REALIZACJA PROJEKTU ZDALNA SZKOŁA ORAZ ZDALNA SZKOŁA +

 

 

REALIZACJA PROJEKTU ZDALNA SZKOŁA ORAZ ZDALNA SZKOŁA +

 

Gmina Tuczna w ramach projektu Zdalna Szkoła oraz Zdalna Szkoła+ zakupiła 45 sztuk laptopów wraz z zestawami słuchawkowymi.

Laptopy zostały przekazane Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Tucznej i posłużą do wsparcia procesu zdalnego kształcenia.

Łączna wartość sprzętu to prawie 100 000,00 zł.

Zakup zrealizowany został w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”,  działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” oraz dotyczy realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego oraz zdalna Szkoła+  w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.