OGŁOSZENIE uruchomienie drugiego naboru dotyczącego usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

 OGŁOSZENIE

uruchomienie drugiego naboru dotyczącego usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

 

Pod koniec czerwca Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje uruchomienie drugiego naboru dotyczącego usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolnej. Gminy oraz związki międzygminne będą mogły składać wnioski o dofinansowanie dla tego działania. 

Aby ocenić ilość i rodzaj posiadanych odpadów pochodzących z działalności rolniczej, prosimy rolników z terenu gminy Tuczna o złożenie stosownego oświadczenia w tym zakresie.

W związku z powyższym, w ramach inwentaryzacji odpadów rolniczych, przyjmowane będą oświadczenia rolników, dotyczące ilości posiadanych odpadów, tj.:

 

  1. Folia rolnicza
  2. Siatka do balotów
  3. Sznurek do balotów
  4. Worki po nawozach
  5. Worki typu Big Bag

 

Druki oświadczeń - do pobrania

 

 

Termin składania oświadczeń -  do 31 lipca 2021r.

Miejsce składania oświadczeń : Urząd Gminy Tuczna, pokój nr 21

 Prosimy o czytelne i kompletne wypełnianie składanych oświadczeń.

 Złożenie oświadczenia nie jest równoznaczne z przyjęciem do odbioru w/w odpadów rolniczych. Poprawnie wypełnione oświadczenie posłuży do sporządzenia inwentaryzacji odpadów rolniczych, wyłącznie z terenu gminy Tuczna.