podlaski, Kodeń, Konstantynów, Leśna Podlaska, Piszczac, Rokitno, Sławatycze, Gmina Terespol, Miasto Terespol, Tuczna i Zalesie

Link do elektronicznej wersji ankiety: https://forms.gle/6HCBZwpPY8AFTK4p6

Link do papierowej wersji ankiety: Aktywne Pogranicze - Ankieta

NOWOCZESNA SIEĆ ŚWIATŁOWODOWA NA OBSZARZE POWIATU BIALSKIEGO

 

Drodzy Mieszkańcy

 

Na obszarze powiatu bialskiego ruszyła realizacja trzeciego etapu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) wspierającego budowę sieci światłowodowej w lokalizacjach, gdzie usługi te nie były wcześniej dostępne. Do końca 2021 roku na terenie całego kraju powstanie infrastruktura światłowodowa obejmująca swoim zasięgiem ponad pół miliona gospodarstw domowych i blisko 2 tysiące jednostek oświatowych.  

Rozpoczynające się właśnie działania związane są z trzecim konkursem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Objął on 33 najtrudniejsze pod względem inwestycyjnym obszary Polski, na które we wcześniejszych naborach nie podpisano umów o dofinansowanie. Spółki FIBEE są beneficjentami konkursu na 19 obszarach. Inwestycja realizowana jest z dotacji UE oraz środków własnych beneficjenta. Generalnym Wykonawcą odpowiedzialnym za działania związane z projektowaniem i budową sieci światłowodowej na obszarze powiatu bialskiego jest firma: Telekom Data Sp. z o.o.
Jej przedstawiciele będą kontaktować się z mieszkańcami oraz władzami gminy w celu pozyskania zgód na poprowadzenie sieci światłowodowej przez działki prywatne lub na słupach znajdujących na posesjach.                    

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa powstanie infrastruktura światłowodowa w technologii Fiber-To-The-Home (światłowód do domu), oparta w 100% na kablach światłowodowych doprowadzanych bezpośrednio do domu lub mieszkania. Dzięki temu mieszkańcy uzyskają dostęp do niezawodnych usług światłowodowych (Internet, telewizja w jakości 4K). Co więcej, budowana sieć będzie miała charakter otwarty, co oznacza. że swoje usługi, będą mogli oferować na niej różni dostawcy telekomunikacyjni.

Wszyscy mieszkańcy, którzy chcą sprawdzić, czy ich gospodarstwo domowe uzyska dostęp do sieci światłowodowej, proszeni są o kontakt z infolinią: 61 102 10 00. W przypadku zapytań dotyczących samej budowy, jej przebiegu oraz odtwarzania infrastruktury, prosimy o kontakt pod nr telefonu: 22 247 77 01.

Ulotka informacyjna str. 1

Ulotka informacyjna str. 2

Wójt Gminy Tuczna 

Zygmunt Litwiniuk

sponsorzy