REALIZACJA PROJEKTU ZDALNA SZKOŁA +

 

REALIZACJA PROJEKTU ZDALNA SZKOŁA +

 

Gmina Tuczna w ramach projektu Zdalna Szkoła + zakupiła 25 sztuk laptopów wraz z zestawami słuchawkowymi.

Laptopy zostały przekazane Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Tucznej i posłużą do wsparcia procesu zdalnego kształcenia.

Wartość projektu: 54 581,25 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 54 581,25 zł.

Cel projektu: zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do wsparcia procesu zdalnego nauczania

Planowane efekty: zapewnienie Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Tucznej możliwości prowadzenia zdalnego nauczania 

Zakup zrealizowany został w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”,  działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” oraz dotyczy realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła+  w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.