Podsumowanie projektu „ Ponadnarodowa mobilność uczniów pt. Wirtualna rzeczywistość – zagrożenie, czy szansa na rozwój młodzieży” realizowanego w ramach programu PO WER w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Tucznej.

Podsumowanie projektu „ Ponadnarodowa mobilność uczniów pt. Wirtualna rzeczywistość – zagrożenie, czy szansa na rozwój młodzieży” realizowanego w ramach programu PO WER w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Tucznej.

 

Dzięki staraniom Pana Wójta Zygmunta Litwiniuka  szkoła została zakwalifikowana do projektu w roku szkolnym szkolny 2022/2023.

Koordynatorem projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów pt.  Wirtualna rzeczywistość – zagrożenie , czy szansa na rozwój młodzieży ” była Pani Urszula Rzątkowska.

Projekt zakładał rozwój  kompetencji kluczowych w obszarach komunikacji wykorzystującej nowoczesne narzędzia informacyjne, a zwłaszcza media społecznościowe takie jak : Facebook, Instagram, strona internetowa . Projekt obejmował także kompetencje w zakresie wielojęzyczności oraz cyfryzacji. Podczas doszkalania z zakresu informatyki językiem bazowym był język angielski.

 

W dniach 28 maja – 8 czerwca 2023 r. 24 uczniów z klas VI, VIII oraz 4 opiekunów ze Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Tucznej w ramach projektu   „Ponadnarodowa mobilność uczniów’’, program POWER pt. ,,Wirtualna rzeczywistość - zagrożenie, czy szansa na rozwój młodzieży?” odbyło podróż do przepięknej miejscowości Paralia Katerini w Grecji gdzie  zamieszkali w hotelu Giannoulis usytuowanym nad brzegiem Morza Egejskiego.

 

Uczestnicy projektu przed wyjazdem  zostali objęci przygotowaniem pedagogicznym, przygotowaniem z zakresu bezpieczeństwa i pierwszej pomocy oraz przygotowaniem   kulturowym i językowym.

 

 W trakcie pobytu w Grecji podczas codziennych zajęć komputerowych prowadzonych w języku angielskim przez nauczyciela ze szkoły greckiej Gymnasio Kontariotissas  dzieci rozwijały swoje umiejętności językowe oraz  informatyczne .

 

Uczestnicy projektu  mieli możliwość zapoznania się z elementami kultury i języka greckiego, eksploracji najciekawszych miejscowości regionu Pieria, a także zintegrowania się
z młodzieżą z Grecji oraz uczestnikami podobnych projektów.

 

Najciekawszymi  atrakcjami  pobytu w Grecji okazały się: wycieczka do Meteorów , lekcja pisania ikon i zwiedzanie jednego z sześciu klasztorów, spacer górskim szlakiem do wodospadu Epineas w Olimpijskim Parku Narodowym, zwiedzanie miejscowości Stary Pantelejmon, rejs statkiem,  zakupy na targu w miejscowości Leptokaria. Wiele radości dostarczyły dzieciom także: zabawy integracyjne, zawody sportowe z okazji Dnia Dziecka, gra miejska, wieczorne mecze siatkówki, dyskoteka oraz kąpiele wodne i słoneczne.

 

Bez wątpienia wspomnienia z podróży zostaną w pamięci uczniów na długo.

sponsorzy