Wójt Gminy Tuczna

Wójt Gminy Tuczna - mgr Zygmunt Litwiniuk

tel. 83 377 10 32

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wykształcenie wyższe:

- AWF w Białej Podlaskiej,

- studia podyplomowe Zarządzanie w Oświacie - UMCS Lublin,

- studia podyplomowe Informatyka dla Nauczycieli - Politechnika Białostocka,

- studia podyplomowe Administracja i Finanse Publiczne Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.

Doświadczenie zawodowe:

- 11 lat pełnił funkcje dyrektora Szkoły Podstawowej w Międzylesiu,

- Prezes Zarządu Gminnego ZOSP w Tucznej.

Stan rodziny:

- żona Urszula, córka Małgorzata, syn Bartosz.

Wójt Gminy Tuczna

Wójt jest organem wykonawczym Gminy. Kadencja Wójta trwa 5 lata. Zaczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji Rady Gminy i upływa z dniem upływu kadencji Rady Gminy.

Wójt wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.

Do zadań Wójta należy w szczególności:

 • przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy
 • określanie sposobu wykonywania uchwał
 • gospodarowanie mieniem komunalnym
 • wykonanie budżetu,
 • zwalnianie i zatrudnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych


Wójt kieruje bieżącymi sprawami Gminy i reprezentuje ją na zewnątrz. Swoje zadania realizuje przy pomocy Urzędu Gminy, którego jest kierownikiem.

Wójtowi Gminy przysługuje wyłączne prawo:

 • zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy
 • emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy,
 • dokonywania wydatków budżetowych
 • zgłaszanie propozycji zmian w budżecie gminy
 • dysponowanie rezerwami budżetu gminy
 • blokowanie środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.

 

sponsorzy