PSZOK

1.                  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany jest na terenie miejscowości Tuczna 145, 21-523 Tuczna. Jest to teren byłej bazy SKR.

 Czynny w pierwszy piątek miesiąca w godzinach od 10.00 do 14.00.

 Prowadzącym PSZOK jest:

 Gmina Tuczna

 Tuczna 191a

 21-523 Tuczna

 NIP;  537-234-01-37

 REGON;  030237730

 TEL: 83 377 10 03

 

2.                  Zbierającym  sprzęt  elektryczny i elektroniczny  jest:

 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) .

 PSZOK znajduje się w miejscowości:

 Tuczna 145

 21-523 Tuczna