OGŁOSZENIE przyjmowanie odpadów rolniczych

OGŁOSZENIE

przyjmowanie odpadów rolniczych (typu folia rolnicza , siatka do balotów, sznurek do balotów, worki po nawozach, worki typu BIG BAG),

W związku z podpisana umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, przystępujemy do realizacji w/w programu.  Beneficjentem programu są jednostki samorządu terytorialnego.

Odpady dostarczają rolnicy, lub gospodarstwa rolne, którzy składali stosowne oświadczenia w tym zakresie.

W związku z powyższym, zadeklarowane we wcześniej składanych oświadczeniach ilości odpadów rolniczych (typu folia rolnicza , siatka do balotów, sznurek do balotów, worki po nawozach, worki typu BIG BAG), należy odpowiednio oczyścić z resztek organicznych oraz ziemi.  Worki po nawozach i typu BIG BAG winny być pozbawione zawartości.

Odpady należy  spakować w sposób zmniejszający maksymalnie ich objętość i oznaczyć (skąd pochodzą i jaka jest ich ilość).

Dowóz odpadów realizowany jest we własnym zakresie przez rolników.

Ilość dostarczonych odpadów (typu folia po kiszonce, siatka do balotów sznurki do balotów)  winna być zgodna z ilością podaną w składanym wcześniejszym oświadczeniu.

Miejsce dostarczenia odpadów – plac przed oczyszczalnią ścieków w Tucznej.

 Termin dostarczenia - 2 i 3. 07.2020 (czwartek, piątek) w godz. 10:00-14:00

                                     - 9 i 10. 07.2020 (czwartek, piątek) w godz. 10:00-14:00

 

 

WÓJT  GMINY TUCZNA

 ZYGMUNT LITWINIUK