INFORMACJA PSZOK w Tucznej

INFORMACJA

PSZOK w Tucznej

W związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID- 19

Punkt  Selektywnego   Zbierania  Odpadów   Komunalnych  (PSZOK) w  Tucznej

będzie przyjmował odpady komunalne

tylko w uzasadnionych przypadkach,

po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z prowadzącym PSZOK.

Tel kontaktowy: 83 377 10 03

 Z uwagi na zaistniałą sytuację i wszechstronne wprowadzanie ograniczeń związanych z przemieszczaniem się osób,

prosimy o rozważne podejście do sprawy.

 O wszelkich zmianach w zaistniałej sytuacji będziemy informować na bieżąco.