„Przebudowa drogi powiatowej nr 1060L Kolonia Tuczna - Szostaki od km 5+969 do km 8+969 odcinek o długości 3,0 km w miejscowości Zabłocie." - objazdy na czas wykonania warstwy ścieralnej - zmiana terminu zamknięcia

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka Akcyjna w Białej Podlaskiej niniejszym informuje o zmianie terminu zamknięcia drogi powiatowej Nr 1060L w miejscowości Zabłocie.

Wprowadzone zostaną następujące zmiany:

1.       w dniu 07.07.2020r. i  od dnia 13.07.2020r. do dnia 17.07.2020r zostanie zamknięty odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową 1063L (m. Zabłocie) do m. Wólka Zabłocka z możliwością dojazdu do m. Wólka Zabłocka od strony m. Tuczna.

2.       od dnia 08.07.2020r. do dnia 10.07.2020r zostanie zamknięty odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową 1063L (m. Zabłocie) do m. Szostaki z możliwością dojazdu do m. Zabłocie od strony m. Krzywowólka i m. Wólka Zabłocka a do m. Szostaki od strony drogi wojewódzkiej nr 816.

Jednocześnie informujemy, iż zalecane objazdy będą odbywały się drogami powiatowymi Nr 1051L Nr 1060L, Nr 1062L oraz Nr 1063L wg załączonych schematów objazdu w piśnie znak PRD-DT/GO/235/2020 z dnia 23.06.2020r.

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka Akcyjna w Białej Podlaskiej niniejszym informuje, że w związku z prowadzonymi robotami na drodze powiatowej Nr 1060L, od dnia 01.07.2020r. do dnia 10.07.2020r. zostanie zamknięta dla ruchu kołowego droga powiatowa Nr 1060L. Zamknięcie drogi powiatowej Nr 1060L zostanie podzielone na dwa etapy. W etapie I od dnia 01.07.2020r. do dnia 06.07.2020r zostanie zamknięty odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową 1063L (m. Zabłocie) do m. Szostaki z możliwością dojazdu do m. Zabłocie od strony m. Krzywowólka i m. Wólka Zabłocka a do m. Szostaki od strony drogi wojewódzkiej nr 816. W etapie II od dnia 07.07.2020r. do dnia 10.07.2020r zostanie zamknięty odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową 1063L (m. Zabłocie) do m. Wólka Zabłocka z możliwością dojazdu do m. Wólka Zabłocka od strony m. Tuczna. Ze względów na niekorzystne warunki atmosferyczne (obfite opady deszczu) terminy realizacji mogą ulec zmianie(przedłużeniu).

Jednocześnie informujemy, iż zalecane objazdy będą odbywały się drogami powiatowymi Nr 1051L Nr 1060L, Nr 1062L oraz Nr 1063L wg załączonych schematów objazdu.

 

Pismo i schematy objazdu w załączeniu.

Pismo 06.07.2020

1. Pismo

2. Schemat 1

3. Schemat 2