MultiTrans

Elektrośmieci

Mapa punktów zbiórki

polska multimedialna

jFontSize

A- A A+
Odsłon artykułów:
404056
image1 image2 image3

Rejestr wyborców - film edukacyjny

Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!

Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy?  Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania?  Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!

Jeśli Twojego nazwiska nie ma w rejestrze wyborców, to nie będziesz mógł głosować w nadchodzących wyborach samorządowych.

Rejestr wyborców to lista osób z prawem do głosowania w danej gminie. 
Jeżeli masz stałe zameldowanie, to znaczy, że Twoje nazwisko jest w rejestrze wyborców w gminie, w której jesteś zameldowany. Będziesz mógł oddać głos.

Jeśli jednak jesteś zameldowany na pobyt czasowy, albo w ogóle nie masz meldunku, to nie ma Cię w rejestrze wyborców i nie będziesz mógł głosować w wyborach.

 Co masz zrobić?

Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w gminie, w której mieszkasz.

Sprawdź już dziś w swoim urzędzie gminy czy jesteś w rejestrze wyborców!

Więcej informacji na stronie www.pkw.gov.pl oraz na kanałach Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego w serwisach społecznościowych.

- wersja bez tłumacza języka migowego: https://www.youtube.com/watch?v=jGOrbygR208

- wersja z tłumaczem: https://www.youtube.com/watch?v=eQVZaB5qeOs

 

 

 

Ferie Zimowe

1. Oferta dla rodziców

 

Klub Seniora Tuczna dokumenty rekrutacyjne

 

Informacja dot.

 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

  Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

 

 Projekt pt.: „Klub Seniora w Tucznej” nr projektu:  RPLU.11.02.00-06-0031/17współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez  Gminę Tuczna na podstawie Umowy nr 19/RPLU.11.02.00-06-0031/17-00 zawartej z Instytucją Zarządzającą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Dokumenty rekrutacyjne:

 

1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

2. Oświadczenie dotyczące danych osobowych

3. Formularz rekrutacyjny

4. Dokumentacja rekrutacyjna Klub Seniora w Tucznej

Informacja 8 stycznia 2018 r.

Wesołych Świąt 2017

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

OTWARTY KONKURS OFERT

NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

 

 Na podstawie art. 25-28 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017r. Nr 175 poz. 1769 ze zm.)

Wójt Gminy Tuczna

ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

 

Czytaj więcej: OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

Kiermasz Bożonarodzeniowy

Avon kontra RAK PIERSI

Zawodowo Aktywni

Czytaj więcej: Zawodowo Aktywni